Schrack Technik s.r.o.

MultiControl

Núdzový systém s centrálnou batériou (CPS)

Zariadenie MultiControl predstavuje núdzový systém s centrálnou batériou podľa požiadaviek STN EN 50172, ktorý umožňuje adresne sledovať a kontrolovať jednotlivé núdzové svietidlá priamo po napájacom vedení, t.j. bez nutnosti inštalovať ďalšiu kabeláž. Batériová časť je umiestená oddelene, buď v spoločnej alebo samostatnej skrini. Zariadenie je vybavené webovým rozhraním, ktoré umožňuje pohodlne kontrolovať nastavenia zariadenia a vykonávať vzdialenú správu pripojených núdzových svietidiel – a to všetko prostredníctvom bežného PC. Ďalej je možné zaistiť vizualizáciu pôdorysov a osadených núdzových svietidiel.

Núdzové a bezpečnostné svietidlá sú napájané z výstupných obvodov, ktoré je možné prevádzkovať v jednom z režimov – trvalé svietenie, svietenie iba pri výpadku alebo spínané trvalé svietenie. Pripojené svietidlá sú monitorované individuálne (adresne) alebo okruhovo. Dokonca je možné tieto dva spôsoby monitoringu kombinovať. Pri plnej konfigurácii môže byť osadených až 96 obvodov. Každý modul výstupných okruhov obsahuje dva obvody, na ktoré je možné pripojiť až 2x20 núdzových svietidiel. V určitých prípadoch je možné kombinovať v rámci jedného obvodu núdzové a trvalo svietiace pozície a získať tak záložný zdroj až pre 1 380 svietidiel. Voľne programovateľné výstupné obvody umožňujú napájať núdzové svietidlá osadené LED diódami, žiarivkami alebo halogénovými žiarovkami. Integrovaná funkcia elektronickej prevádzkovej knihy so zálohovanou pamäťou až na dobu 5 rokov. Zariadenie MultiControl pracuje v prepínacom režime 230V AC / 216V DC. Vďaka tomu je tak možné zálohovať bežné svietidlá vybavené elektronickým predradníkom kompatibilným s napájacím napätím 230V AC/DC. Až 32 ks zariadení tohto typu môže byť prepojených pomocou TCP/IP, čím sa dá dosiahnuť počet 3072 výstupných obvodov, resp. 61440 ks zálohovaných svietidiel. K zariadeniu je možné pripojiť aj substanice alebo subdistribúcie.

NOVINKA  - Samostatné ovládanie svietidiel – ELS

 

Centrálne napájacie a batériové systémy CBS pre núdzové osvetlenie ponúkajú novú možnosť diaľkového nastavovania prevádzkového stavu (t.j. pohotovostné alebo trvalé svietenie) a možnosť ovládania svietidiel jednotlivo, bez manuálneho zásahu na svietidle.

Funkciu zabezpečuje nový softvér a nový typ zásuvného modulu DCM-E, ktorý je určený pre napájanie dvoch nezávislých výstupných obvodov s núdzovými svietidlami s maximálnym zaťažením do 250VA. Každý výstup je istení dvojicou poistiek T 2,5A.

 

Cez ovládací softvér, ktorý mimochodom je bezplatnou súčasťou každého zariadenia CBS, sa dajú nastaviť rôzne prevádzkové módy pre každé svietidlo pripojené na modul DCM-E.

Svietidlá je možné nastaviť ako trvalo svietiace, svietiace len pri strate napätia alebo ho ovládať cez bežný vypínač na stene. Každá z týchto funkcií sa dá kedykoľvek zmeniť po pripojení sa k zariadeniu CBS bežným počítačom s ľubovoľným internetovým prehliadačom.

Vlastnosti

 • núdzový systém s centrálnou batériou v súlade s STN EN 50172, VDE0108-100 a ÖVE/ÖNORM E8002
 • mikroprocesorové riadenie a sledovanie
 • dohľad pripojených núdzových svietidiel bez nutnosti inštalovať ďalšiu kabeláž pre prenos dát
 • úplne automatické vyhodnocovanie stavov systému a kontrola všetkých pripojených svietidiel prostredníctvom adresného alebo okruhového monitoringu
 • záznam stavov systému po dobu 5 rokov (elektronická prevádzková kniha)
 • podsvietený LCD displej
 • ochrana nastavení heslom
 • jednoduchá konfigurácia pomocou 8 tlačidiel
 • externá klávesnica (PS2) pre rýchle zadávanie údajov
 • komunikácia vo viacerých jazykoch
 • slot na pamäťovú kartu (MMC )
 • rozhranie Centronics pre externú tlačiareň
 • RJ45 port pre pripojenie k sieti
 • vzdialená správa pomocou webového prehliadača
 • zobrazenie pozícií a stavu jednotlivých svietidiel na pôdoryse
 • programovateľné výstupné obvody
 • adresný dohľad a spínanie svietidiel i bez dátového vedenia
 • adaptívny okruhový monitoring pre každý výstupný obvod
 • kontrola a indikácia zemného spojenia v koncových obvodoch
 • až 96 výstupných obvodov

