Schrack Technik s.r.o.
 • Battlog - Monitoring batérií pre UPS a CBS

  Prehľadný a efektívny systém na kontrolu stavu batérií

  Vhodný pre záložné zdroje a centrálne batériové systémy pre NO

  Získajte technológiu budúcnosti pre bezpečné záložné systémy

  Monitorovanie stavu batérií ako v budúcnosti

BAT-LOGG je jedinečný systém na kontrolu stavu batérií, ktorý prináša plnoautomatický dohľad pre každú batériu v batériovej sústave. Vyhodnocovanie základných parametrov batérií zvyšuje spoľahlivosť záložného zdroja  a výrazne znižuje náklady na prevádzkovú údržbu.

Do rozhrania Bat-Logg terminal je možné sa pripojiť so smartfónom, tabletom alebo aj notebookom.

 

Pre automatické monitorovanie batérií je niekoľko dôvodov a jedno perfektné riešenie - Bat-Logg od Schrack Technik

Batérie sú základným kameňom a srdcom každého záložného zdroja (UPS a CBS). Schopnosť prevádzky a funkčnosť je najmä závislá na spoľahlivosti sústavy batérií.

Vyhodnocovaním základných parametrov batérií sa zvyšuje spoľahlivosť záložného zdroja  a výrazne sa znižujú náklady na prevádzkovú údržbu.

 

Pravidelné kapacitné testy spravidla 1-krát za rok nie sú schopné spoľahlivo a včas identifikovať problém a môžu spôsobiť aj predčasné zlyhanie batérie.

 • bežné servisné intervaly sú príliš dlhé a neefektívne pre skoré zistenie chyby v batérii
 • naše riešenie sa ľahko navrhuje, inštaluje, konfiguruje a aj prevádzkuje
 • je to malá investícia, ktorá sa Vám rýchlo vráti a pomôže znížiť prevádzkové náklady

 

Ani najmodernejšia olovené batérie nie sú dostatočne spoľahlivé a bezpečné:

 • narastajúca veľkoprodukcia spôsobuje, že batérie strácajú svoju kvalitu a nie je zriedkavý ani ich predčasný kolaps
 • výrobcami udávané vlastnosti vychádzajú z laboratórnych meraní a skutočná životnosť zvykne byť výrazne kratšia
 • každoročné kapacitné testy nie sú schopné spoľahlivo identifikovať problém a môžu spôsobiť aj predčasné zlyhanie batérie
 • uzavretá konštrukcia batérií neumožňuje odhalenie nedostatkov pozorovaním
 • bežné servisné intervaly sú príliš dlhé a neefektívne pre zistenie chyby v batérii

Preto sa rozhodnite pre bezpečnosť a spoľahlivosť pre Vaše záložné zdroje!

 • BATLOGG umožňuje plnoautomatické a bezvýpadkové sledovanie stavu každej batérie
 • chyby sú odhalené okamžite a signalizované obsluhe, ktorá môže ihneď reagovať
 • naše riešenie sa celkom ľahko navrhuje , inštaluje, konfiguruje a prevádzkuje
 • je to len malá investícia, ktorá sa Vám vráti a pomôže znížiť prevádzkové náklady

Graf

Krivka výpadkov batérií objasňuje priepasť medzi očakávanou laboratórnou životnosťou a skutočnou praktickou životnosťou. Pomocou systému BAT-LOGG predĺžite životnosť batériovej sústavy aj o niekoľko rokov.

6 dôvodov pre kontrolu batérií pomocou Bat-Logg

 • plnoautomatická, permanentná, bezvýpadková kontrola batérie
 • včasné odhalenie chyby zvyšuje spoľahlivosť sústavy UPS
 • presná identifikácia meraním napätia a teploty
 • záznam meraných hodnôt a prevádzkových podmienok
 • nízka vstupná investícia, minimálne nároky na inštaláciu a prevádzku
 • žiadne skryté náklady na prevádzku
 • skrátenie času a zníženie nákladov na manuálnu kontrolu batérií
 • promptná výmena vadných blokov zabráni poškodeniu celej sústavy a tiež predlžuje životnosť celej sústavy
 • aktívne sledovanie stavu pomôže priblížiť praktickú životnosť k teoretickej
 • doplnenie do jestvujúcich starších aj novších UPS s minimálnymi nákladmi pre vyššiu úroveň bezpečnosti
 • vhodné takmer pre všetky batériové systémy
 • dodávaný kompletne so snímačmi, riadiacou jednotkou a softvérom
 • prispôsobenie zostavy na konkrétne vlastnosti UPS
 • doplnenie prevádzkovanej zostavy pri rozšírení alebo zmene konfigurácie UPS
 • univerzálnosť systému BAT-LOGG ® umožňuje použitie s ľubovoľnými batériami, UPS a CBS
 • zjednodušená inštalácia senzorov s minimálnym počtom prepojení cez silovú kabeláž (pre testované UPS) alebo BUS a bezpečné káblové fastony
 • jednoduchá pripojenie aj k starým zaradeniam
 • jednoznačné nastavenie systému, žiadne licencie a nastavenie bez zložitých oprávnení
 • vo väčšine prípadov môže systém pripojiť aj zaškolený elektrikár
 • Inovácia: integrovaný Webserver garantuje intuitívne ovládanie s komfortným grafickým ovládaním pre užívateľov
 • jednoduché, zrozumiteľné a jednoznačné nastavenie
 • automatické sledovanie cez snímače znižuje čas a náklady a výrazne zvyšuje bezpečnosť
 • vzdialený dohľad šetrí čas a tiež znižuje servisné náklady
 • technická podpora našimi zamestnancami
 • ruší náročné merania a redukuje počet kontrolných výjazdov na miesto prevádzky UPS
 • dokumentácia so známom všetkých meraných údajov počas celej životnosti batérií
 • môže slúžiť ako dôkazný podklad pri riešení poistných udalostí
 • podpora pri riešení reklamácií batérií s dodávateľmi ako neodbytný doklad o celkom prevádzkovom stave batérií

Snímač BAT-LOGG

Každá batéria je vybavená snímačom BAT-LOGG, ktorý 5-6 krát za minútu odmeria napätie a teplotu a uloží hodnoty. Merané údaje sa prenášajú silovým vedením / prepojením (bez dodatočnej kabeláže) alebo zbernicou s konektorom RJ10 do terminálu BAT-LOGG. Prenos údajov neprebieha len v reálnom čase ale sa aj opakuje po dlhšom časovom intervale, čo prináša zvýšenú spoľahlivosť systému.

 

BAT-LOGG ako jediný systém podporuje prenos údajov cez silové káble. Preto nie je potrebná žiadna doplnková kabeláž. Dáta je možné posielať aj cez zbernicu BUS (RJ10).

Jednoduché a časovo nenáročná montáž pomocou káblových vidlíc.

Samolepka pre pevné uchytenie snímača na batériu.

BAT-LOGG Terminál / centrála

Je to riadiaca centrála  systému pre kontrolu stavu batérií. Pozostáva z jedného alebo aj viacerých modulov, z centrálnej zbernej jednotky fungujúcej na platforme Linux. Centrálna jednotka zbiera informácie zo snímačov a ukladá ich do databázy SQLite. Bat-Logg je možné pripojiť do jestvujúcej siete LAN alebo siete WLAN.

BAT-LOGG Softvér

Je zabudovaný do terminálu a porovnáva a vyhodnocuje namerané hodnoty podľa nastavených kritérií a následne signalizuje výsledky s nedostatkami. Výsledky meraní môžu byť odosielané na email. Užívateľ má možnosť vzdialeného prístupu cez webové rozhranie a zmeniť nastavenia, kontrolovať údaje alebo ich analyzovať a tiež spraviť zálohu údajov. Na prístup je potrebné iba ľubovoľné zariadenie s internetovým prehliadačom (PC, tablet, Smartfón) a dátové pripojenie na rovnakú sieť.

Prístup na terminál a ku všetkým údajom v BAT-LOGGu je možný cez PC, Tablet alebo smartfón bez inštalovania softvéru a bez ohľadu na miesto prevádzky zariadenia. Automatické hlásenia poskytujú možnosť okamžitej reakcie v prípade poruchy batérie.

Systém Bat-Logg v eshope

Mohlo by Vás ešte zaujímať

Núdzové svietidlá design K6
Núdzové svietidlá K6

Núdzové svietidlo s automatickým testom funkčnosti pre osvetlenie únikových ciest a otvorených priestranstiev podľa EN 60598-1

Záložné zdroje UPS
Záložné zdroje UPS

Spoľahlivosť, úspora a ekológia pre udržateľnosť siete. Vďaka inteligentným úsporným záložným zdrojom UPS od Schrack Technik!

Núdzové systémy CBS
Núdzové systémy CBS

Inteligentné centrálne napájacie batériové systémy pre núdzové svietidlá od Schrack Technik.