Schrack Technik s.r.o.

Členstvo v organizáciách - SEZ-KES a APPO SR

SEZ-KES - Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska

Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska  pôsobí na Slovensku ako neziskové, nezávislé a profesné združenie s viac ako 800 členmi elektrotechnikov, projektantov, revíznych technikov, energetikov, zamestnancov a podnikateľov. Svoju činnosť orientuje na oblasť vzdelávania, školení, vydávania odborných publikácií pre elektrotechnikov. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a podieľa sa na tvorbe legislatívnych predpisov a slovenských technických noriem.

APPO SR - Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR združuje právnické a fyzické osoby, ktoré distribuujú a zabudovávajú výrobky (zostavy) na zvýšenie požiarnej bezpečnosti stavieb takým spôsobom, ktorý zabezpečuje ich trvalú správnu funkciu v reálnych podmienkach stavieb v súlade s požiadavkami právnych predpisov vrátane požiadaviek všetkých účastníkov procesu projektovania, výstavby, kontroly a používania stavieb, a všetky svoje činnosti zameriavajú na splnenie tohto cieľa. Viac informácií...