 • výstupné obvody DCM 42 a DCM 62 so zvýšenou zaťažiteľnosťou (až 1296VA / obvod)

 • nabíjacia charakteristika IUTQ zaisťuje maximálnu životnosť batérií
 • max. 20 svietidiel na jeden obvod
 • zariadenie nenapájajte zo zálohovaného rozvodu (napr. DA, UPS, apod.)!
 • pre zabezpečenie funkcie TOTAL-STOP je nutné zaistiť prítomnosť blokovacieho napätia 180-250V AC

Integrovaný modul logiky spínania SAM:

 • 8 napäťových vstupov(230V/50Hz) pre možnosť zopnutia výstupných obvodov – zariadenie musí byť v pohotovostnom stave,  t.j. bez výpadku siete
 • až 3 spínacie príkazy pre každý výstupný obvod

Integrovaný IO-modul:

 • 4 galvanicky oddelené vstupné kontakty 24V DC – 230 V AC , s vopred naprogramovanou funkciou
 • interná zbernica typu CAN

Integrovaný kritický obvod CCIF:

 • kontrola slučky kľudového prúdu proti prerušeniu
 • vyhodnotenie prípadného skratu slučky
 • rozhranie istené proti prepätiu a nadprúdu

Technické údaje

montáž: na podstavec výstupné obvody: max. 96 obvodov
materiál telesa: oceľový plech RAL7035 batérie: bezúdržbové, uzavreté olovené batérie OGiV
rozmery (V x Š x H): 1800x600x450 mm pripojovacie káble napájanie / sieť: Cu 1,5÷16mm2
bez batériovej skrine 900x600x450 mm   výstup / záloha: Cu 0,25÷4mm2
kombi-skriňa do 17Ah 1000x600x400 mm stupeň krytia: IP20 (IP54, E30, E90)
kombi-skriňa do 45Ah 1500x600x450 mm trieda ochrany: I
vstup pre káble: zhora (zospodu len pre výšku 900mm) teplota okolia: 0 °C až 40 °C
sieť: TN-S počet ovládacích modulov: max 16 (SAM alebo MC-LM)
menovité napätie: napájanie/sieť: 3x230 V AC 50Hz ± 10%; (Cu 16 mm2) počet nabíjačov 2,5A: max. 6 (podľa kapacity batérií)
  výstup/záloha: 230V AC / 216V DC ±15%; (Cu 2,5 mm2)  

Modul výstupných okruhov DCM

Modul slúži k napájaniu núdzových a bezpečnostných svietidiel. Každý výstup z modulu DCM môže být naprogramovaný pre adresné dohľadovanie svietidiel alebo pre okruhový monitoring. V určitých opodstatnených prípadoch je dokonca možný kombinovaný monitoring. Každý DCM je vybavený dvoma výstupnými obvodmi, ktoré môžu napájať až 20 svietidiel. Výstupný obvod pracuje ako trvale svietiaci, núdzovo svietiaci alebo spínaný trvale svietiaci. Trvalé a núdzové svietidlá je možné kombinovať v jednom obvode.

Typy DCM

DCM32, istenie 5A, max. záťaž 3A / 648VA

DCM42, istenie 6,3A, max. záťaž 4A / 864VA

DCM62, istenie 10A, max. záťaž 6A / 1296VA

Návrh zariadenia Multicontrol pre Váš projekt

Ak máte záujem o zariadenie Multicontrol, pošlite nám požiadavku o špecifikáciu a cenovú kalkuláciu na adresu: pm(at)schrack.sk

V dopyte nezabudnite uviesť aspoň tieto parametre systému:

 • počet okruhov (max.96 na jednu riadiacu jednotku)
 • zálohovaný príkon svietidiel
 • čas zálohy (1 , 3 alebo 8 hodín)
 • názov projektu (stavby)