Schrack Technik s.r.o.
 • Záložné zdroje UPS

  Spoľahlivosť, úspora a ekológia pre udržateľnosť siete.

Spotreba energie

Znižovanie spotreby elektrickej energie je dnes veľmi dôležitým aspektom pri výbere každého zariadenia nie len z hľadiska prevádzky ale aj z hľadiska znižovania vplyvov na životné prostredie. Preto je kľúčové a nevyhnutné zamerať sa na takého dodávateľa záložných zdrojov, ktorý dokáže ponúkať tzv. „zelené produkty“ s maximálnou možnou energetickou účinnosťou, aby záťaž na prírodu bola čo najnižšia. Pri výbere optimálneho ekonomického aj ekologického riešenia záložného napájania pomáhajú úrovne Eco Energy. Schrack Technik sa pri tvorbe svojho portfólia zameriava hlavne na maximálnu mieru týchto parametrov s čo najvyššou efektivitou.

Nároky na priestor

Vo väčšine novostavieb bez ohľadu na využitie objektu je nesmierne dôležité zmysluplné využitie priestoru. Pri výbere záložného zdroja s minimálnymi priestorovými nárokmi majú naši klienti značnú výhodu oproti konkurencii. Napríklad typové rady AVARA Multi (do 200 kVA) a AVARA Plus HIP (do 600 kVA)  patria k najmenším na celom svete!

Bezhlučná prevádzka

V mnohých prípadoch zohráva dôležitú úlohu aj úroveň prevádzkovej hlučnosti záložných zdrojov. Pre minimalizovanie týchto vplyvom na okolie sú záložné zdroje od Schrack Technik vybavené mikroprocesorovým riadením, ktoré umožňuje zníženie otáčok alebo až úplné zastavenie chladiacich ventilátorov, keď ich činnosť nie je vôbec potrebná. Celý sortiment offline UPS ponúka aj vďaka aplikácii vysokofrekvenčných komponentov a minimálnemu počtu pohyblivých súčastí veľmi nízku hlučnosť. V niektorých prípadoch je úroveň hluku takmer 0 dBA.

Moderná komunikácia

Záložné zdroje od Schrack Technik sú štandardne vybavené sériovým rozhraním RS232, cez ktoré je možné plnohodnotne obsluhovať, monitorovať a chrániť bezpečnosť prevádzky napájaných dátových sietí alebo spotrebičov. Takmer všetky UPS je možné dodatočne doplniť o ďalšie komunikačné rozhrania, ktoré umožnia komfortnejšiu obsluhu a dohľad.

Služby

Členovia nášho odborného tímu spolupracujú na vytváraní nadštandardných podmienok pri zabezpečovaní dodávok, technického poradenstva, inštalačného, záručného a pozáručného servisu. Sme naozaj spokojní len vtedy, keď sa naši klienti k nám vracajú a nepremýšľajú nad hľadaním alternatívnych partnerov. Spoločne s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi sa snažíme vytvárať také spoľahlivé a bezpečné riešenia, aby koncový užívateľ na konci predajného reťazca bol spokojný z dodaným dielom z hľadiska ekonomiky, ekológie a nadštandardného servisu počas celej životnosti záložného zdroja alebo záložného systému.

ECO ENERGETICKÉ HLADINY

Zdroje neprerušovaného napájania od Schrack Technik napájajú mnohé veľmi dôležité výpočtové strediská a servery. U týchto riešení hrá riadenie energetických systémov zvlášť dôležitú úlohu.

Prevádzkové náklady musia byť minimalizované bez obmedzenia prevádzky, t.j. musia zaistiť schopnosť prispôsobiť sa nepriaznivým vonkajším podmienkam a tým aj úplnú použiteľnosť zdroja napätia.

Zariadenie musí byť prevádzkované čo najhospodárnejšie, aby boli znížené požiadavky na kritické napájanie a elektrická energia bola využitá čo najlepšie.

