Schrack Technik s.r.o.

V suchých a vlhkých miestnostiach, nie však vonku, s nízkym a stredným mechanickým namáhaním. Káble sú určené na spájanie pohyblivých častí obrábacích strojov, dopravníkov a veľkých zariadení, ak sú káble namáhané ohybom len v jednej rovine. Pre linky s viac ako 5 jadrami sú skupiny oddelené pruhmi.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Medený vodič, holý, jemne lankový
  • Izolácia jadra vyrobená z polyvinylchloridu (PVC)
  • Jadrá usporiadané paralelne
  • Vonkajší plášť vyrobený z mäkkého polyvinylchloridu (PVC), čierny

Prehľad produktov v eshope

Ďalšie podrobnosti o produkte

Normy: podľa DIN VDE 0283-2, DIN EN 60228 Trieda 5 (typ vodiča), označenie žíl podľa HD 308 S2.