Schrack Technik s.r.o.
 • ENA 470

  Analyzátor kvality elektriny, jednotka merania fázorov, zapisovač poruchových dejov.

  • záruka 5 rokov, výkony a energie, symetrické komponenty,
  • harmonická analýza, prechodové deje, osciloskopické záznamy

Multifunkčný prístroj ENA470 sa skladá z priemyselného PC v kompaktnej skrinke a externej jednotky úpravy signálu BK-SCM-01A vrátane prijímača GPS. Modul BK-SCM-01A slúži na úpravu analógových signálov a poskytuje tiež až 64 digitálnych vstupov. Je vybavený aj interným prijímačom časového signálu. Prúdové vstupy sú zdvojené pre pripojenie signálov z meracích jadier (presné meranie) aj ochranárskych jadier (pre záznam poruchových dejov).


Meranie kvality elektriny je základná funkcia prístroja. Medzi hlavné moduly patrí analýza FFT, vyhodnotenie kvality podľa EN50160, vyhodnotenie toku výkonov a energií, zachytávanie rýchlych (transient) aj pomalých (disturbancie) dejov, po-skytovanie množstva on-line údajov atď. Meranie kvality spĺňa požiadavky normy STN EN 61000-4-30 pre prístroj triedy A.


Presné meranie fázorov poskytuje okamžité fázory napätí a prúdov, ktoré ďalej slúžia k on-line detekcii stavu energetic-kej sústavy na základe porovnania fázového uhlu v rôznych bodoch distribučnej, alebo prenosovej sústavy niekoľkými prístrojmi v synchronizovaných časových okamihoch. Údaje sú počítané a ďalej zasielané podľa štandardu IEEE C37.118-2005.
Zariadenie taktiež funguje ako zapisovač poruchových dejov – sú merané aj prúdy z ochranárskych jadier meracích transformátorov. Prúdové vstupy prístroja dokážu na rozsahu 1 A merať  špičkovo až 25 A. