Schrack Technik s.r.o.

Cenníky a kurzy Cu/Al

Aktuálne cenníky produktov Schrack Technik

Od 11.3.2019 je platný nový cenník produktov Schrack Technik.

Od 11.03.2019 vstupuje do platnosti nový cenník našej spoločnosti. Ceny produktov v cenníku sú platné od 11.3.2019 a sú aktuálne v čase zverejnenia. Do vydania ďalšie nového súhrnného cenníka sa môžu meniť.

Vaše nákupné ceny, ktoré zohľadňujú Vaše zľavy a špeciálne ceny nájdete po prihlásení do Vášho osobného účtu od na www.schrack.sk/eshop.

Cenník vo formáte XLS si môžete vyžiadať od nášho obchodného zástupcu, ktorý Vám bol pridelený alebo aj aktualizovať v programe Schrack Kalkulátor (súčasť softvéru SchrackCAD).

 Pre bližšie informácie kontaktujte Vášho obchodného zástupcu pre Váš región. 

všetky kontakty

Aktuálny kurz dopočtu medi a hliníka

platný od 5.3.2021

meď Cu ... 6,7464 EUR/ kg
hliník Al ... 1,7733 EUR/ kg

Spôsob výpočtu predajných cien pre produkty s obsahom medi a hliníka

Používame prehľadný spôsob výpočtu predajných cien pre produkty s obsahom kovov obchodovaných na medzinárodných burzách. Takýmto vyobrazením cien získavate od nás jednoznačný prehľad v našich predajných cenách, ktoré sú zložené z dvoch častí.

Prvú časť tvorí bázová cena produktu, na ktorú sa vzťahujú aj Vaše prípadné dohodnuté zľavy.
Druhú časť tvorí prirážka za meď a hliník, ktorá sa aktualizuje každý týždeň v pondelok. Na tieto prirážky sa zľavy nevzťahujú a budú prirátané k Vašej bázovej cene. Informáciu o výške prirážky nájdete aktualizovanú každý pondelok v pravej časti päty stránky.

Aktuálne nákupné ceny aj s prirážkou zistíte jedným z dvoch spôsobov:

 a) z nového cenníka pre položky s obsahom medi a hliníka

  • do vyhradených buniek v tabuľkovom cenníku (stĺpec vľavo) doplňte aktuálne hodnoty prirážok z päty našej stránky
  • do vyhradených buniek v tabuľkovom cenníku doplňte hodnoty Vašich zliav pre príslušné produktové skupiny (PGR)

 b) v eshope

  • aktuálne ceny produktov a ich prirážok sa Vám budú zobrazovať vo Vašom nákupnom košíku v eshope