Schrack Technik s.r.o.

Obchodné údaje spoločnosti Schrack Technik s.r.o.

Schrack Technik s.r.o.
Ivánska cesta 10/C
821 04 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 2 4910 8101
Fax: +421 2 4910 8199
Email: info(at)schrack.sk   

IČO: 31610919
IČ DPH:
SK2020433734
DIČ:
2020433734

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Martin
č.ú.:
579440362 / 0200
IBAN:
  SK78 0200 0000 0005 7944 0362, SWIFT: SUBASKBX

Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel S.r.o., vložka 67768/B

Konatelia: 

Ing. Igor Chrapčiak, PhD., Ing. Peter Klučka, Franz Gletthofer