Schrack Technik s.r.o.

Schrack Academy

Schrack Technik organizuje po celom Slovensku pre svojich zákazníkov Certifikačné školenia, ktoré sú zamerané na produkty Sieťovej techniky.

Po absolvovaní školenia, kurzu získa zákazník certifikát „STASI“. Pre našich certifikovaných partnerov  a po splnení zmluvných zaručných podmienok bude môcť naša spoločnosť poskytovať 25 ročnú záruku na štrukturovaný kabelažny systém Schrack Technik pre koncového zakazníka

Aké sú vaše výhody?

Na tomto kurze získate informácie o aktuálnych sieťových produktoch našej spoločnosti a príklady správneho použitia vzhľadom k typu  inštalácií. Zároveň vám predstavíme súčasné trendy v dátových sieťach a to vrátane aktuálnych štandardov a noriem

Mnohé úrady vyžadujú, aby dodávateľ bol vyškolený výrobcom na riadnu inštaláciu a používanie sieťových zariadení.

 

Obsah školenia

Bc. Daniel Petrov, ako produktový manažér Sieťovej techniky bude poskytovať všetky informácie na tomto kurze.
 

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 25 osôb. Dôvodom je hlavne dodržanie optimálnej kvality výučby s individuálnym prístupom a aj kapacitné možnosti v miestnosti hotela.

Teoretická časť: základná charakteristika a princípy štruktúrovanej kabeláže, problematika elektromagnetickej kompatibility (vyrovnanie potenciálov, uzemnenia), typy konektorov a zapojení, metódy merania, platné normy a štandardy, príprava technickej dokumentácie, sortiment sieťových produktov spoločnosti Schrack, výhody produktov, možnosti použitia.
Praktická časť: montáže vybraných typov konektorov (tienené, netienené), inštalácia struktúrovanej kabeláže, meranie systému štrukturovanej kabeláže Schrack Technik kvalifikačným aj certifikačným meracím prístrojom.

Súčasťou školenia je občerstvenie a pozvánka na obed v priestoroch hotela v mieste konania.

Registrácia

Prihláste sa u Vášho obchodného zástupcu a vyberte si pre Vás najvhodnejší dátum a miesto. (Prihlásenie je možné v dolnej časti tejto stránky).

Podmienky poskytnutia 25 ročnej záruky na systém Schrack Technik:

  • Zmluva medzi spoločnosťou Schrack Technik a STASI (SCHRACK Autorizovaný Systémový Integrátor pre Sieťovú techniku)  pre konkrétnu inštaláciu na základe absolvovania školenia STASI
  • Odovzdanie povolenia projektu spoločnosti SCHRACK
  • Technický dozor, inštaláciu,  meranie a dokumentáciu vykonáva vykonáva STASI
  • Potvrdenie pre školenie STASI (Školenie „STASI“)
  • Povolenie vstupu pre spoločnosť SCHRACK zo strany majiteľa.
  • Dodanie registračného čísla

KOŠICE - 26.5.2017, od 09:00

Miesto Konania: Hotel ROCA

Adresa: Južná trieda 117, 040 01 Košice

mapa

Prihlásiť sa

MARTIN - 14.7.2017, od 09:00

Miesto konania: Hotel Turiec

Adresa: A. Sokolíka 2, 036 01  Martin

mapa

Prihlásiť sa

BRATISLAVA - 14.9.2017, od 9:00

Miesto konania: Centrála v BA 

Adresa: Ivánska cesta 10/C, 821 04 BA 

mapa

Prihlásiť sa

Fotogaléria zo Sieťového certifikačného školenia v Košiciach

Fotogaléria zo Sieťového certifikačného školenia v Bratislave