Schrack Technik s.r.o.

Spoločnosť Schrack Technik ponúka kompletné riešenia podľa potrieb zákazníka. Ponúkneme komplexné riešenia pre rozvádzače, ktoré zahŕňajú na mieru vyrobené vložky aj moduly.

 

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

 • Modulárny dizajn
 • Montáž na stenu alebo pod omietku
 • K dispozícii na rýchle dodanie
 • Šírky 1-5 metrov
 • Jednoduché plánovanie so Schrack dizajnom

Prehľad produktov v eshope

Modulárna konštrukcia pre rôzne inštalácie Modul 2000

Modul 2000
Modul 2000

Modulárne oceľoplechové rozvádzače v stabilnej konštrukcii pre použitie ako:

 • Nástenné inštalačné alebo elektromerové rozvádzače
 • Zápustné inštalačné alebo elektromerové rozvádzače
 • Inštalačné alebo elektromerové rozvádzače bez dvier
 • Do rozvádzaču je možné vložiť až 15 elektromerov a uzamykateľné dvere (hĺbky 300mm a 400m obsahujú výklopnú kľuku a 3-bodový uzamykací mechanizmus), ktoré môžu byť s pántami vpravo alebo vľavo.
 • Vďaka tomu, že vložka sa môže do rámu vložiť aj po jeho namontovaní je montáž rámu jednoduchá. Na postranniciach je až 6 montážnych hĺbok pre montážne lišty. 

 • Čelné kryty sú dostupné v plastovom alebo oceľovom prevedení vo variante s výrezom pre prístroje 45mm alebo ako zaslepovacie kryty.
 • Certifikácia podľa STN EN 62208:2011 a STN EN 60529:1991
 • Dvojitá izolácia podľa ÖVE-IM 12

 

Modul 2000

Rozvodné skrine Modul 2000
Rozvodné skrine Modul 2000
 • Čelné panely sú vyrobené z oceľového plechu alebo plastu
 • Panely s výrezom pre inštalačné prístroje s výškou 3U a 4U (výškové jednotky) 
 • Možnosť výberu preddefinovaných zostáv M2000

 Skrine pre rozvádzače Modul 2000 v eshope

 • Nástenné skrine pre rozvádzače so zadným panelom z oceľového plechu
 • Štandardný 3-bodový uzamykací mechanizmus s výklopnou kľukou
 • Dostupné veľkosti: 2A/12 až 5A/42 (elektromerová šírka/výšková jednotka) v prevedení s hĺbkou 250, 300 alebo 400mm
 • Inštalačné vložky sú rovnaké ako pri štandardnom Module 2000

Skrine pre rozvádzače Modul 2000 IP54 v eshope

 • Skrine obsahujú bočný výrez pre radovú montáž
 • Dostupné v dvoch výškach a štyroch šírkach
 • Na každú stranu je možné namontovať 2 príruby

Radové nástenné skrine pre rozvádzače Modul 2000 IP54 v eshope

 • Skriňa v modulárnom prevedení
 • Veľkosti: 1A/7 až 5A/45 (elektromerová šírka / výšková jednotka)
 • Štandardná hĺbka: 250mm, dostupné modely aj v hĺbke 180mm, 300mm a 400mm
 • Skrine obsahujú výrez pre prírubu, dodávka obsahuje zaslepovaciu a penovú prírubu
 • Plastová kľuka s dvojkrídlovým kľúčom

Skrine pre rozvádzače Modul 2000 IP20C v eshope

 • Nízka hĺbka, len 100mm
 • Postrannice a čelné kryty vyrobené z oceľového plechu
 • Dvere vr. zámku(pánty vpravo alebo vľavo)
 • Stupeň ochrany krytom: IP20C

Ploché nástenné rámy Modul 2000 v eshope

 • Skriňa v modulárnom prevedení
 • Rám sa uchytáva na montážnu vaňu
 • Dvere vr. zámku(pánty vpravo alebo vľavo)

