Schrack Technik s.r.o.

Ponúkame kompletné riešenia pre typovo testované rozvádzače vrátane komponentov podľa potreby zákazníka.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

 • Typovo testovaný rozvádzač
 • Spĺňa EN61436
 • Špičková dostupnosť
 • Čiastočne predmontovaná rozvodná doska
 • Dokončenie podľa špecifikácií zákazníka na požiadanie

Prehľad produktov v eshope

Modul 2000TT - Všeobecné informácie

Modul 2000TT je moderný, čiastočne predkonfigurovaný systém, ktorý je testovaný podľa IEC/EN 61439 pre aplikácie od 630 do 1600 A.

Vstupné panely sú testované a vybavené napevno inštalovanými ističmi veľkosti MC4. Výstupné panely sú typovo testované s poistkovými spínačmi pre nožové poistky, veľkosť 00 až 3.

Video Modul 2000TT

Modul 2000TT
Module 2000TT

Technické údaje

 • Testovaný systém do 1600 A: 3 a 4 pólový
 • Typovo testovaný: IP31/ IP54 - 1600 A / 1250 A
 • Max. menovité napätie: Un = 3x230/400 V, 50 Hz
 • Max. menovité izolačné napätie: Ui = 1000 V
 • Max. rázové napätie: Uimp = 4 kV
 • Max. skratový prúd: Icw/Icc = 50 kA
 • Výkonový istič: MC4 630-1600 A
 • Zbernica: Cu 80 x 10 mm
 • Pri 1600 A je potrebné rozšíriť prívod
 • Model s čelnými krytmi
 • Výklopná kľuka
 • Káblový vstup zhora/zdola
 • RAL 7035

Ďalšie detaily produktu

Nízkonapäťový rozvádzač je centrom každého systému rozvodu energie. S jeho typovým testovaním zaručujeme jeho nepretržitú prevádzku .

Spínacie zariadenie Modul 2000TT

Spínacie zariadenie Modul 2000TT
Spínacie zariadenie Modul 2000TT
Spínacie zariadenie Modul 2000TT
Spínacie zariadenie Modul 2000TT
Spínacie zariadenie Modul 2000TT
Spínacie zariadenie Modul 2000TT

Možné spínacie zariadenia:

Modul 2000TT: Napájacie pole 3- alebo 4-pólové
Modul 2000TT: Napájacie pole 3- alebo 4-pólové
Modul 2000TT: Výstupné napájacie panely
Modul 2000TT: Výstupné napájacie panely

Modul 2000TT je moderná kombinácia nízkonapäťových rozvádzačov pre aplikácie v rozsahu od 630A do 1600A - otestovaná podľa požiadaviek normy IEC/EN 61439. Napájacie panely sú navrhnuté a testované s pevne inštalovanými kompaktnými ističmi veľkosti MC4. Výstupné polia sú testované s výstuhami NH veľkostí 00 až 03. Stupeň krytia IP31 predstavuje možný štandard bez dverí do 1600A, krytie IP54 je možné do 1250A. Mechanické radové konektory a prípojnice so zbernými lištami sú štandardne súčasťou našej dodávky.

EN 61439-2
 

Kombinácia rozvádzača je kombinácia niekoľkých nízkonapäťových rozvádzačov s pridruženým zariadením na ovládanie, meranie, hlásenie, ochranu a reguláciu, vrátane všetkých elektrických a mechanických spojení a konštrukčných častí.

Nemecká norma EN 61439-2 definuje špeciálne požiadavky na kombinácie výkonových rozvádzačov s ohľadom na:

 • menovité napätie kombinácií stacionárnych alebo mobilných rozvádzačov s krytom alebo bez krytu
 • využitie pri výrobe, prenose, distribúcii a premene elektrickej energie
 • účasť subjektov na ovládaní takých zariadení, ktoré spotrebúvajú elektrickú energiu
 • špeciálne prevádzkové podmienky pri používaní
 • elektrické vybavenie strojov.

V prípade čiastočne vyrábaných panelov pre výkonové spínače je k dispozícii hlavná prípojnica vrátane možnosti pripojenia na vopred namontovaná výkonové spínače. Tieto panely sú vyrábané a testované v súlade s normou EN 61439, čo znamená, že nemusíte vykonávať žiadne výpočty tepla alebo skratu.

K dispozícii sú aj zodpovedajúce kryty, ktoré zabraňujú náhodnému poškodeniu a znemožňujú dotyk so živými časťami. Na dokončenie systému stačí namontovať zodpovedajúce výkonové spínače. Voliteľne je možné pole vybaviť meracími prístrojmi a zvodičom prepätia.

Tip odborníka: Výkonové spínače veľkosti MC4 pre všetky prúdy od hodnoty 630A do 1600A

Pri výbere výkonových spínačov pre vašu aplikáciu sa uistite, či ochrana kábla a ochrana systému  sú správne.

V prípade čiastočne vopred vyhotovených odpínačov NH pre výstupné polia je hlavná prípojnica namontovaná na upevňovacie otvory pre tieto odpínače NH, ktoré sú už vyvŕtané v príslušnej mriežke a opatrené nastavovacími maticami, aby bola umožnená ich jednoduchá montáž. Tieto polia sú vyrábané a testované podľa požiadaviek normy EN 61439, takže nemusíte vykonávať žiadne výpočty.

Súčasťou sú aj zodpovedajúce kryty, ktoré zabraňujú náhodnému dotyku so živými časťamí. Panely je možné vybaviť odpínačmi veľkosti 00 až 03 podľa požiadaviek.

Tip od odborníka:

• Všetky potrebné špecifikácie týkajúce sa krútiaceho momentu nájdete v montážnom návode

• S voliteľnými svorkami V (IS505200-A) si ušetríte montáž káblového oka.

Modul 2000TT

Voliteľné inštalačné vložky pozostávajúce z predných panelov ako aj bočných panelov zabraňujú dotýkať sa živých častí zariadenia.

Každá sada obsahuje všetky potrebné diely, aby spĺňala plnú ochranu pred dotykom. Uzemnenie medzi krytom a predným panelom je tvorené tyčou typu Modul 2000TT z tlakovo- liateho materiálu. K dispozícii sú vybrania pre NH pásy alebo denné výkonové spínače. Predné panely s ventilátorovým systémom zabezpečujú optimálne konvekčné chladenie v interiéri rozvádzači.

Tip od experta: 

Podľa požiadaviek normy EN 61439 musia byť všetky kovové diely elektroinštalácie rozvádzača pripojené k ochrannému vodiču. V systéme rozvodu inštalačných vložiek Modul 2000TT to zaručuje inovatívna kovová západka z tlakového odliatku.

Nepoužité štrbiny, napríklad pásiky NH, je možné utesniť zaslepovacími krytmi (ISA05357--).

 

S individuálne zladenými komponentmi od spoločnosti  Schrack Technik si svoj rozvádzač poskladáte ľahko aj sami, stačia Vám na to iba 4 položky k hotovému výkonovému poľu spínačov.

 

S individuálne zladenými komponentmi od spoločnosti Schrack Technik si môžete svoj rozvádzač zostaviť ľahko aj sami, stačí Vám na to iba 5 položiek na hotové lištové pole NH.

Telo skrine je testované podľa EN 62208 na použitie v typovo testovaných distribučných systémoch skrine Modul 2000TT.

 • Robustné, osvedčené telo skrine pre vnútornú inštaláciu
 • Rýchla a jednoduchá montáž prípojnicových systémov, ističov a in-line poistkových spínačov HRC
 • Vaša spoločnosť si zachováva všetku pridanú hodnotu

 

K prípojnicovým súpravám MC4 dostanete všetky potrebné komponenty na vybavenie prázdneho rozvádzača Modul 2000TT s hlavnou prípojnicou výkonového spínača.

