Schrack Technik s.r.o.
 • ENA - NXG BUDÚCNOSŤ MERANIA

  • Kvalita elektriny
  • Meranie synchrofázorov
  • Kombinovaná funkcionalita
  • Monitoring vývodov

DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM PRE ANALYZÁTORY KVALITY


ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektriny (PQ). Tento centrálny softvér môže komunikovať so stovkami meracích prístrojov súčasne a môže aj podporovať PQ analyzátory a podobné zariadenia tretích strán (ak je dostupná dokumentácia). Typicky je ENA-SCADA používaná pre on-line aj historický monitoring kvality elektriny v prenosových či distribučných sieťach.

Medzi hlavné funkcie patrí:

 • Automatické čítanie okamžitých aj historických údajov zo všetkých prístrojov
 •  Zobrazovanie okamžitých aj historických údajov viacerým klientom súčasne pomocou širokej škály
 •  vizualizačných panelov zahrnujúcich tabuľky, grafy, jednopólové schémy, napäťové/frekvenčné 
 •  profily, vektory, harmonické, digitálne ukazovatele, mapy, historické trendy a tabuľky, štatistické 
 •  vyhodnotenia, energetické bilancie a profily atď..
 •  Zobrazenie mapy štátu či regiónu s okamžitými hodnotami napätí/frekvencie/prúdov/výkonov 
 •  vrátane grafického upozornenia prekročenia limitov a GIS údajov (napr. mapa siete)
 •  Používateľské rozhranie je navrhované podľa požiadavky zákazníka
 •  Informovanie o novej udalosti vrátane real-time disturbancií
 •  Odosielanie správ a notifikácii (SMS, e-mail)
 •  Ukladanie všetkých historických údajov v SQL databázy
 •  Automatické generovanie a rozosielanie exportov a PDF s udalosťou
 •  Automatický dohľadový systém pre všetky komponenty systému
 •  Správa používateľov – rôzni používatelia s rôznymi právami pre zvolené typy zobrazení/údajov

Dátový list ENA-NXG

 

 

Máte záujem o doplnkové informácie o produktoch či o cenovú ponuku? Neváhajte kontaktovať nášho riaditeľa divízie merania a energetiky.

Ing. Dušan Korgo

riaditeľ divízie merania a energetiky    

Tel.:     +421 2 49108107 

E-mail: d.korgo(at)schrack.sk

Ďalšia ponuka elektromerov v eshope

Mohlo by Vás zaujímať

Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441
Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441

Analyzátor kvality elektriny triedy A až pre štyri 3-fázové systémy. Firmvér prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa ...

Analyzátor sietí ENA8000
Analyzátor sietí ENA8000

Ide o špičkový prenosný analyzátor elektriny triedy A, ktorý môže pracovať aj ako PMU. Jedna z významných vlastností je aj rozšírené meranie.

Elektromery
Elektromery

Sortiment elektromerov je komplexný a pokrýva väčšinu požiadaviek praxe ...