Ploché zápustné rámy Modul 2000 v eshope

 • Modulárne prevedenie rozvádzača
 • Veľkosti: 1U/7 až 5U/45 (elektromerová šírka / výšková jednotka)
 • Plastový zámok s dvojkrídlovým kľúčom
 • Stupeň ochrany krytom IP20C

Ploché skrine pre rozvádzače Modul 2000 IP20C 3S v eshope

 • Rám bez dvier, modulárny dizajn, bez zadnej steny
 • Veľkosti: 1M/12 až 5M/45 (elektromerová šírka / výšková jednotka)
 • Hĺbky: 100mm a 200mm
 • Súpravy sú dostupné v hĺbke 200 mm: 2x stĺpiky, 2x priečniky, 1x sada nitov

Rámy Modul 2000 IP20C, bez dvier v eshope

Spôsob montáže 60mm zbernicového systému do vložky Modulu 2000 pomocou perforovaných montážnych líšt (sú potrebné samorezné skrutky M6). Vďaka predpripraveným komponentom je montáž zbernicového systému rýchlejšia, jednoduchšia a tým pádom šetrí čas aj peniaze.

 • Pre vložky so šírkou 2 až 5 elektromerov
 • Oceľový kryt s výrezom (plastový kryt výrezu)
 • Predpripravené perforované montážne lišty
 • Možnosť montáže montážnej lišty

Montážny návod na stiahnutie

Pomocou riešenia delených krytov pre Modul 2000 je možné vložiť elektromerovú vaňu do väčšieho rozvádzaču bez zbytočného plytvania priestoru. Ako príklad môžeme použiť Modul 2000 so šírkou 3 elektromerov, použijeme len jednu elektromerovú vaňu a na zostávajúcu šírku osadíme montážne lišty (viď. obrázok).

Pre montáž krytu a elektromerových vaní je potrebná postrannica, respektíve špeciálny pár postranníc IL546015-G, ktorý je uchytený pomocou montážnej lišty typu SHC, závitových podložiek a montážneho nastaviteľného uholníku. (IL080.06-F, IG714043--, IL900253-F)

Pre vybudovanie tohto riešenia je potrebné pre jednu stranu vložky použiť bežné kryty (IL05...), lišty alebo elektromerové vane a druhú stranu vložky doplniť špeciálnymi krytmi (IL55...) a montážnymi lištami (iná šírka ako pri bežných komponentoch).

Tieto špeciálne kryty sú dostupné v oceľovom prevedení v šírkach:

 • 200mm a 417mm: pre rozvádzač šírky 5
 • 220mm a 437mm: pre rozvádzač šírky 4
 • 220mm a 426mm: pre rozvádzač šírky 3

Kryty pre delený Modul 2000 v eshope

 

 

Ďalším využitím delených krytov je separovanie napríklad silových, ovládacích a meracích obvodov pomocou súprav s uholníkom. Jedná sa o súpravy pozostávajúce z dvoch oceľových krytov a montážneho uholníku, ktorý sa nasunie do montážnej SHC lišty a poskytuje potrebný montážny základ pre kryty.

Dostupné sú súpravy aj samostatné kryty pre šírku rozvádzaču 2 až 5 elektromerov.

Súpravy delených krytov v eshope

Efektívne riešenie vloženia káblových kanálov priamo do vložky Modulu 2000 vertikálne aj horizontálne. Pomocou špeciálnych montážnych uholníkov je možné vytvoriť priestor pre vloženie 40mm alebo 60mm káblového kanálu. Tieto montážne uholníky, vyrobené z galvanizovanej ocele, sú perforované pre uchytenie montážnych líšt. Montážnu lištu je možné uchytiť v dvoch hĺbkach pre prístroje alebo svorky.

Káblové kanály montované vertikálne je možné kryť pomocou špeciálnych krytov IL053..., ktoré sú navrhnuté pre prekrytie kanálu (viď obrázok).

Uholníky pre káblové kanály v eshope

Modulárne rozvádzače Modul 2000 - Inštalácia

Montáž rozvodnej skrine
Montáž rozvodnej skrine

Nezabudnite na dostupné príslušenstvo!

Pozrite si príslušenstvo, ktoré máme k dispozícii!

