Schrack Technik s.r.o.

Nie všetky UPS sú rovnaké.

Na pokrytie rôznych segmentov trhu a rôznych aplikácií sú použité rôzne technológie s rozdielnymi stupňami vyspelosti, ktoré tiež ponúkajú rozdielne úrovne bezpečného napájania. Zdroje UPS Schrack Technik pokrývajú kompletné výkonové spektrum od 240 W do 1 MW, vo verziách technológií uvedených nižšie, v prevedení pre postavenie na podlahu, pre inštaláciu do 19" skrine a modulárny systém, pre jednofázové alebo trojfázové pripojenie.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Batériové boxy na predĺženie doby napájania mnohých UPS
  • Bezplatný monitorovací softvér pre všetky UPS
  • Najmodernejšie modulárne riešenie s modulmi UPS 15, 25, 42kVA
  • Voliteľná sieťová karta pre vzdialený monitorovanie
  • Batt-Log: systém monitorovania všetkých batérií

Prehľad produktov v eshope

UPS tejto triedy prenáša pri bežnej prevádzke elektrický prúd priamo zo vstupu na výstup. Okrem toho je zo vstupu  napájaný usmerňovač, ktorý nabíja batérie. Pri výpadku sieťového napájania sa výstup prepne na striedač, ktorý je napájaný z batérií. V závislosti od modelu prebieha prepínanie s oneskorením až 10 milisekúnd (ms). V mnohých prípadoch je výstupné napätie v režime batérií obdĺžnikové alebo lichobežníkové ("pseudosinusové"). Pri kritických záťažiach je krátke prerušenie napájania nežiaduce. Bežne sa preto tieto typy UPS používajú napríklad pre domácu a kancelársku elektroniku.

Zdroje UPS tejto kategórie používajú ako ústrednú súčasť obojsmerný menič. Ten podľa potreby generuje jednosmerné napätie na nabíjanie akumulátorov zo striedavého napätia na vstupe alebo striedavé napätie na výstupe z jednosmerného napätia akumulátorov. V sieťovej prevádzke je výstupné napätie regulované a stabilizované v prípade kolísania vstupného napätia (AVR - automatická regulácia napätia). Preto už nie je nutné v takýchto prípadoch prechádzať na prevádzku z akumulátora. Nabité batérie tak zostávajú k dispozícii pre prípad núdze. Existujú verzie s lichobežníkovým ("pseudosinus" alebo "pulzné vlny") a verzie so sínusovým výstupným napätím. Prerušenie pri prepnutí zo siete na batériu je oveľa kratšie ako u UPS typu VFD (off-line).

Pri online zdrojoch UPS je vstup vedený priamo do usmerňovača, ktorý nabíja batérie a napája tzv. jednosmerné jadro (DC) v UPS. Výstupný striedač využíva elektrickú energiu DC jadra a trvalo vyrába ideálnu sínusovku výstupného napätia. Elektrická energia je do DC jadra dodávaná zo siete cez vstupný usmerňovač a pri výpadku využíva výstupný striedač energiu z batérií alebo kondenzátorov.

Bez ohľadu na kvalitu vstupného napätia je striedavé napätie na výstupe vždy generované z jednosmerného napätia jednosmerného DC jadra pomocou výstupného striedača (meniča). Tým sa v podstate vytvára nová sieť, ktorá je nezávislá od vstupu. Rušivé veličiny, ako sú: harmonické skreslenie, kolísanie frekvencie a výpadky napätia na vstupe zdroja UPS, nemajú vplyv na kvalitu napájania záťaže. Záťaž je vždy napájaná ideálnym sínusovým napätím a nikdy nedochádza k prerušeniu dodávky napätia ani k posunutiu fázy pri výpadku napájania siete.

Táto technológia je ideálnym riešením na ochranu kritických systémov, od bezpečnostných a zdravotníckych zariadení cez telekomunikačné zariadenia až po IT systémy, pre zaistenie najvyššej úrovne spoľahlivosti.