Schrack Technik s.r.o.

Jalový výkon a súvisiaci jalový prúd sa podieľajú na vzniku elektrostatických alebo elektromagnetických polí. Pretože tieto polia neustále vznikajú a zanikajú v čase podľa priebehu striedavého napätia, tok energie neustále osciluje medzi generátorom a elektrickým spotrebičom. Tú nemožno efektívne využiť ani premeniť na inú formu energie. Táto nevyužitá energia iba zaťažuje napájaciu sieť, po ktorej musí byť popri činnom prúde prenášaný aj jalový prúd. Majte na pamäti, že dodávatelia elektrickej energie účtujú poplatky za spotrebu jalového výkonu.
Systémy kompenzácie jalového prúdu Schrack znižujú jalový výkon. To vám pomôže ušetriť peniaze vďaka nižším nákladom na energiu.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Kompletné systémy so 7 alebo 14% hradením alebo do 500 kVAr.
  • Vysoká nadprúdová schopnosť. Výkonové kondenzátory Schrack DL môžu byť trvalo prevádzkované pri okolitej teplote 65°C, na rozdiel od 35° C pri kondenzátoroch D podľa IEC831.
  • Špičková bezpečnosť: trojnásobná prevádzková bezpečnosť kondenzátorov Schrack: samoregeneračný efekt, ochrana proti pretlaku a segmentované fólie.
  • Funkcia automatického uvedenia kompenzačných regulátorov do prevádzky
  • Voliteľné referenčné meranie energie vyškolenými servisnými technikmi Schrack.

Prehľad produktov v eshope