Schrack Technik s.r.o.

Spoločnosť Schrack technik ponúka široký sortiment výrobkov v oblasti hlavných, núdzových a servisných vypínačov. Naše odpojovače, vypínače, hlavné vypínače a servisné vypínače spĺňajú všetky požiadavky na moderné inštalácie.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Vysoká skratová odolnosť.
  • Ochrana výrobných strojov pri čistení, údržbe a opravách.
  • Ochrana pri dlhších odstávkach.
  • Izolácia od živých vodičov v prívodnej sieti.
  • Súlad so všetkými príslušnými normami pre výrobky.

Prehľad o produktoch v eshope