Schrack Technik s.r.o.

Hybridný motorový štartér MOTUS®ContactronControl

Viac výkonu ako ostatní - polovodičový motorový štartér MOTUS®ContactronControl

Malé pohony a motory s maximálnym výkonom do 4 kW sa v ovládacích a riadiacich technológiách používajú najčastejšie. Pri ich aplikovaní sa často používajú oba smery otáčania (vľavo / vpravo), a taktiež musia byť pohony v prípade poruchy chránené. Okrem toho musí byť zabezpečené, aby v núdzových prípadoch mohli byť spoľahlivo odpojené od siete.

MOTUS®ContactronControl je prístroj, ktorý v sebe ukrýva všetky tieto vlastnosti a je to inovatívny produkt s možnosťou montáže na zbernicové systémy alebo na lištu DIN.

                              

                              

                              

Pripojiteľnosť

Zbernicový systém 60 mm (kompaktný)

MOTUS®ContactronControl s adaptérom CrossLink® na zbernicové systémy, vysoký 160 mm, pre zbernice 12 x 5 mm a 12 x 10 mm.

Zbernicový systém 60 mm (klasický)

MOTUS®ContactronControl s adaptérom CrossLink® na zbernicové systémy, vysoký 200 mm, pre zbernice 12 x 5 mm a 12 x 10 mm, pre dvojitý a trojitý T-profil.

Vďaka zbernicovému systému môže byť MOTUS®ContactronControl bezproblémovo nasadený v aplikáciach spolu s väčšími spínacími prístrojmi.

Napájanie je zabezpečené priamo cez zbernice.

Adaptér s technológiou CrossLink® s ochranou proti dotyku aj po odmontovaní základného prístroja.

Na lištu DIN

MOTUS®ContactronControl s adaptérom CrossLink® na lištu DIN podľa STN EN 60715. Pripojenie do siete pomocou vodičov s prierezom 6 mm2 do svoriek adaptéra. Stýkače sa môžu montovať vedľa seba do radu. Napájanie pomocou pripojovacích káblových konektorov až pre 4 prístroje.

Výhody

MOTUS®ContactronControl je inovatívny prístroj, ktorý má vďaka hybridnej spínacej technike a šetrného spínania zvlášť dlhú životnosť. Pri spínaní spína zabudovaný polovodičový stýkač bez rizika zlepenia kontaktov. 

Trvalý prúd následne preberá mechanický kontakt. Vďaka tomuto zdvojeniu je zaťaženie kontaktov naozaj nízke, čo umožnilo výrazne zredukovať rozmery stýkačov. Kombináciou integrovanej ochrany proti preťaženiu a skratu v jednom prístroji sa dosiahla aj jednoduchosť pri zapájaní.

Tieto vlastnosti predurčujú zaradenie stýkačov MOTUS®ContactronControl do skupiny výnimočných produktov.

Úspora  miesta

Vďaka veľmi úzkej konštrukcii (šírka 22,5mm) ušetríte stýkačmi MOTUS®ContactronControl až 75% mista oproti bežným stýkačom s podobnými vlastnosťami.

Životnosť

Kombinácia výkonových relé a polovodičových prvkov v MOTUS®ContactronControl s 10-násobne dlhšou životnosťou ako majú bežné stýkače.

Úspora času

Vďaka podstatne jednoduchšej montáži a zapojeniu ušetríte pri montáži MOTUS®ContactronControl až 75% času oproti bežným stýkačom kombinovaných ďalšími prístrojmi.

Aplikácia

Štartéry MOTUS®ContactronControl aj pre technológiu CrossLink®. Prístroj je dodávaný s adaptérom na kompaktný zbernicový systém 60mm, klasický zbernicový systém 60mm alebo na lištu DIN. Vo všetkých prípadoch ostávajú svorky adaptérov pri odmontovanom stýkači zabezpečené proti dotyku.

MOTUS® pre aplikácie UL!

Spĺňa požiadavky podľa severoamerických predpisov.

Je flexibilný!

Ponúkame ho v troch prúdových prevedeniach od 0,75 do 9 A. V takomto rozsahu môžu byť plynule nastaviteľné na potrebnú úroveň.

Je bezpečný!

Pri preťažení alebo skrate zabudovaná elektronika spoľahlivo vypne. V kritických prípadoch môžu zareagovať aj zabudované poistky, ktoré sa dajú veľmi jednoducho vymeniť.

Otáčanie vpravo/vľavo!

Ovládanie pomocou jednoduchého signálu 24 V DC. Funkcia reverzácie s blokovaním a prepojením záťaže.

Núdzové zastavenie a ochrana motorov!

Vhodné pre aplikácie so zvýšenou bezpečnosťou a ochrana s komfortným istením elektronickým tepelným relé s diaľkovým resetom.