Katalóg na prelistovanie online

Podrobnejšie informácie o záložných zdrojoch UPS od Schrack Technik nájdete v katalógu v českom jazyku, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte PDF, alebo prelistovať online.

 

stiahnuť v pdf

 

 

prelistovať online

 

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o cenovú ponuku kontaktujte Vášho obchodného zástupcu, alebo sa informujte na našom zákazníckom oddelení, resp. na oddelení odbytu. Všetky kontakty nájdete

tu

Modely UPS od Schrack Technik spĺňajú najvyššie štandardy pokiaľ ide o účinnosť a sú klasifikované podľa stupnice so šiestimi stupňami, ktoré odpovedajú hodnotám účinnosti UPS s ohľadom na medzné hodnoty definované európskym kódexom chovania sa (Code of Conduct) známymi ako „hladiny Eco Energy“.

ECO energetická hladina je nástroj, ktorý Schrack Technik používa, aby zjednodušila identifikáciu výrobkov s najvyšším stupňom účinnosti pri zaistení napájania elektrickou energiou. Šesť doterajších stupňov bolo prednedávnom aktualizovaných na najnovší stav, ktoré CoC predpisuje. Použiteľnosť Smart Mode, ktorý predstavuje ďalšiu metódu zvyšovania výkonu, prispieva okrem iného aj k tomu, že zlepšuje hodnotenie podľa Eco Energy hladín.

ECO energetické hladiny Schrack Technik sú o mnoho viac ako len teória a koncepcia. Ide tu o systém, ktorý ukazuje, že zariadenia UPS spĺňajúce najvyššie hodnotenia (stupne 4, 5 a 6) a tým i účinnosť, vykazujú tiež prednosti ekonomické a ekologické. Systém energetických hladín ECO taktiež potvrdzuje, že účinnejšie UPS umožňujú ušetriť, čo pri porovnaní s UPS s bežnou účinnosťou vedie ku skráteniu doby amortizácie investičných nákladov a ich používanie výrazne znižuje aj emisie CO2.

UPS SMART GRID READY

Vývoj a zlepšovanie rozvodných a distribučných sietí je kľúčovým prvkom pre zvýšenie ich odolnosti voči vonkajším aj vnútorným vplyvom. Zvláštny význam pri tom majú hlavne systémy riadenia energie pri vyrovnávaní dodávky so spotrebou, takže energia je využívaná čo najviac trvalo a účinne: smart grids.

Smart Grid nie je nič iného ako rozvodná sieť, ktorá účinným spôsobom integruje a spravuje chovanie a akcie všetkých pripojených spotrebičov (generátory, meracie body), za účelom zabezpečenia efektívnej prevádzky siete s vyššou bezpečnosťou, plynulosťou a kvalitou. Smart Grid prinášajú nie len nové koncepcie pre siete, ale starajú sa tiež o nové obchodné príležitosti v súvislosti s inštaláciami UPS.

Batérie zdrojov neprerušovaného napájania predstavujú značné investície, sú však využívané len čiastočne. Využívanie týchto akumulátorov a zaistenie súvislostí týkajúcich sa uskladnenia energie bude mať v budúcnosti základný význam.

Siete Smart Grid predstavujú tiež integráciu rozdielnych zdrojov energie, distribúciu v dvoch smeroch, prenosové prvky na výmenu informácií a centrálne riadenie. V tomto novom scenári môžu inštalácie s UPS hrať novú rolu a stanú sa virtuálnymi elektrárňami, decentralizovaným systémom uskladnenia elektrickej energie, ako aj variabilným zdrojom energie a predovšetkým budú kombinované so zdrojmi obnoviteľnej energie. Pre to, aby boli „ Smart Grid Ready“, musia UPS umožňovať integráciu riešení k uskladneniu energie, súčasne zabezpečovať vysoký stupeň účinnosti a byť schopné samočinne zvoliť najúčinnejší prevádzkový režim podľa vyťaženia siete. Musia umožniť vytváranie rozhrania pre komunikáciu s energetickým manažérom cez dátovú sieť v sieti Smart Grid.

Schrack Technik trvale prikladá veľký význam technologickej úrovni a je hrdý na to, že svojimi výrobkami radu AVARA Plus HIP, AVARA Plus a AVARA Multi uvádza na trh prvé UPS, ktoré sú pripravené pre chytré siete „ Smart Grid Ready“.

Aplikačné oblasti UPS a odporúčané produkty

Vlastnosti:

 • Nízka spotreba energie
 • Minimálne priestorové nároky
 • Moderná komunikácia

Oblasti použitia:

 • Zábavná technika
 • Počítače
 • Dátové pripojenia
 • Pokladničné systémy

Odporúčané produkty: Genio iPlug, Genio Net Power, Genio Flex Plus Tower, Genio Flex Plus Dual, Genio Tower, Genio Dual Midi

Vlastnosti:

 • Veľké množstvo prevedení
 • Nízka spotreba energie
 • Minimálne priestorové nároky
 • Flexibilita v konfigurácii riešení

Oblasti použitia:

 • Dátové centrá
 • Serverové centrá
 • Veľké databázy
 • Telekomunikácie a IT
 • Banky a poisťovne

Odporúčané produkty: Genio Sentinel Tower, Genio Dual Power, AVARA Multi Power, AVARA Multi

Vlastnoti:

 • Najvyššia bezpečnosť a ochrana
 • Najvyššia odolnosť
 • Súlad so súvisiacimi normami

Oblasti použitia:

 • Záložné (Back-up) systémy a pomocné napájanie
 • Laboratóriá
 • Nemocnice a polikliniky

Odporúčané produkty: Genio Sentinel Tower, AVARA Multi

Vlastnosti:

 • Najvyššia spoľahlivosť a odolnosť
 • Individuálna konfigurácia
 • Pre dlhšie záložné časy
 • Podpora ModBus a Profibus

Oblasti použitia:

 • Výroba a ovládanie procesov
 • Výroba elektrickej energie
 • Chemická úprava vody
 • Petrochemický a plynárenský priemysel
 • Núdzové systémy

Odporúčané produkty: Genio Tower, Genio Maxi Green, AVARA Plus, AVARA Plus HIP, AVARA Modular Industrial

Vlastnosti:

 • Ochrana pri kritických udalostiach
 • Prispôsobiteľné k sieti
 • Prispôsobiteľné k záťaži
 • Maximálna odolnosť

Oblasti použitia:

 • Železnice
 • Letiská
 • Mýtne prevádzky
 • Prístavy

Odporúčané produkty: AVARA Plus, AVARA Plus HIP, AVARA Modular Industrial

Vlastnosti:

 • Maximálna spoľahlivosť
 • Spĺňajú požiadavky STN EN 50171
 • Batérie so životnosťou 10 rokov (pri 20°C)
 • Skrine podľa STN EN 60598-1
 • Moderná diagnostika

Oblasti použitia:

 • Nemocnice
 • Železničné stanice
 • Štadióny, športové haly a nákupné centrá
 • Školy
 • Verejná správa

Odporúčané produkty: Genio Tower, Genio Dual Maxi, Genio Maxi, AVARA Multi CSS

Prehľad záložných zdrojov UPS v eshope Schrack Technik

Záložné zdroje UPS v eshope

 

Pozrite si tiež:

Bezpečnostné svietidlá s vysokou účinnosťou typ IL
Núdzové svietidlá IL

Bezpečnostné núdzové svietidlo na strop alebo do stropu pre osvetlenie únikových ciest podľa STN EN 60598-1, STN EN 60598-2-2

WirelessControl
WirelessControl

WirelessControl od Schrack Technik – jednoduchý kontrola a ovládanie núdzových svietidiel.

Núdzové systémy CBS
Núdzové systémy CBS

Inteligentné centrálne napájacie batériové systémy pre núdzové svietidlá od Schrack Technik.