Schrack Technik s.r.o.
 • Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441

   až pre štyri 3-fázové systémy.

  • záruka 5 rokov, výkony a energie, symetrické komponenty, 
  • harmonická analýza, prechodové javy, osciloskopické záznamy

ENA 441

 

Firmvér prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa požiadavky na vyhodnotenie podľa normy IEC 61000-4-30 Triedy A a ďalších (61000-4-7, 61000-4-15).


Dátový list ENA 441

 

 

Máte záujem o doplnkové informácie o produktoch či o cenovú ponuku? Neváhajte kontaktovať nášho riaditeľa divízie merania a energetiky.

Ing. Dušan Korgo

riaditeľ divízie merania a energetiky    

Tel.:     +421 2 49108107 

E-mail: d.korgo(at)schrack.sk

HLAVNÉ MERACIE FUNKCIE SÚ:

 •  FFT analyzátor harmonických a medziharmonických 
 •  Monitor výkonov a energií
 •  Osciloskop a Vektorskop
 •  Monitor napätí podľa STN EN 50160 a merač blikania (fliker)
 •  Monitor rýchlych dejov (transient recorder)
 •  zachytenie napäťových a prúdových sínusoviek po 
 •  splnení podmienky, dĺžka záznamu až 64 sekúnd, pretrigger až 2 sekundy
 •  Monitor digitálnych vstupov (digital transient recorder)
 •  Monitor poruchových dejov (disturbance recorder) zachytenie polperiodových hodnôt pri splnení podmienky, dĺžka záznamu až 10 minút, pretrigger až 1 minúta
 •  Analyzátor signálu HDO (telegramy) 
 •  Analyzátor súmerných zložiek siete 
 •  Analyzátor skratovej impedancie siete 
 •  Monitor alarmov
 •  Monitor polperiodových RMS extrémov U a I

NAPÄŤOVÉ VSTUPY

Počet Voliteľné 1x4, 2x4, 3x4, 4x4 (5x3, 6x3, 7x3, 8x3, 9x3,10x3 pri meraní len napätí)
Rozsah 60 V, 120 V RMS, voliteľne 600 V RMS
Presnosť +/-0,1 %
Izolačná pevnosť 4,2 kV RMS, 50 Hz, 1 min
Elektrická pevnosť 1 kV kontinuálne
Impedancia 600 kOhm, 10 pF
PRÚDOVÉ VSTUPY  
Počet 1x4, 2x4, 3x4, 4x4
Rozsah 1 A, 5 A
Presnosť +/-0,1 %

ENA SCADA - CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektrickej energie (PQ). Softvér môže komunikovať so stovkami za-riadení a môže taktiež podporovať meracie prístroje PQ tretích strán.

ENA-SCADA -  CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

Ďalšia ponuka elektromerov v eshope

Mohlo by Vás zaujímať

Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441
Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441

Analyzátor kvality elektriny triedy A až pre štyri 3-fázové systémy. Firmvér prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa ...

Analyzátor sietí ENA8000
Analyzátor sietí ENA8000

Ide o špičkový prenosný analyzátor elektriny triedy A, ktorý môže pracovať aj ako PMU. Jedna z významných vlastností je aj rozšírené meranie.

Elektromery
Elektromery

Sortiment elektromerov je komplexný a pokrýva väčšinu požiadaviek praxe ...