Schrack Technik s.r.o.

Ochrana siete a zariadení je predpísaná a je nutné ju dodržiavať pre blokové napájacie tepelné, veterné, vodné elektrárne a fotovoltické zariadenia.

V prípade výpadku prúdu alebo poruchy siete distribútora elektrickej energie musia byť malé súkromné elektrárne okamžite odpojené od verejnej siete, aby sa zabránilo nežiaducemu napájaniu. Bez okamžitého odpojenia od siete by došlo k ohrozeniu pracovníkov údržby a navyše by mohli byť spotrebiče vystavené neprípustným napätiam a frekvenciám.

 • Ochrana NA prepína medzi decentralizovaným generátorom energie (pomocou stýkačov alebo výkonových spínačov) a sieťou distribútora.
 • Prevádzkovatelia sietí čiastočne vyžadujú hraničné hodnoty, ktoré sa líšia od štandardov, ktoré je možné konfigurovať priamo v zariadení.
 • Prevádzka je možné pri 24VDC alebo 110-240VAC do 60Hz.
 • Nastavenie je chránené zadaním hesla, zariadenie je možné tiež zaplombovať, vhodné pre siete nízkeho napätia.
 • Pre zvýšenie bezpečnosti sú všetky komponenty v zariadení vykonané dvojito
 • Produkty v našom eshope

Products in Our Online Shop

 

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

 • Ochrana NA prepína medzi decentralizovaným generátorom energie (pomocou stýkačov alebo výkonových spínačov) a sieťou distribútora.
 • Prevádzkovatelia sietí čiastočne vyžadujú limitné hodnoty líšiace sa od štandardov, ktoré je možné konfigurovať priamo v zariadení.
 • Prevádzka je možné pri 24VDC alebo 110-240VAC do 60Hz.
 • Nastavenie je chránené zadaním hesla a zariadenie je možné tiež zaplombovať. Vhodné pre siete nízkeho napätia.
 • Pre zvýšenie bezpečnosti sú všetky komponenty v zariadení vykonané dvojito.

Prehľad produktov v eshope

Ďalšie podrobnosti o produkte

Široký rozsah napájania s 24 V DC, 110-240 V AC až do 60 Hz.