Schrack Technik s.r.o.
  • Know how

    V tejto sekcii nájdete všetky informácie a články o produktoch z oblastí energetiky, priemyslu, systémov, inštalácií, svetelných riešení, technológií, káblov a fotovoltických zariadení.
Energetika
Energetika

Produkty pre oblasť energetiky tvoria jeden z hlavných pilierov pôsobenia Schrack Technik. Široký sortiment týchto výrobkov v

Inštalácie
Inštalácie

Všetky produkty pre domové a bytové inštalácie

Siete, SAT
Siete, SAT

Ponuka dátovej techniky firmy Schrack Technik.

Svetelné riešenia
Svetelné riešenia

Kvalitné svietidlá, svetelné zdroje a ďalšie príslušenstvo v portfóliu Schrack Technik

Priemysel
Priemysel

Všetky produkty pre priemysel

Systémy
Systémy

Všetky produkty pre núdzové systémy, záložné zdroje a CO2 snímače

Káble
Káble

Všetky produkty pre káble

Alternatívne energie
Alternatívne energie

Ponuka výrobkov pre obnoviteľné zdroje energií.