Schrack Technik s.r.o.
cover

História relé a Schrack

Relé je klasický výrobok spoločnosti Schrack. Práve týmto produktom sa stal Schrack známy v celom svete
a preukazuje svoju kompetenciu, spoľahlivosť a kvalitu už po celé desaťročia. Nie je to náhoda, že spoločnosť Schrack Technik je jednoznačným lídrom na trhu v tomto produktovom segmente a správnym partnerom pre Váš biznis. Schrack Technik ponúka v odvetví priemyslu aj ďalšie produkty ako sú vypínače, výkonové ističe, poistkové systémy, zariadenia, transformátory a zdroje. Táto široká ponuka produktov odzrkadluje dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyslu a vyvinutá špeciálne pre priemyselné aplikácie. 

 

Čo je to relé a načo sa používa

Relé je súčiastka, ktorá pozostáva z kontaktu a cievky (elektromagnetu), ktorá pôsobením elektrického prúdu (prípadne svetla alebo tepla) v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne systémy. Vynašiel ho v roku 1835 americký fyzik Joseph Henry.

Ochranné relé (angl. safety relay) tvorí jeden zo základných prvkov v zabezpečovacích zariadeniach.
V súčasnosti sa začína nahrádzať bezkontaktnými (polovodičovými) prvkami.

Relé je elektromagnetický spínač. Používa sa v aplikáciách na zapínanie a vypínanie obvodu signálom nízkej energie alebo tam, kde musí byť niekoľko obvodov ovládaných jedným signálom. Hlavné časti relé sú: elektromagnet, pohyblivá kotva, kontakty v spínacom mechanizme a pružina.

Ako to funguje?

Keď je ovládací obvod zapnutý, prúd začína tiecť cievkou, vytvára magnetické pole, ktoré priťahuje kotvu
a záťažový obvod je tým uzavretý. Jedná sa o zapánacie relé, kedy je kontakt otvorený, v prípade, že obvod cievky nie je pod prúdom. Iným typom je rozpínacie relé kedy je kontakt zatvorený, cievka nie je napájaná.

Kontakty delíme podľa spínacích funkcií:

 • zapínací kontakt (Z)
 • rozpínací kontakt (R)
 • prepínací kontakt (P)

 

a podľa vyhotovenia kontaktov:

 • jednoduchý kontakt
 • dvojitý kontakt
 • mostíkový kontakt
OZN KONT
rs5

S-relé séria RS5

 • Miniatúrne výkonové relé
 • 4-pólové, 5A
 • Cievka na striedavé alebo jednosmerné napätie
 • Materiál kontaktov bez obsahu kadmia

Pätica YRS

 • Pätica pre S-relé RS5
 • Montáž na DIN lištu
 • Pätica s konvenčným zapojením so skrutkovými svorkami alebo pružinovými svorkami
 • Pätica s logickým usporiadaním kontaktov so skrutkovými alebo pružinovými svorkami

LED a ochranné moduly YRS

 • K dispozícii sú rôzne moduly: LED, ochranná dióda, LED+FD, RC člen
 • Kompatibilné s päticou S-relé RS5, RXT, RPS
 • Možnosť dodatočného doplnenia do pätice

Príslušenstvo

 • Popisný štítok vhodný pre YRS51004, YRS50004 a YRS50104
 • Upevňovacia svorka a upevňovacia pružina

Technické údaje - relé

B-RS5-1

Technické údaje pre pätice YRS5

B-RS5-2
RXT

Interface relé prepojujú a zabezpečujú spoľahlivú konverziu napätia medzi procesnými perifériami a riadiacimi systémami vyššej úrovne. Naše relé zabezpečujú spoľahlivé prepínanie signálov a poskytujú elektrické oddelenie pre citlivú elektroniku, ako sú PLC pre rôzne typy strojov.

