Schrack Technik s.r.o.
 • Toolless Connection

  Schrack Technik prináša optimálne riešenie pre nenáročnú a rýchlu montáž vývodov a to všetko s výrazným znížením nákladov na inštaláciu.

Pripojenie bez náradia - rýchlo a bezpečne

Úplná flexibilita! Toolless-Connection sa dá flexibilne použiť a kombinovať, vďaka čomu je použiteľný v rôznych aplikáciách. Pri inštalácii sa použije vždy len potrebný počet vývodov.

Toolless-Connection umožňuje montáž priamo na zbernicu alebo na montážnu lištu. Vyhotovenie s integrovanou zbernicou a svorkou je možné priamo prepojiť pomocou káblového oka s hlavným vypínačom. Z výroby osadenú napájaciu svorku je možné využiť v rozvádzačoch. Svojimi kompaktnými rozmermi Vám svorkovnica Toolless-Connection ušetrí čas aj miesto.

Montujete s heslom simply & clever

Svorkovnica Toolless-Connection Vám ušetrí čas potrebný na pripojenie vývodov až o 50%. Modul Toolless-Connection sa najprv priloží na zbernicu (1) a potom upevní pomocou dvoch skrutiek (2 + 3). Následne sa zasunú potrebné svorky na zvolené miesta (4) a v prípade potreby je ich kedykoľvek možné znova vybrať a presunúť. Do otvorov je možne zasunúť pevné alebo lankové vodiče s dutinkou a prierezom 1,5 až 10 mm2. Konce vodičov zostávajú vo svorke pevne zachytené.

Všetky vývody pevne ukotvené s pružinovou technológiou Push-in. Pripravené vodiče stačí zasunúť do vybranej svorky a pripojenie bude spoľahlivé, odolné voči otrasom a pevné. Uvoľnenie svorky jedným hmatom dosiahnete použitím skrutkovača. Do svoriek je možné pripojiť vodiče s prierezom 1,5 až 10 mm2.

Prevedenie s 10 vývodmi

 • Osvedčený systém v kompaktnom 10 vývodovom prevedení
 • Montáž na medenú zbernicu s rozmermi 5 až 10 mm x 15 až 30 mm (IKBC1100)
 • Montáž na montážnu lištu 35 mm (IKBC2100)
 • Osvedčená technológia Push-in
 • Maximálna prúdová zaťažiteľnosť 250 A, 50 A na každý vývod
 • Stupeň krytia: IP20

Prevedenie so 4vývodmi

 • Osvedčený systém v kompaktnom 4 vývodovom prevedení
 • Montáž na medenú zbernicu s rozmermi 5 až 10 mm x 15 až 30 mm (IKBC1040)
 • Osvedčená technológia pre pripojovanie Push-in
 • Maximálna prúdová zaťažiteľnosť 200 A, 50 A na každý vývod
 • Stupeň krytia: IP20

Brožúra Toolless Connection