Schrack Technik s.r.o.
  • WirelessControl

    Musíte centrálne monitorovať budovu (napr. Hotel) s viac ako 50 svetlami? Je to jednoduché s technológiou WirelessControl Professional od firmy Schrack Technik!

Kontrola a ovládanie svietidiel

Vyspelá a inovatívna technológia

S novým centrálnym testovacím systémom WirelessControl sa kontrola a ovládanie núdzových svietidiel s vlastnou batériou stáva prevádzkovanie jednoduchou záležitosťou.

Čo je potrebné k prevádzke?

Požiadavky na inštaláciu sú zhodné ako u obyčajných núdzových svietidiel bez centrálneho testu – vyžadovaná je len kabeláž pre napájanie svietidiel 230 V AC. Inteligentné komponenty pre vytvorenie dátovej bezdrôtovej siete už zabezpečia ostatné úlohy a požiadavky.

Sieť núdzových svietidiel

Každé núdzové svietidlo kompatibilné s WirelessControl môže komunikovať so susedným svietidlom alebo s centrálou na otvorenej frekvencii 868 MHz. Táto frekvencia zaistí prenos aj cez železobetónový strop medzi dvomi podlažiami. Do siete sú vysielané informácie o stave svietidla a jeho susedov. Dosah a vzdialenosť komunikácie je vo vnútri budovy max. 30 m. Dosah je možné predĺžiť pomocou repeaterov, ktoré nie je potrebné zdĺhavo nastavovať.

Bezdrôtová sieť typu ad hoc dokáže pracovať s max. 200 svietidlami. Bezdrôtovo komunikujúce svietidlo nadväzuje automaticky kontakt s uzlovým bodom s najlepším príjmom signálu, čo môže byť iné svietidlo, repeater alebo centrála. Chybové hlásenia sú zhromažďované v centrále, ktorá ich ďalej distribuuje prostredníctvom e-mailu.

Testovanie prevádzkových vlastností

Centrála vykonáva u všetkých svietidiel v sieti predpísané denné a týždenné testy funkčnosti svietidiel a ukladá ich výsledky. Okrem toho môže byť vyvolaný ručne manuálny test mimo určeného plánu. Hlásenia sú potom zasielané e-mailom správcovi systému.

Jednoduchá prevádzka a úspory energie

Obslužný softvér – kompatibilný s operačným systémom Windows – umožňuje použiť plány (pôdorysy) budovy a do nich preniesť všetky pozície núdzových svietidiel. Jednotlivé pozície sú vizualizované, pričom ich status je zobrazený priamo v pláne. Tým je maximálne uľahčená identifikácia miesta prípadnej poruchy.

Vybrané svietidlá môžu byť naviac bezdrôtovo spínané, čo ďalej zvyšuje užívateľský komfort. V centrále je možné nastaviť časový plán, podľa ktorého môže byť núdzové osvetlenie deaktivované alebo prepnuté do pohotovostného režimu, napr. v školách cez víkendy, cez prázdniny, a podobne. Systém WirelessControl prispieva k zníženiu spotreby energie, bez negatívneho vplyvu na úroveň bezpečnosti. Rozhrania a hlásenia sú k dispozícii v nemeckom a anglickom jazyku.

Svietidlá s funkciou WirelessControl sú decentné a bez rušenia. Dokonca ani nerezové alebo hliníkové svietidlá nevyžadujú žiadne viditeľné antény, ktoré by narušili ich dizajn.

Mohlo by Vás zaujímať

Núdzové svietidlá dizajn KS
Núdzové svietidlá dizajn KS

Doplnkové osvetlenie únikovej cesty modernou batériou LiFePO4 s dlhou životnosťou.

Bezpečnostné svietidlá s vysokou účinnosťou typ IL
Bezpečnostné svietidlá s vysokou účinnosťou typ IL

Bezpečnostné núdzové svietidlo na strop alebo do stropu pre osvetlenie únikových ciest podľa STN EN 60598-1, STN EN 60598-2-2

Záložné zdroje UPS
Záložné zdroje UPS

Spoľahlivosť, úspora a ekológia pre udržateľnosť siete. Vďaka inteligentným úsporným záložným zdrojom UPS od Schrack Technik!