Schrack Technik s.r.o.

Ochrana údajov

10. Ochrana údajov

 

Webová stránka spoločnosti SCHRACK využíva Google Analytics, službu na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa tzv. súbory „cookies“, čo sú textové súbory uložené v zákazníkovom/používateľovom počítači a umožňujú analýzu využívania stránky týmto zákazníkom/používateľom. Všetky informácie, ktoré sa v súbore cookie vytvoria počas využívania webovej stránky, sa zvyčajne prenesú a uložia na server spoločnosti Google v Spojených štátoch.

 

Ak je však na tejto webovej stránke spustená služba anonymizácie IP adresy, zákazníkovu/používateľovu IP adresu predtým spoločnosť Google v rámci územia členských štátov Európskej únie alebo iných členov dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. V zriedkavých prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google, ktorý je umiestnený v Spojených štátoch, a až tam sa skráti. Služba anonymizácie IP adresy je na tejto stránke aktivovaná. Spoločnosť Google využíva tieto informácie v mene prevádzkovateľa webovej stránky na to, aby vyhodnotila využívanie webovej stránky zákazníkom/používateľom, pripravila správy o aktivitách na webovej stránke a poskytla prevádzkovateľovi webovej stránky dodatočné služby v súvislosti s používaním webovej stránky a internetu.

 

IP adresa, ktorú prenáša zákazníkov/používateľov prehliadač v rozsahu pôsobnosti služby Google Analytics, sa nebude zlučovať s ďalšími údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Zákazník/používateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie tak, že si zodpovedajúco nastaví softvér prehliadača; upozorňujeme, že v takom prípade sa môže stať, že zákazník/používateľ nebude schopný využívať úplný rozsah funkcií, ktoré táto webová stránka ponúka. Zákazník/používateľ môže navyše zabrániť zhromažďovaniu údajov, ktoré vytvorili súbory cookie a súvisia s používaním webovej stránky (vrátane IP adresy) spoločnosťou Google a aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača na tomto odkaze:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Pri navštívení webovej stránky spoločnosti SCHRACK sa niektoré údaje o zákazníkovi/používateľovi automaticky ukladajú na serveroch spoločnosti SCHRACK na účely správy systému, štatistiky alebo zálohovania. Tieto údaje zahŕňajú názov poskytovateľa internetových služieb, v niektorých prípadoch verziu softvéru prehliadača, použitý operačný systém počítača, webovú stránku, ktorú zákazník/používateľ navštívil pred webovou stránkou spoločnosti SCHRACK, stránky, ktoré zákazník/používateľ navštevuje vrámci webovej stránky spoločnosti SCHRACK, a ak zákazník/používateľ použil vyhľadávanie, aby našiel webovú stránku spoločnosti SCHRACK, tak aj tieto výrazy. Tieto údaje môžu umožniť identifikáciu jednotlivých návštevníkov tejto webovej stránky. Osobné údaje v tejto súvislosti sa však nespracúvajú. Takéto údaje sa používajú len v anonymizovanej forme. Ak spoločnosť SCHRACK odovzdá anonymizované údaje externým poskytovateľom služieb, vykoná technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia, že prenos údajov bude v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane údajov.

 

 

Tzv. súbory cookie sa používajú na zlepšenie používateľnosti webovej stránky spoločnosti SCHRACK. Súbory „cookie“ sú malé množstvá informácií, ktoré prehliadač ukladá na pevný disk zákazníkovho/používateľovho počítača a sú nevyhnutné na používanie webovej stránky spoločnosti SCHRACK. Informácie, ktoré súbory cookie obsahujú, sa teda používajú na ovládanie relácie, hlavne na vylepšenie navigácie a poskytnutie vysokej úrovne užívateľskej prívetivosti webovej stránky. Okrem toho sa súbory cookie využívajú pri indentifikácii tzv. používateľských údajov. Výraz používateľské údaje sa hlavne týka týchto údajov:
- Navštívené stránky článku
- Stiahnutia

 

Tieto informácie sú čiastočne prepojené s identifikačným číslom zákazníka a/alebo e-mailovou adresou zákazníka/používateľa, a tým pádom umožňujú osobnú identifikáciu. Tieto údaje a informácie, ktoré sa zozbierajú v tomto procese, poskytujú podrobnosti o správaní kupujúceho a uchovávajú na reklamné, marketingové a distribučné účely, ako aj na optimalizáciu webovej stránky. Používateľské údaje sa neodosielajú tretím stranám.

 

Zákazník/používateľ môže zabrániť používaniu týchto údajov tak, že si zmení nastavenia prehliadača.  Ak používa webovú stránku bez zmeny nastavení, výslovne súhlasí s používaním týchto údajov tak, ako je opísané vyššie.