S-relé séria RXT

 • Tenké a kompaktné relé
 • 1-pólové 10A; 2-pólové 5A; s jedným alebo dvoma prepínacími kontaktami
 • Cievka na striedavé alebo jednosmerné napätie
 • S alebo bez mechanického blokovania kontaktov a priezoru signalizácie stavu
 • Relé s mechanickým blokovaním kontaktov sú s LED (s alebo bez ochrannej diódy)
 • Relé bez mechanického blokovania nemajú LED
 • Identifikácia cievok podľa farby testovacieho tlačidla (AC červená/DC modrá)
 • Pre ovládacie obvody, strojárstvo, výrobné linky
 • Materiál kontaktov bez obsahu kadmia

Pätica YRXT

 • Pätica pre S-relé RXT
 • Montáž na panel alebo na DIN lištu
 • Pätica s logickým usporiadaním kontaktov so skrutkovými alebo pružinovými svorkami

LED a ochranné moduly YRS

 • K dispozícii sú rôzne moduly: LED, ochranná dióda, LED+FD, RC člen
 • kompatibilné s päticou S-relé RXT, RS5, RPS
 • Možnosť dodatočného doplnenia do pätice

Príslušenstvo

 • Popisný štítok, prepojovací mostík, prepojovacia lišta, prídržná spona

Technické údaje - relé

B-RXT-1

Technické údaje pre pätice YRXT

RXT2
mu

S-relé séria MU

 • 2-pólové alebo 3-pólové 10A, s dvoma alebo troma prepínacími kontaktami
 • Cievka na striedavé alebo jednosmerné napätie
 • Identifikácia cievok podľa farby testovacieho tlačidla (AC červená/DC modrá)
 • Materiál kontaktov bez obsahu kadmia
 • Systém testovacích tlačidiel: bezpečný na dotyk, spustenie testovacieho tlačidla zhora
 • Univerzálne použitie

Pätica YMU

 • Pätica pre S-relé série MU
 • Montáž na panel alebo na DIN lištu
 • Pätica so skrutkovými svorkami

LED a ochranné moduly YMU

 • K dispozícii sú rôzne moduly: LED, ochranná dióda, RC člen
 • Kompatibilné s päticou S-relé YMU, RMX
 • Možnosť dodatočného doplnenia do pätice

Príslušenstvo

 • Popisný štítok a prídržná spona

Technické údaje - relé

B-MU-1

Technické údaje pre pätice YMU

B-MU-2
RMX

S-relé séria RMX

 • 3-pólové, 16A, s troma prepínacími kontaktami
 • Cievka na striedavé alebo jednosmerné napätie
 •  Identifikácia cievok podľa farby testovacieho tlačidla (AC červená/DC modrá)
 • Materiál kontaktov bez obsahu kadmia
 • Systém testovacích tlačidiel: bezpečný na dotyk, spustenie testovacieho tlačidla zhora
 • Pre ovládanie výťahov, napájacie zdroje

Pätica RMX

 • Pätica pre S-relé RMX
 • Montáž na panel alebo na DIN lištu
 • Pätica so skrutkovými svorkami

LED a ochranné moduly YMU

 • K dispozícii sú rôzne moduly: LED, ochranná dióda, RC člen
 • Kompatibilné s päticou S-relé YMU, RMX
 • Možnosť dodatočného doplnenia do pätice

Príslušenstvo

 • Popisný štítok a prídržná spona

Technické údaje - relé

B-RMX-1

Technické údaje pre päticu RMX

B-RMX-2

RPS - relé do dosky plošných spojov alebo do pätice 8A

RPS

S-relé séria RPS

 • Omývateľné výkonové relé
 • 2-pólové, 8A, dvoma prepínacími kontaktami,
 • Cievka na striedavé alebo jednosmerné napätie
 •  5kV, 10mm cievka/kontakt
 • Trieda ochrany II (VDE 0700)
 • Výška iba 15,7mm
 • Pre reguláciu kúrenia, núdzové osvetlenie, modemy

Vhodné pätice

YRTS0626; RT78725; RT7872P

Technické údaje - relé

B-RPS-1

Technické údaje pre päticu RPS - YRTS0626

B-RPS-2

Izolačný odpor

Hodnota elektrického odporu medzi dvoma od seba odizolovanými časťami relé, ktorá je meraná
pri jednosmernom napätí 500 V.

