Schrack Technik s.r.o.

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia sú používané ako spoľahlivá ochrana pred priamymi alebo nepriamymi zásahmi bleskom a nadprúdu. V ich konštrukcii sa používa uzemňovací materiál, ktorý prepätie bezpečne zvedie do zeme.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Zvodiče bleskových prúdov a prepätia (T1+2) 25 kA, na ochranu elektrického vedenia.
  • Zvodiče bleskového prúdu a prepätia (T1+2) 12,5 kA, na ochranu elektrického vedenia.
  • Zvodiče prepätia (T2) 15 kA a 20 kA, na ochranu elektrického vedenia.
  • Zvodiče jemnej ochrany (T3) na ochranu elektrického vedenia.
  • Jemné ochranné zvodiče (T3) na ochranu dátových a ovládacích vedení.
  • Jemné ochranné zvodiče (T3) na ochranu koaxiálnych káblov.
  • Zvodiče bleskových prúdov a prepätia (T1+2) 12,5 kA, na ochranu fotovoltaických systémov.
  • Zvodiče prepätia (T2) 20 kA, pre ochranu FV systémov.

Prehľad produktov v eshope

Details

Standards: IEC61643-11, EN61643-11, EN50539-11:2013+A1:2014, EN50164-2

Užitočný nástroj, ktorý máte k dispozícii

Užitočný nástroj, ktorý máte k dispozícii

 

Schrack Protect: Konfigurátor zvodičov bleskového prúdu a prepätia

Schrack Protect Vám pomôže zvoliť správny typ zvodiča bleskového prúdu a prepätia na základe zadaných hodnôt podľa noriem STN EN 62305.

Viac informácií