 

 

Spoločnosť SCHRACK bude uchovávať všetky údaje o zákazníkovi v bezpečí a teda príjme všetky potrebné preventívne opatrenia, aby ochránila údaje o zákazníkoch pred stratou, zneužitím alebo úpravami. Zmluvní dodávatelia spoločnosti SCHRACK, ktorí majú prístup k údajom o zákazníkoch kvôli poskytovaniu služieb zákazníkom v mene spoločnosti SCHRACK, budú na základe zmluvy udržiavať tieto údaje v tajnosti a nebudú môcť tieto údaje zneužívať. V tejto súvislosti zákazník súhlasí s prenosom jeho osobných údajov do pridružených spoločností spoločnosti SCHRACK na účely spracovania zákazníkových požiadaviek v zmysle oddielu 15 zákona Aktiengesetz (AktG; Zákon o akciových spoločnostiach). Údaje o zákazníkovi sa aj v tomto prípade zachovajú dôverné.

 

 

Ak zákazník poskytne na základe vlastnej vôle svoje osobné údaje, hlavne v súvislosti s objednávkami v internetovom obchode, spoločnosť SCHRACK použije tieto údaje, aby splnila svoje zmluvné povinnosti. Osobné údaje, ktoré poskytne zákazník, sa navyše zadajú do databázy údajov o zákazníkoch, ktorú spoločnosť SCHRACK použije na účely reklamy a marketingu.
Ak spoločnosť SCHRACK odovzdá osobné údaje externým poskytovateľom služieb, vykoná technické a organizačné opatrenia, ktoré budú garantovať, že prenos údajov bude v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane údajov.

 

Spoločnosť SCHRACK po vypršaní zákonného alebo zmluvného obdobia uchovávania vymaže všetky uložené údaje v prípade, že spoločnosť SCHRACK už tieto údaje viac nepotrebuje. Zákazník/používateľ môže kedykoľvek požiadať oposkytnutie týchto informácií a/alebo zrušenie jeho údajov. Všetky súvisiace otázky posielajte na adresu shop(@)schrack.at. Zákazník/používateľ je kedykoľvek oprávnený odvolať svoj súhlas ohľadne použitia jeho osobných údajov v budúcnosti (na adrese shop(@)schrack.at).

 

Zhromažďovanie a odosielanie informácií:
 Informácie môžete celosvetovo zverejniť použitím tlačidla Google +1. Kliknutím na tlačidlo Google +1 vy a ostatní používatelia dostanete personalizovaný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá informácie o obsahu, pri ktorom ste použili tlačidlo +1, aj informácie o stránke, ktorú ste videli pri kliknutí na tlačidlo +1. Vaše +1 budú zobrazené ako odporúčania spolu  vaším profilovým menom a fotkou v službách Google, napr. vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile pre Google alebo na iných miestach na webových stránkach a reklamách na internete.
 Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách v súvislosti s tlačidlom +1, aby vylepšila služby spoločnosti Google pre vás a ostatných. Aby ste mohli použiť tlačidlo +1 systému Google, musíte mať verejný profil pre Google viditeľný celosvetovo, ktorý musí obsahovať minimálne meno, ktoré ste vybrali pre tento profil. Toto meno sa bude používať pre všetky služby systému Google. V niektorých prípadoch toto meno sa môže nahradiť iným menom, ktoré ste použili pri zdieľaní obsahu pomocou účtu pre Google. Identita vášho profilu pre Google sa môže zobraziť používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo vaše iné identifikačné informácie.

 

Použitie zhromaždených informácií:
 Okrem účelov využitia, ktoré sú opisané vyššie, informácie, ktoré ste poskytli, sa použijú v súlade s platnými zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zverejniť súhrnné štatistiky o aktivitách používateľov v súvislosti s tlačidlom +1 a/alebo ich odoslať používateľom a partnerom, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo pridružené webové stránky.

 

 

 

 

Funkcie spoločnosti Twitter sú zabudované do našich stránok. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používaním služby Twitter a funkcie „retweet“ sa webové stránky, ktoré ste navštívili, spoja s vaším účtom pre Twitter a uvidia ich ostatní používatelia. V tomto procese sa údaje prenášajú aj do spoločnosti Twitter.

 

Upozorňujeme, že poskytovateľ webových stránok nie je informovaný o obsahu údajov, ktoré sa prenášajú a ako ich spoločnosť Twitter používa. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter - https://twitter.com/privacy.

 

Nastavenia ochrany osobných údajov na sieti Twitter môžete zmeniť na stránke twitter.com/account/settings.

 

Aby ste mohli využiť rôzne nástroje spoločnosti SCHRACK, musíte zadať prihlasovacie údaje do internetového obchodu. Tieto nástroje majú funkciu sledovania, ktorá nám umožní merať, do akej miery sa tieto nástroje využívajú, a vyvíjať cielené vylepšenia. Funkcia sledovania prenáša štatistické údaje o používaní súvisiace s príslušným používateľom do spoločnosti SCHRACK. Používaním týchto nástrojov súhlasíte s používaním údajov, ako bolo opísané vyššie.  Tieto údaje sa neodosielajú tretím stranám.

 

Vyhlásenie spoločnosti Schrack Technik s.r.o. o ochrane údajov na stiahnutie v PDF