Schrack Technik s.r.o.

Cenníky a kurzy Cu/Al

Aktuálne cenníky produktov Schrack Technik

Od 3.3.2017 je platný nový cenník produktov Schrack Technik.

Náš nový cenník si môžete vyžiadať vo formáte XLS od obchodného zástupcu pre Váš región.

Obchodní zástupcovia vo Vašom regióne

všetky kontakty

Aktuálny kurz dopočtu medi a hliníka

platný od 10.11.2017

meď Cu ... 5,0598 EUR/ kg
hliník Al ... 1,8099 EUR/ kg

Spôsob výpočtu predajných cien pre produkty s obsahom medi a hliníka

Používame prehľadný spôsob výpočtu predajných cien pre produkty s obsahom kovov obchodovaných na medzinárodných burzách. Takýmto vyobrazením cien získavate od nás jednoznačný prehľad v našich predajných cenách, ktoré sú zložené z dvoch častí.

Prvú časť tvorí bázová cena produktu, na ktorú sa vzťahujú aj Vaše prípadné dohodnuté zľavy.
Druhú časť tvorí prirážka za meď a hliník, ktorá sa aktualizuje každý týždeň v pondelok. Na tieto prirážky sa zľavy nevzťahujú a budú prirátané k Vašej bázovej cene. Informáciu o výške prirážky nájdete aktualizovanú každý pondelok v pravej časti päty stránky.

Aktuálne nákupné ceny aj s prirážkou zistíte jedným z dvoch spôsobov:

 a) z nového cenníka pre položky s obsahom medi a hliníka

  • do vyhradených buniek v tabuľkovom cenníku (stĺpec vľavo) doplňte aktuálne hodnoty prirážok z päty našej stránky
  • do vyhradených buniek v tabuľkovom cenníku doplňte hodnoty Vašich zliav pre príslušné produktové skupiny (PGR)

 b) v eshope

  • aktuálne ceny produktov a ich prirážok sa Vám budú zobrazovať vo Vašom nákupnom košíku v eshope