Prípojnice sú už vopred ohnuté a predvŕtané, aby sa zabezpečila rýchla a presná montáž do prázdnych krytov Modulu 2000TT.

Zodpovedajúce kryty sú už súčasťou súpravy, zabraňujú náhodnému dotyku so živými časťamí.

Kombináciou prázdnych skríň a súprav prípojníc je možné nastaviť požadovaný rozvodný systém Modul 2000TT svojpomocne bez toho, aby ste museli vykonávať dodatočné testy alebo výpočty (výpočty tepla a skratu).

 

So súpravami prípojníc NH dostanete všetky potrebné komponenty na vybavenie prázdneho rozvádzača Modul 2000TT spolu s hlavnou prípojnicou NH.

Prípojnice sú už vopred ohnuté a predvŕtané, aby sa zabezpečila rýchla a presná montáž do prázdnych krytov Modulu 2000TT.

Zodpovedajúce kryty sú už súčasťou súpravy, zabraňujú náhodnému dotyku so živými časťamí.

Kombináciou prázdnych skríň a súprav prípojníc je možné nastaviť požadovaný rozvodný systém Modul 2000TT svojpomocne bez toho, aby ste museli vykonávať dodatočné testy alebo výpočty (výpočty tepla a skratu).. 

Schrack Technik Vám ponúka možnosť zakúpiť si systém Modul 2000TT ako čiastočne vyrábané Spínacie zariadenie. Všetky komponenty sú uložené v našom logistickom centre. Všetky potrebné komponenty môžu byť u vás už do 24 hodín.

Systém je možné veľmi rýchlo dokončiť vďaka vopred už zmontovanému systému prípojníc.

Prehľad výhod:

 • Prípojnica je už vopred namontovaná – šetrí čas
 • Veľmi rýchla dostupnosť
 • Krátky dodací čas
 • Skladová položka
 • Typovo testovaný systémový modul 2000TT
 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • Pridaná hodnota zostáva v spoločnosti
 • Všetko na mieste už za 24 hodín

 

Bezpečnosť, spoľahlivosť, výkon a flexibilita – to všetko sú vlastnosti, ktoré sú spojené s poistkovými spínačmi NH od spoločnosti SCHRACK Technik. Poistkové odpínače NH spĺňajú všetky požiadavky na moderné rozvody elektrickej energie. 

Poistkové odpínače NH pre inštaláciu transformátorov sú základom efektívneho hospodárenia s energiou. Vďaka širokej škále príslušenstva a flexibilným možnostiam pripojenia ponúkajú tieto produkty ideálne riešenie pre všetky aplikácie.

Prehľad výhod:

 • Spínanie pri vysokej záťaži a schopnosť vytvárať skraty prostredníctvom riadeného oblúka
 • Kombinácia s meracími a monitorovacími komponentmi

Schrack Technik Vám ponúka možnosť zakúpiť si systém Modul 2000TT ako kompletné riešenie.

Spínacie zariadenie stačí priviesť do slaboprúdovej miestnosti a pripojiť na mieste.

Kompletná dokumentácia od Schrack Technik.

Prehľad výhod:

 • Veľmi krátke časy montáže
 • Typovo otestovaný systémový modul 2000TT
 • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
 • Modulárny systém
 • Rozšíriteľnosť
 • IP31 - IP54

Spoločnosť Schrack Technik Vám ponúka možnosť zostaviť si systém Module 2000TT svojpomocne podľa Vašich potrieb. Puzdro bolo otestované podľa požiadaviek normy EN 62208 pre použitie v typovo testovaných distribučných systémoch Modul 2000TT.

 •  Stabilné, osvedčené uloženie pre Montáž v interiéri
 • Rýchla a jednoduchá montáž prípojnicových systémov, výkonových spínačov a poistkových izolátorov NH
 • Pridaná hodnota tak zostáva vo vašej spoločnosti.