 • Montážny materiál
 • Zámky
 • Zásuvné svorky pre merače
 • Zaslepovacie lišty
 • Podstavce
 • atď.

FORMULÁR PRE VYSTAVENIE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (VOP)

a žiadosť o zaslanie návodu pre zabudovanie skrine Modulu 2000 EI alebo skrine FOP

Ak ste od nás automaticky nedostali VoP, tak Vás prosím vyplnenie nasledujúcich údajov a ich odoslanie na spracovanie. Do 1-2 pracovných dní Vám bude na zadaný email zaslaný naskenovaný dokument VoP.

FORMULÁR PRE VYSTAVENIE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (VOP)

 

Skrine a elektrické rozvádzače s požiarnou odolnosťou

Elektrické rozvádzače a ich skrine môžu byť vyrobené a dodávané s rôznou požiarnou klasifikáciou alebo odolnosťou. Podľa takejto kategorizácie je možná ich aplikácia a zabudovanie do stavby pre rôzne účely. V praxi sa stretávame s týmito označeniami požiarnej odolnosti:

EI DP1 Sm – EW DP1 Sm – PR (trieda podľa STN 92 0206: 2015).

Rozvádzač s požiarnou klasifikáciou

Skrine Modul 2000

Nástenné aj zápustné rámy stavebnicového systému vieme dodávať upravené s požiarnou odolnosťou EW60 (nástenné aj zápustné), EI30 (zápustné) a EI45 (nástenné)

Prehľad jednotlivých rozvádzačov zo série Modul 2000 nájdete aj v eshope Schrack Technik.

Prejsť do eshopu

Modul 2000 EI DP1 Sm

Elektrický rozvádzač je možné umiestniť aj v CHÚC alebo ČCHÚC, pokiaľ skriňa rozvádzača spĺňa požiadavku na požiarnu odolnosť EI v čase ≥ 30 minút a dvere skrine rozvádzača sú tesné proti prieniku dymu s kritériom Sm.

APLIKÁCIA / POUŽITIE

 • Ako požiarne uzávery v požiarnych stenách a stropoch ústiacich do čiastočne chránených a chránených únikových ciest musia vykazovať požiarnu odolnosť EI (t) a odolnosť proti prieniku dymu Sm

URČENIE

 • Ochrana únikovej cesty pred nežiadúcim zadymením alebo tepelným vplyvom na vlastnosť únikovej cesty, do steny ktorej je zabudovaný

DOSTUPNÉ VARIANTY / ROZMERY

Zápustný rám typ U (EI30 DP1 Sm)

 • 1U07/12/16/18/21/24
 • 2U07/12/16/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 3U12/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 4U12/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 5U24/28/33/39/42/45

Nástenný rám typ A (EI45 DP1 Sm)

 • 1A07/12/16/18/21/24/ 28
 • 2A07/12//18/21/24/28/33/39/42/45
 • 3A12/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 4A12/18/21/28/33/39/42/45

Skúšané autorizovanou osobou č. AO216 - Pavus a.s. ČR a č.SK01 Fires a.s.

Viac informácií v dátovom liste

Rozvádzač s protipožiarnou ochranou M2000

Elektrický rozvádzač je možné umiestniť do steny alebo na stenu medzi dve únikové cesty, ak vykazuje požiarnu klasifikáciu EW (t).

APLIKÁCIA / POUŽITIE

 • Do steny alebo na stenu medzi dve únikové cesty

DODANIE 

 • Ohľadne dodania rámov s takouto úpravou sa informujte na našich pobočkách
M2000

Elektrický rozvádzač podľa STN 92 1101-2 zabezpečujúci trvalú dodávku elektrickej energie, ktorý spĺňa požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari podľa STN 92 0206. Triedy PR60 / PR90 / PR120 .

