Výpočet oteplenia rozvádzačov

Stratové výkony pre jednotlivé produkty

Stiahnuť

Vzorec: Q = k x A x ΔT

Q = Výkon [W]

K = Koeficient prestupu tepla [W/m²K]

A = Plocha [m²]

ΔT = Rozdiel teplôt [°K]

 

Hodnoty pre k

Oceľový plech - 5,5 W/m²K

Nerezová oceľ - 4,5 W/m²K

Plast/Polyester - 3,5 W/m²K

Hliník - 12,0 W/m²K

 

Výpočet efektívnej plochy skrine A:

podľa umiestnenia skrine ( VDE 0660 časť 500)

Š = šírka [m], V = výška [m], H = hĺbka [m]

 

Vzorec pre výpočet A [m²]:

podľa umiestnenia skrine ( VDE 0660 časť 500)

 

Samostatne stojace skrine                         A = 1,8 x V x (Š+H) + 1,4 x Š x H

Skriňa pri stene                                          A = 1,4 x Š x (V+H) + 1,8 x H x V

Krajná skriňa - voľná zadná stena              A = 1,4 x H x (V+Š) + 1,8 x Š x V

Krajná skriňa - pri stene                             A = 1,4 x V x (Š+H) + 1,4 x Š x H

Skriňa uprostred - zadná stena                  A = 1,8 x Š x V + 1,4 x Š x H + H x V

Skriňa uprostred - pri stene                        A = 1,4 x Š x (V+H) + H x V

Skriňa uprostred - pri stene, zakrytý strop  A = 1,4 x Š x V + 0,7 x Š x H + H x V

 

Výpočet hodnôt je prevedený podľa aktuálne platných noriem (IEC 890, VDE 0660). Upozorňujeme na to, že užívateľ musí uvedené hodnoty kontrolovať prípadne upraviť podľa aktuálnych podmienok. Schrack Technik s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov.