Schrack Technik s.r.o.
  • Núdzové systémy CBS

    V projektoch s väčším počtom núdzových svietidiel alebo v stavbách, ktoré patria do skupín definovaných v STN 920 203:2013 je potrebné použiť Centrálny Batériový Systém. Jedná  sa o mikroprocesorom riadené komplexné zariadenie ktoré ovláda, zálohuje a v prípade výpadku sieťového napätia napája núdzové svietidlá. Stratu a pokles napätia v elektrických obvodoch je možné detegovať napríklad podpäťovými meracími relé alebo programovateľným modulom SAM.

Centrálne napájacie systémy pre núdzové svietidlá

CBS

Sme popredným dodávateľom komponentov a systémov pre núdzové svietidlá na slovenskom trhu. Naše prvé slovenské projekty a dodávky sú funkčné už 10 rokov na území Slovenska, ale v zahraničí zabezpečujú bezpečnosť prevádzok už niekoľko desaťročí.

Ponúkame technicky vyspelé systémy pre zálohovanie núdzových svietidiel, kde je náhradný zdroj energie pre prípad výpadku umiestený na jednom mieste. Charakteristickým rysom je možnosť monitorovania pripojených svietidiel priamo po napájacom vedení bez nutnosti inštalovať prídavnú dátovú kabeláž. Riadiaca časť zabezpečuje všetky dôležité operácie automaticky a neštandardné stavy indikuje na určenom mieste. Prípadné zmeny režimu svietenia jednotlivých bodov sú možné bez zásahu do inštalácie. Možnosti vzdialenej správy a vizualizácie sú u systému Schrack MultiControl samozrejmosťou. Centrálne batériové systémy Schrack sú vybavené automatickým skúšobným systémom (ATS) v súlade s STN EN 62 034, umožňujú zaznamenávať stavy systému, sledovať pripojené svietidlá a viesť elektronickú prevádzkovú knihu.

Núdzové systémy s obmedzeným výkonom (Low Power System - LPS)

Koncepcia systému s obmedzeným výkonom spája výhody vysokej spoľahlivosti, ako je tomu v prípade svietidiel s vlastnou batériou, a vysokého užívateľského komfortu spájaného so zariadením centrálnej batérie. Typicky v každom požiarnom úseku je inštalované jedno zariadenie, ktoré napája výhradne núdzové a bezpečnostné svietidlá tohto úseku. Samozrejme, že je možné vzájomne dátovo prepojiť viac takýchto zariadení prostredníctvom TCP/IP a získať tak možnosť spoločnej vzdialenej správy. Týmto spôsobom môže servisný technik ľahko sledovať viac zariadení a rýchlo získať spoľahlivú informáciu o stave pripojených svietidiel a stave všetkých batérií. Systémy s obmedzeným výkonom sa vyrábajú až do max. výkonu 1500 W.

Microcontrol - výkon do 500 W / 1 hod

Minicontrol - výkon do 1500 W / 1 hod

Núdzové systémy s centrálnou batériou (Central Power System - CPS)

Systémy záložných zdrojov s centrálnym napájaním sú navrhnuté s ohľadom na skutočnosť, že energia pre prípad výpadku je sústredená v jednom mieste.  S ohľadom na zaistenie bezpečnej dodávky i v prípade lokálneho požiaru je nutné, aby zariadenie bolo umiestené vo vlastnej požiaru odolnej miestnosti a svietidlá boli pripojené káblami odolnými požiaru. Vzhľadom na možnosť pripojiť k hlavnej centrále podružné substanice získava systém na flexibilite a môže byť preto prispôsobený konkrétnej projektovej požiadavke. Systém Schrack MultiControl s centrálnou batériou umožňuje osadenie až 96 výstupných obvodov v jednej skrini, čo predstavuje možnosť napájať až 1920 ks zálohovaných svietidiel. Navyše je možné jednotlivé zariadenia – až 32 staníc – prepojiť prostredníctvom TCP/IP a spoločne ich vzdialene kontrolovať. Tým sa otvárajú možnosti pre realizáciu skutočne veľkých projektov s počtom monitorovaných svetelných bodov až 61440 ks.

Midicontrol - výkon do 5000W (batérie max. 55 Ah)

Multicontrol - "neobmedzený výkon"

Nová technológia ELS pre adresnú kontrolu a spínanie svietidiel

Použitím nových núdzových svietidiel (koncovka obj. č. je E alebo EL) v obvodoch napájaných novým typom výstupného modulu DCM12E je možné svietidlá pripojené do systému CBS nie len kontrolovať podľa nastavenej adresy ale aj ovládať.

Užívateľovi tiež odpadá potreba nastavovať prevádzkový režim (trvalé svietenie DS, núdzové (pohotovostné) svietenie BS) na predradníku. Toto nastavenie je možné urobiť prostredníctvom bezplatného a v riadiacej jednotke CBS zabudovaného softvéru (Web-Interface).

Naďalej sa nastavenia funkcií ako stmievanie, blikanie ale aj adresovanie musia vykonať manuálne vo svietidle.

Nový typ vývodového modulu DCM12E je kompatibilný s novými verziami zariadení MicroControl, MiniControl (XL), MidiControl, MaxiControl a MultiControl. Zariadenia Myconrol majú funkciu adresného ovládania zabudovanú. DCM12E je vybavený dvomi obvodmi A a B a každý je možné zaťažiť 1A (250VA). Kombinovanie starých svietidiel typu ML s novými typmi ELS nie je dovolené.

Viac informácií 

Mohlo by Vás zaujímať

Núdzové svietidlá OM s podsvietením piktogramu OLED
Núdzové svietidlá OM s podsvietením piktogramu OLED

S núdzovými svietidlami OLED OM vstupuje Schrack Technik do budúcnosti označenia únikových ciest.

Záložné zdroje UPS
Záložné zdroje UPS

Spoľahlivosť, úspora a ekológia pre udržateľnosť siete. Vďaka inteligentným úsporným záložným zdrojom UPS od Schrack Technik!

Núdzové svietidlá dizajn KS
Núdzové svietidlá dizajn KS

Doplnkové osvetlenie únikovej cesty modernou batériou LiFePO4 s dlhou životnosťou.