Elektrické rozvádzače nízkeho napätia určené na rozvod elektrickej energie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a v priestoroch s vysokou koncentráciou osôb a zariadení, ako nemocnice, hotely, metro, letiská, elektrárne, rafinérie a pod. Pre konštrukciu elektrických rozvádzačov nízkeho napätia boli použité výhradne materiály s maximálnou tepelnou izolačnou schopnosťou. Sú určené do vnútorného a suchého prostredia. Tieto rozvádzače je dovolené montovať a postaviť na nosné konštrukcie minimálne s rovnakou triedou požiarnej odolnosti ako je doba funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov.

APLIKÁCIA / POUŽITIE

Hlavný elektrický rozvádzač alebo podružný elektrický rozvádzač podľa STN 92 1101-2 zabezpečujúci trvalú dodávku elektrickej energie, ktorý spĺňa požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari podľa STN 92 0206 nemusí byť umiestnený v samostatnom požiarnom úseku alebo v požiarnom úseku bez požiarneho rizika.

Ak napája trasy káblov s rôznymi požiadavkami na funkčnú odolnosť, musí spĺňať najvyššiu požiadavku na čas funkčnej odolnosti trasy

Pre zariadenia CBS (centrálny batériový systém pre núdzové osvetlenie )  a záložné zdroje UPS.

URČENIE

Pre zabudovanie elektrických rozvádzačov s prístrojmi určenými pre dodávku elektrickej energie pri požiari, zabezpečujúce funkčnosť zariadení potrebný pri evakuácii osôb a pri ochrane majetku.

Určené na rozvod elektrickej energie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a v priestoroch s vysokou koncentráciou osôb a zariadení, ako nemocnice, hotely, metro, letiská, elektrárne, rafinérie a pod. Pre konštrukciu elektrických rozvádzačov nízkeho napätia boli použité výhradne materiály s maximálnou tepelnou izolačnou schopnosťou. Sú určené do vnútorného a suchého prostredia. Tieto rozvádzače je dovolené montovať a postaviť na nosné konštrukcie minimálne s rovnakou triedou požiarnej odolnosti ako je doba funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov.

DOSTUPNÉ VARIANTY / ROZMERY

Skrine FOP (FOPN) sa vyrábajú predovšetkým na mieru pre konkrétne použitie a zabudovanie elektrických rozvádzačov alebo konštrukcií (napr. Modul 2000 alebo Modul 160 alebo WST).

Výška 400 - 2100mm, šírka 300 – 1000 mm, hĺbka 250 – 800 mm

Pre bližšie informácie nás kontaktujte, aby sme mohli spoločne nájsť zmysluplné riešenie pre Vašu potrebu.

Skúšané autorizovanou osobou č. SK04 - TSÚS n.o. a č.SK01 - Fires a.s.

Viac informácií v dátovom liste

Požiadavky PBS na elektrické rozvádzače v technických normách

Problematika požiarnych vlastností elektrických rozvádzačov je obsiahnutá hlavne v troch základných technických normách, ktoré súvisia požiarnou bezpečnosťou a s trvalou dodávkou elektrickej energie pri požiari.

STN 92 0206: 2015
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.
STN 92 1101-2: 2013 + Z1: 2016
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače.
STN 92 1101-4:2014 + Z1: 2016

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

STN 92 0203: 2013
Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari definuje pre rozvádzače niekoľko dôležitých požiadaviek, ktoré je potrebné pri projektovaní a realizovaní nových stavieb zohľadniť. Elektrické rozvádzače vyrobené podľa STN 92 1101-2 určené pre trvalú dodávku elektrickej energie, ktoré spĺňajú požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari podľa STN 92 0206, nemusia byť umiestnené v samostatnom požiarnom úseku alebo v požiarnom úseku bez požiarneho rizika. Ak skriňa rozvádzača túto požiadavku nespĺňa, tak musí byť umiestnená v samostatnom požiarnom úseku alebo v úseku bez rizika požiaru.

STN 92 0206: 2015
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.

V tomto dokumente sú určené skúšobné metódy a požiadavky na dosiahnutie zachovania funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia v podmienkach požiaru na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie a dokument tiež stanovuje klasifikáciu funkčnej odolnosti rozvádzačov a podmienky aplikácie výsledkov skúšok na zabudovanie do stavby.