Životnosť kontaktov / elektrická životnosť

Počet spínacích cyklov relé ktorého kontakty sú zaťažené menovitými hodnotami napätia a prúdu, počas ktorých zostáva relé funkčné. Udaná hodnota životnosti platí pre ohmickú záťaž, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pri nasadení relé za extrémnych prevádzkových podmienok (maximálne hodnoty spínaného výkonu, frekvencia spínania a okolitej teploty) sa odporúča pri omývateľnom prevedení relé (po vybratí dosky s relé z omývacieho kúpeľa) odstrániť vylamovací výstupok na hornej strane puzdra relé. Hodnota elektrickej životnosti sa redukuje pri indukčnej záťaži kontaktov relé v závislosti od účinníka cosϕ.

Povrchová cesta

Najkratšia vzdialenosť medzi dvoma vodivými časťami na povrchu izolačného materiálu.

Odolnosť plazivým prúdom

Číselná hodnota maximálneho napätia vo voltoch, pri ktorej materiál odolá 50 kvapkám skúšobného roztoku bez vytvorenia vodivej cesty.

Relé chránené proti vniknutiu taviva

Relé, ktoré je utesnené zo strany vývodov. Pri spajkovaní relé vlnou nemôže vniknúť do relé žiadny tekutý prostriedok.

Vzdušná vzdialenosť

Najkratšia vzdialenosť medzi dvoma vodivými časťami.

Maximálne napätie

Najvyššia prípustná hodnota napätia cievky pri referenčnej teplote, pri ktorej trvalo budené relé bez pripojenej záťaže dosiahne hornú medznú teplotu

Mechanická životnosť

Počet spínacích cyklov nezaťaženého relé, počas ktorých zostáva relé za stanovených podmienok funkčné.

Monostabilné polarizované relé

Relé u ktorého prechod z jedného stavu do druhého závisí od polarity budiacej veličiny.

Monostabilné (neutrálne nepolarizované) relé

Relé, ktoré zmení svoj stav dôsledkom nabudenia a po odpojení tohto budenia sa vráti do svojho pôvodného stavu.

Monostabilné relé / spínací priebeh

Kontakty monostabilného relé sa po odpojení budiaceho napätia cievky samočinne vrátia do pôvodnej polohy.

Menovitý príkon / cievka

Príkon vinutia cievky pri menovitom napätí relé a pri menovitej hodnote odporu vinutia cievky.

Hodnota napätia cievky pri ktorej vykazuje relé v prevádzke udávané parametre.

Menovité napätie / kontakt

Napätie medzi kontaktmi relé pred ich zopnutím alebo po ich rozopnutí.

DC = jednosmerné napätie / AC = striedavé napätie

Menovité napätie / izolácia

Hodnota napätia, pri ktorej sú podľa normy IEC 60664 a VDE 0110b merané povrchové cesty.

Menovitý prúd / kontakt

Hodnota prúdu, ktorý môžu kontakty relé spínať a rozpínať za stanovených podmienok.

Rozpínací kontakt / R

Kontakt, ktorý je v kľudovej polohe relé zopnutý a v pracovnej polohe rozopnutý.

Odskoky kontaktov

Cyklický jav trvajúci pri zapínaní alebo rozpínaní kontaktov relé do doby, než kontakty dosiahnu konečnej polohy.

Doba odskoku

Čas ktorý uplynie od prvého do posledného zopnutia príp. od prvého do posledného rozopnutia kontaktu relé.

