Schrack Technik s.r.o.
  • Prúdové relé

    Kvalita vo výrobe je kľúčová. Monitorovacie relé od Schrack Technik sú postavené na báze špičkových technológií

Prúdové monitorovacie relé sú založené na princípe monitorovania úrovne striedavého prúdu v jednofázových sieťach s možnosťou nastavenia prahovej úrovne – to sú prúdové relé série 5.

Pre precíznejší monitoring v priemyselných výrobných aplikáciách sú populárne prúdové relé série 6.

Relé série 6 kontrolujú úroveň elektrického prúdu v jednofázových striedavých a rovnosmerných sieťach s nastaviteľnými prahovými hodnotami, nastaviteľným omeškaním rozbehu a vypnutia a následne voliteľnou funkciou. Po pripojení napájacieho napätia sa zopnú vstupné kontakty (žltá LED svieti) a začína plynúť čas premostenia (START) (zelená LED U bliká). V čase premostenia nemú zmeny meracieho napätia vplyv na stav výstupného kontaktu. Po uplynutí času premostenia svieti zelená LED trvale. Po dobu činnosti blikania LED MIN a MAX striedavo v prípade, že minimálna hodnota meraného napätia bola zvolená väčšia než maximálna hodnota. Relé teda umožňujú kontrolovať oba extrémne stavy vrátane rozmedzia v rámci prahových hodnôt. Niektoré modely majú vnútornú pamäť.

Meracie a monitorovacie relé
Meracie a monitorovacie relé

Optimálna ochrana Vášho systému pomocou meracích a monitorovacích relé Schrack Technik

Napäťové relé
Napäťové relé

Napäťové relé plnia funkciu monitorovania napäťovej úrovne. Chránia pripojené zariadenie pred prepätím alebo podpätím

Termistorové relé
Termistorové relé

Pomocou termistorových relé máte pripojené zariadenia vždy pod kontrolou

Hladinové relé
Hladinové relé

Špecifické aplikácie si vyžadujú špičkové riešenie. Spoľahnite sa na sledovanie stavu úrovne pomocou hladinového relé od Schr

Fázové relé
Fázové relé

Sledovanie stavu fáz, asymetrie a výpadkov sú situácie, o ktoré sa postarajú fázové monitorovacie relé od Schrack Technik

Relé do plošných spojov
Relé do plošných spojov

Kontakty relé od Schrack Technik sú vyrobené z kvalitných materiálov vhodných pre ľahké spájanie do plošných spojov