Schrack Technik s.r.o.

Schrack Protect je nástroj pre zjednodušenie výberu zvodiča bleskového prúdu a prepätia podľa STN EN 62305 pre Váš projekt. Po dokončení konfigurácie sa používateľovi zobrazí zoznam odporúčaných prístrojov komponentov, ktoré si môže ihneď objednať.

Zároveň je tu možnosť stiahnuť si výsledný zoznam ako súbor csv a pdf.

Schrack Protect môžete otvoriť týmto odkazom

Funkcie Schrack Protect

Informácie o projekte obsahujú všeobecné informácie ako meno projektu, kontaktnú osobu, popis alebo komentár. Tieto informácie sú zahrnuté do výstupného súboru PDF.

Konfigurácia

V prvom kroku je vybraný zvodič bleskového prúdu pre hlavný rozvádzač. Najprv je potrebné uviesť, či má budova, v ktorej je hlavný rozvádzač bleskozvod a určiť plochu ochrannej zóny bleskozvodu. Pre správny výber zvodiča podľa STN EN 62305, je potrebné špecifikovať typ budovy a typ jej použitia. Dodatočne je možné špecifikovať vlastnosti budovy. Po zvolení napäťovej sústavy Schrack Protect navrhne zvodič bleskového prúdu. Je možné si vybrať zvodič s pomocným kontaktom alebo bez pomocného kontaktu.

V druhom kroku je konfigurovaný zvodič pre podružný rozvádzač/e. V podružnom rozvádzači je potrebné zvodič použiť len v prípade, že je od hlavného rozvádzača vzdialený viac ako 10 metrov. Po vyplnení množstva je navrhnutý korešpondujúci typ zvodiča. Je možné si vybrať zvodič s pomocným kontaktom alebo bez pomocného kontaktu.

V tretom kroku sa vyberajú komponenty a zvodiče pre ďalšie zariadenia v budove. Okrem samotnej budovy je potrebné pred bleskovým prúdom a nadprúdom chrániť aj samostatné zariadenia. V zozname je možné si vybrať prístroje na ochranu konkrétnych zariadení a prístrojov.

Dokončenie konfigurácie

Po vyplnení všetkých vstupov Schrack Protect zobrazí zoznam materiálu obsahujúci všetky potrebné komponenty. Tento zoznam je možné si priamo vložiť do nákupného košíku alebo stiahnuť ako CSV súbor.

Okrem toho je možné si ku konfigurácii vygenerovať dokumentáciu, ktorá obsahuje detaily o projekte a zoznam komponentov a prístrojov.

Podpora

Ak ste na tejto podstránke nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať na e-maile digital(at)schrack.sk. Pokúsime sa Vám odpovedať čo najrýchlejšie.

Upozornenie

Konfigurátor zvodičov bleskového prúdu a prepätia (Schrack Protect), ktorý je poskytovaný bezplatne spoločnosťou Schrack Technik, slúži ako pomocný a informatívny nástroj pre výber prepäťových ochrán značky Schrack.

Týmto vyhlasujeme, že užívateľ je povinný výstup z konfigurátora skontrolovať, či navrhnuté prístroje zodpovedajú platným normám a predpisom pre daný projekt. Naša spoločnosť nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté vplyvom použitia nevhodných zvodičov bleskového prúdu a prepätia, nakoľko sa jedná len o nástroj informatívneho charakteru. V prípade, že v konfigurátore objavíme chybu alebo nedostatok, informujeme o tejto skutočnosti všetkých používateľov a chybu následne opravíme (v prípade ak to bude možné).

Najnovšia verzia Schrack Protect je dostupná na stránke www.schrack.sk.

Používateľom Schrack Protect odporúčame, aby vždy používali najnovšiu verziu tohto nástroja.

Mohlo by Vás zaujímať

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia s vymeniteľným modulom
Zvodiče bleskového prúdu a prepätia s vymeniteľným modulom

Predstavujeme Vám niekoľko nových typov zvodičov bleskového prúdu a prepätia, ktoré spĺňajú požiadavky najnovších vydaní.

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia
Zvodiče bleskového prúdu a prepätia

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia podľa najnovších požiadaviek IEC / EN 62305 a IEC / EN61643-11

Skrine pre priemyselné rozvádzače
Skrine pre priemyselné rozvádzače

Stojanové alebo nástenné skrine pre rozvádzače so zameraním do priemyslu. Vybrať si môžete zo širokého sortimentu vysoko kvalitných skríň.