Udané časy platia pri budení menovitým napätím (bez sériovo alebo paralelne pripojených komponentov
k cievke) a pri referenčnej teplote.

Relé do plošného spoja

Relé určené na zapájanie do plošného spoja.

Relé / časové priebehy

Vzhľadom na samoindukciu cievky a zotrvačnosti pohybujúcich sa dielov relé nie sú časové priebehy

pohybu kontaktov relé skokové. Na nasledujúcich časových priebehoch sú zobrazené pre základné typy relé.

Uvedené priebehy platia pri budení cievky menovitým napätím (k cievke relé nie sú pripojené žiadne

komponenty) a pri referenčnej teplote.

 • doba rozbehu = a
 • doba návratu = r
 • doba odskoku = p
 • doba prechodu = u
cas priebeh

Návrat / monostabilné relé

Časový priebeh, počas ktorého prejde monostabilné relé z pracovnej do kľudovej polohy.

Návratové napätie / monostabilné relé

Hodnota napätia cievky, pri ktorej monostabilné relé prejde pri referenčnej teplote do kľudovej polohy.

Doba návratu / monostabilné relé

Časový interval, ktorý u monostabilného relé uplynie od odpojenia menovitej hodnoty napätia cievky
do okamihu zopnutia alebo rozopnutia kontaktu (doba odskoku nie je započítaná)

Udané časy platia pri budení menovitým napätím (bez sériovo alebo paralelne pripojených komponentov
k cievke) a pri referenčnej teplote.

Návrat / bistabilné relé

Časový priebeh, počas ktorého sa vráti bistabilné relé z pracovnej do kľudovej polohy.

Návratové napätie / bistabilné relé

Najmenšia hodnota napätia cievky, pri ktorej sa bistabilné relé vráti pri referenčnej teplote do kľudovej polohy.

Doba návratu / bistabilné relé

Časový interval, ktorý u bistabilného relé nachádzajúceho sa v pracovnej polohe uplynie od pripojenia opačnej polarity napätie cievky do okamihu zopnutia alebo rozopnutie kontaktu (doba odskoku nie je započítaná).

Udané časy platia pri budení menovitým napätím a pri referenčnej teplote.

Kľudová poloha

Stav monostabilného relé nachádzajúceho sa v nevybudenom stave. Pri bistabilnom relé zodpovedá kľudovej polohe stav zodpovedajúci schéme a poloha kontaktu nie je v stave dodávky definovaná.

Frekvencia spínania

Počet spínacích cyklov za definovaný časový interval.

Spínaný výkon / max.

Hodnota vypočítaná zo spínaného prúdu a spínaného napätia (jednosmerná záťaž - W, striedavá záťaž - VA). Pre jednosmernú záťaž je maximálny spínaný výkon určený medznou zaťažovacou krivkou (viď. jednosmerná záťaž kontaktov).

Spínaný prúd

Hodnota prúdu ktorý môže kontakt relé za stanovených podmienok zapínať a rozpínať.

Spínané napätie max. DC/AC

Maximálna hodnota napätia, ktorá sa môže vyskytovať na kontakte pred zopnutím alebo po rozopnutí. Údaje maximálneho spínaného napätia AC sú vzťahované k uzemnenej trojfázovej sústave 230/400 VAC.

Spínací cyklus

Jednorazové zopnutie a rozopnutie kontaktu relé.

Zapínací kontakt / Z

Kontakt, ktorý sa nachádza v kľudovej polohe v rozopnutom stave a v pracovnej polohe v zopnutom stave.

Odolnosť voči nárazom / poškodeniu

Táto skúška slúži na posúdenie schopnosti relé odolávať mechanickým rázom, ktoré môžu nastať pri doprave alebo pri prevádzke (nedochádza k trvalému poškodenie relé). Táto skúška je vykonaná podľa normy STN EN 60068-2-27, skúška Ea.

