Schrack Technik s.r.o.
  • Energetika

    Produkty pre oblasť energetiky tvoria jeden z hlavných pilierov pôsobenia Schrack Technik. Široký sortiment týchto výrobkov vysoko oceňujú naši malí aj veľkí zákazníci. Schrack Technik je v tejto oblasti jedným z lídrov na trhu.

Univerzálne využitie

Produkty a riešenia je možné využiť v rôznych projektoch – či už ide o obytné alebo kancelárske priestory, nákupné centrá, školy alebo priemyselné objekty.

Ističe a prúdové chrániče od Schrack Technik sú vyhľadávané najmä kvôli ich inteligentným funkciám. Tieto dve skupiny produktov, spolu so  skriňami, rozvodnicami, spínacími hodinami  a ďalším elektrotechnickým vybavením slúžia pre dosiahnutie optimálnej distribúcie elektrickej energie, vysokého stupňa bezpečnosti a komfortu.

Rozvádzače a skrine od Schrack Technik

Flexibilné medené prípojnice
Flexibilné medené prípojnice

Lamelové medené prípojnice sú flexibilné, ohybné s jednoduchou a rýchlou montážou.

Priemyselné radové skrine AC
Priemyselné radové skrine AC

Samostatne stojacie skrine vyrobené z unikátneho oceľového profilu a oceľových plechov vhodné pre priemyselné aplikácie.

Nástenné oceľoplechové skrine - WST
Nástenné oceľoplechové skrine - WST

Nástenné skrine z oceľového plechu pre použitie v priemysle.

Zvodiče s výkonovým modulom
Zvodiče s výkonovým modulom

Predstavujeme Vám niekoľko nových typov zvodičov bleskového prúdu a prepätia, ktoré spĺňajú požiadavky najnovších vydaní.

Prístroje detegujúce poruchu s oblúkom, séria LISA
Prístroje detegujúce poruchu s oblúkom, séria LISA

Protipožiarna ochrana prostredníctvom prístroja detegujúceho poruchu s oblúkom.

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia
Zvodiče bleskového prúdu a prepätia

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia podľa najnovších požiadaviek IEC / EN 62305 a IEC / EN61643-11

Rozvádzače pre priemysel a energetiku
Rozvádzače pre priemysel a energetiku

Široký výber rozvádzačových skríň a rozvodníc pre priemysel a energetiku od Schrack Technik

Rozvádzače a skrine pre domy a byty
Rozvádzače a skrine pre domy a byty

Široký výber rozvádzačových skríň a rozvodníc pre rodinné domy, bytové domy a polyfunkčné objekty od Schrack Technik

Modul 2000 3S – trojstupňový zápustný rozvádzačový systém
Modul 2000 3S – trojstupňový zápustný rozvádzačový systém

Modulárny stavebnicový systém oceľoplechových rozvádzačov stabilnej konštrukcie

Skrine s požiarnou odolnosťou
Skrine s požiarnou odolnosťou

Elektrické rozvádzače vyrobené podľa STN 92 1101-2 určené pre trvalú dodávku elektrickej energie, ktoré spĺňajú požiadavky na

Aktívne riadenie teploty v rozvádzačoch
Aktívne riadenie teploty v rozvádzačoch

Odvod tepla z elektrických rozvádzačov je klasickou úlohou, ktorú rieši každý projektant týchto zariadení.