Schrack Technik s.r.o.

Výskum a vývoj

Spoločnosť Schrack Technik s.r.o. dlhodobo spolupracuje s významnými akademickými subjektmi na Slovensku, ako je Slovenská technická univerzita Bratislava a Technická univerzita v Košiciach. Je tiež zakladajúcim členom celoslovenského zoskupenia pre elektronickú mobilitu a inteligentné mesto - Emocity a partnerom projektu Competence Center for New Materials, Advanced Technologies and Energy, financovaného EÚ. Tento projekt je vlajkovým projektom spolupráce medzi akademickými (Slovenská akadémia vied a Slovenská technická univerzita) a priemyselnými partnermi (Siemens, SE-Enel, skupina ZSE, Microstep, Schrack Technik, Geothermal Anywhere). Jeho hlavné vedecko-výskumné témy sú: 

  • Distribuované zdroje energie
  • Inteligentné meranie
  • Inteligentná sieť
  • E-mobilita

Zoznam realizovaných výskumných projektov:

  • Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokrokové technológie a energiu. Jej hlavné témy: DER, E-mobility, Grid management, Smart Grid / Metering
  • Meranie a vyhodnocovanie dát z nízkonapäťovej siete s hlavným zameraním na optimalizáciu siete, ZSE (EON Group)
  • Infraštruktúra pre nabíjaciu stanicu, ZSE (EON Group)
  • Využitie BPLC technológií v oblasti inteligentných meraní

Odborné poradenstvo | Dostupnosť | Rýchla a spoľahlivá dodávka

Spoločnosť Schrack Technik si dáva záležať na odbornej kvalifikácii svojich zamestnancov. Naši obchodno-technickí poradcovia sú vždy plne k dispozícii zodpovedať zákaznícke otázky súvisiace s daným projektom. Náš personál Vás presvedčí svojou kompetenciou a profesionálnym prístupom.

Spoločnosť Schrack Technik vybudovala vo vybraných lokalitách špecializované maloobchodné predajne

 Schrack STORE

 V každej z našich predaní nájdete okamžite k odberu viac ako 1100 najpoužívanejších produktov pre elektroinštalácie, pričom ďalších 10 000 produktov je dostupných dodávkou do 24 hodín.

Jednotlivé produkty a produktové skupiny sú prehľadne usporiadané do tlačených a online katalógov, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom bezplatne.

Prehľad aktuálnych katalógov tu.

Okrem osobného odberu môžu naši zákazníci nakupovať 24 hodín denne aj cez náš profesionálny eshop, kde si môžu vybrať spomedzi 22 000 produktov za špeciálne ceny a využiť bezplatnú dodávku tovaru pri nákupe nad 49 eur .

Schrack Technik Slovensko

Spoločnosť Schrack Technik bola na Slovensku založená v roku 1994 a postupne sa stala lídrom v dodávkach produktov pre elektrotechniku a energetiku aj na tomto trhu. Centrálny národný sklad spoločnosti sa nachádza v sídle spoločnosti v Bratislave. Jeho moderná infraštruktúra a logistický systém zabezpečuje rýchlu dostupnosť k zákazníkovi.

Schrack Technik Slovensko tvoria 2 divízie - divízia komponenty a divízia meranie.

Divízia komponenty

Sortiment divízie komponenty tvorí komplexná ponuka produktov pre silnoprúdové inštalácie rozvodov nn v rámci bytov, rodinných domov, obchodných a administratívnych priestorov alebo priemyselných prevádzok a rozvodov energetickej distribučnej siete.

Paleta tovarov siaha od rozvádzačov cez štandardnú prístrojovú techniku až po špeciálne produkty určené pre dátové siete, informačné technológie a fotovoltické systémy.

Významnú produktovú skupinu v rámci divízie komponentov tvoria aj svietidlá a svetelné riešenia pre všetky typy projektov. Schrack Technik ponúka naozaj široké portfólio svetelnej techniky a príslušensktva.

Kompletný sortiment komponentov nájdete v našom eshope.

Všetky kontakty

Divízia meranie

Portfólio divízie merania tvorí široký sortiment elektromerov pre domácnosti, priemysel, polyfunkčné objekty, fotovoltiku a obnoviteľné zdroje, železničnú trakciu a elektromobilitu ako aj na iné špeciálne účely. Ponúka moderné inteligentné elektronické elektromery a pokročilé meracie a komunikačné systémy pre automatizovaný zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych, výkonových a kvalitatívnych parametrov dodávanej a odoberanej elektrickej energie. Pracovníci z divízie merania a energetiky sa venujú oblastiam ako meranie elektrických veličín a ich analýze, zberu a prenosu údajov, spracovanie údajov pre rôzne použitia, využitie meracej techniky pre riadenie procesov a iné. Viac informácií na www.lzqj.sk

Kompletný sortiment elektromerov nájdete v našom eshope

Všetky podklady, dátové listy a návody na stiahnutie tu.  

Všetky kontakty

Kamenné predajne Schrack STORE na Slovensku

Spoločnosť Schrack Technik má na Slovensku 3 maloobchodné predajne

 Schrack STORE  

situované v Bratislave, v Martine a v Košiciach, kde si zákazníci môžu osobne prehliadnuť naše produkty, poradiť sa s našim odborným personálom a následne realizovať nákup.

Naši zákazníci

Našimi zákazníkmi sú tak veľké spoločnosti z odvetvia energetiky ako sú Slovenské elektrárne, ČEZ, Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika ako aj malé a stredné firmy zamerané na výrobu rozvádzačovej techniky a elektroinštalácie. 

        

                        Viac ako 20 rokov na Slovensku – to je kvalita, za ktorou si stojíme.