Odolnosť voči nárazom / funkčnosť

Táto skúška slúži na posúdenie schopnosti relé odolávať mechanickým rázom, ktoré môžu nastať pri doprave alebo pri prevádzke (nedochádza k rozopnutiu zopnutého kontaktu alebo k zopnutiu rozopnutého kontakte
s periódou > 10 ms). Táto skúška je vykonaná podľa normy STN EN 60068-2-27, skúška Ea.

Hermetickosť

Táto skúška slúži na posúdenie stupňa schopnosti krytu relé odolávať vonkajším vplyvom vody a prachu. Táto skúška je vykonaná podľa normy STN EN 60068- 2-17, skúška Qc. Údaj stupňa krytia zodpovedá norme STN EN 60529.

Izolačné napätie / skúšobné napätie

Napätie (pri striedavom napätí 50 Hz efektívna hodnota po dobu 1 minúty), ktoré je pri izolačnej skúške priložené medzi dva izolované body relé. Merané medzi:

 • vývodmi cievky a kontaktmi
 • rozopnutými kontaktmi
 • susednými kontaktmi

Odpor cievky

Hodnota elektrického odporu cievky pri referenčnej teplote.

Relé chránené voči prachu

Relé s ktytom odolným voči vniknutiu prachových častíc.

Zásuvné relé

Relé s vývodmi, ktoré sú pri zasunutí do pätice elektricky prepojené s vývodmi pätice.

Impulzná napäťová pevnosť / skúšobné nárazové napätie

Amplitúda napäťového impulzu krátkej periódy stanoveného tvaru a polarity - charakterizovaná odolnosť
proti prepäťovým špičkám.

Teplota okolia

Teplota vyskytujúca sa v bezprostrednom okolí relé. Minimálnou teplotou okolia sa rozumie spodná teplota nasadenie relé, maximálnou teplotou okolia je medzná teplota nasadenia a nemala by byť prekročená. Hodnoty sú stanovené normou STN EN 61810-1.

Odolnosť voči vibráciám / funkčnosť - medza únavy

Táto skúška slúži na posúdenie schopnosti relé odolávať harmonickým mechanickým vibráciám, ktoré moju nastať pri doprave alebo pri prevádzke (nedochádza k rozopnutiu zopnutého kontaktu alebo k zopnutiu rozopnutého kontaktu s periódou > 10 ms). Táto skúška je vykonaná podľa normy STN EN 60068-2-6, skúška Fc.

Krytie

Rozdelenie stupňa krytia relé podľa normy STN EN 116000-3.

 • RT0: nechránené relé - relé bez ochranného krytu
 • RTI: relé chránené voči prachu - relé v kryte, ktorý chráni jeho mechanizmus voči prachu
 • RTII: relé chránené proti vniknutiu taviva - relé, ktoré môže byť spajkované na automatickej spajkovacej linke, pričom tavivo nesmie vniknúť do jeho priestoru.
 • RTIII: relé omývateľné - relé, ktoré môže byť spajkované na automatickej spajkovacej linke s následným umytím zvyškov taviva, pričom tavivo alebo umývacie prostriedky nesmú vniknúť do jeho priestoru.
 • RTIV: relé tesnené
 • RTV: relé hermeticky tesnené

Prepínací kontakt / P

Kontakt pozostávajúci zo zapínacieho a rozpínacieho kontaktu so spoločným vývodom. Počas pracovného cyklu sa najskôr rozopne doteraz zopnutý kontakt a následne dôjde k zopnutiu rozopnutého kontaktu.

Zvodový odpor / modul

Použitie modulu je výhodné v prípade, keď relé s cievkou napájanou striedavým napätím 110 VAC alebo 230 VAC majú problémy s odpadnutím kontaktov. Jednou z príčin bývajú indukované rušivé napätia vznikajúce
pri dlhých súbežiacich vedeniach so striedavým napätím.