Schrack Technik s.r.o.
 • Reklamácie

  Pre zahájenie reklamačného procesu je potrebné vyplniť PDF reklamačný protokol a poslať ho k nám pomocou online formulára.

Reklamácie tovaru – jednoducho a rýchlo

Napriek nepretržitej snahe predávať kvalitné a spoľahlivé výrobky so skvelými dodacími lehotami sa ani my občas nevyhneme poruchám alebo iným nedostatkom u našich výrobkov. Na zjednodušenie a zefektívnenie reklamačného postupu sme preto zriadili túto podstránku, aby ste s nami aj tieto nepríjemnejšie situácie zvládli ľahko a rýchlo.

Pre zahájenie reklamačného procesu je potrebné vyplniť konkrétny PDF reklamačný protokol a poslať ho k nám pomocou online formulára.

 • Každý zákazník, ktorý si tovar nakúpil u nás osobne alebo cez eshop
 • Každý zákazník, ktorý má o kúpe tovaru platný doklad (faktúra, dodací list, účet z pokladne)
 • Každý zákazník, ktorý za tovar aj zaplatil alebo má vystavenú faktúru v splatnosti
 • Tovar je poškodený (protokol PDF B)
 • Nezhodné množstvo* alebo tovar (množstvo alebo typ sa nezhoduje s údajmi na dodacom liste) (protokol PDF B)
 • Kvalita a akosť (tovar nefunguje, alebo sa nedá použiť na určený účel) (protokol PDF A)

*Ak sa dodané množstvo nezhoduje s objednaným nejedná sa o reklamáciu – kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo niektoré pracovísk odbytu.

Poškodený tovar

 • Bol Vám dodaný poškodený tovar – lehota na reklamáciu: bezodkladne od doručenia/prevzatia max. 24h. (viac informácií nižšie)
 • Kontaktujte prepravcu / doručovateľa a postupujte podľa ich reklamačných podmienok
 • Vyplňte náš protokol typ B a pošlite nám ho cez formulár uvedený dole

 

Poškodený balík alebo obal

Príjemca tovaru je povinný pri preberaní tovaru bezodkladne skontrolovať, či dodaný balík má alebo nemá vonkajšieho poškodenia v dôsledku nesprávnej manipulácie a túto skutočnosť zapísať do dodacích dokladov prepravcovi a následne kontaktovať naše reklamačné oddelenie. Taktiež sa odporúča ihneď prekontrolovať obsah balíka.

 

Nezhodné množstvo alebo tovar

 • Bol Vám dodaný tovar v nesprávnom množstve – lehota na reklamáciu: bezodkladne od doručenia/prevzatia max. 24h.
 • Bol Vám dodaný iný tovar ako ste si objednali alebo ako je uvedený na dodacom liste – lehota na reklamáciu: bezodkladne od doručenia/prevzatia max. 24h.
 • Vyplňte náš protokol typ B a pošlite nám ho cez formulár uvedený dole

 

Kvalita a akosť

 • Tovar nie je funkčný pri prvom uvedení do prevádzky – lehota na reklamáciu: bezodkladne po zistení nedostatku
 • Na tovare sa vyskytne porucha v priebehu 12* mesiacov od jeho kúpy – lehota na reklamáciu: bezodkladne po zistení nedostatku

* (v ojedinelých prípadoch poskytujeme aj dlhšie záručné lehoty, ktoré sú riešené individuálne)

 • Vyplňte náš protokol typ A a pošlite nám ho cez formulár uvedený dole

 

Kontakty na doručovacích partnerov:

SPS / Toptrans / GLS

Kontakty na odbyt:

Bratislava: +421 2 4910 8127

Martin: +421 43 4011 805

Košice: +421 55 6712312 

Tu je potrebné rozlišovať tri prípady:

 • I) je poškodený obal tovaru alebo kartón (prípadne ochranná fólia) balíka a aj tovar – reklamáciu zaevidujte najprv s prepravcom (podľa jeho reklamačného poriadku a potom nás informujte cez náš formulár)

alebo

môžete aj odmietnuť prevzatie zásielky (nie jej častí ale ako celok), čím ale preberáte riziko oneskorenia zásielky až do vybavenia reklamácie

alebo

môžete zásielku prevziať s výhradou – odporúčame výhradu uviesť do na to určeného dokumentu konkrétneho prepravcu, reklamáciu môžete zahájiť aj neskôr, ak zistíte poškodenie tovaru, zároveň bude pravcepodobne potrebné kontaktovať prepravcu telefonicky (informujte sa u šoféra)

 • II) nie je poškodený kartón balíka ale je poškodený obal tovaru a aj tovar – informujte nás aj prepravcu cez náš aj jeho formulár a pripojte aj niekoľko fotografií
 • III) je poškodený iba tovar vo vnútri balíka – informujte nás aj prepravcu cez náš aj jeho formulár a pripojte aj niekoľko fotografií
 • Reklamáciu vytvorte vždy bezodkladne alebo max. do 24 hodín po prevzatí alebo zistení nedostatku alebo poškodenia.

Reklamačný postup

KROK 1

Z nasledovného odkazu si stiahnite reklamačný protokol pre kvalitu a akosť (PDF A) a vyplňte všetky povinné polia.

Stiahnuť reklamačný protokol PDF A

Z nasledovného odkazu si stiahnite reklamačný protokol pre poškodený tovar/obal  a zistené rozdiely (PDF B)

Stiahnuť reklamačný protokol PDF B

Rýchla reklamácia zásielky cez online formulár - OTVORIŤ FORMULÁR

 

KROK 2

Vyplnený reklamačný formulár nám pošlite cez tento online formulár:

 

 

KROK 3

Poškodený alebo nefunkčný tovar s vytlačeným a vyplneným reklamačným protokolom nám pošlite na našu v Bratislave (Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava), v Martine alebo v Košiciach (podľa Vášho regiónu) alebo ho odovzdajte osobne v jednej z našich predajní alebo niektorému z našich regionálnych obchodno-technických poradcov vo vašom okolí.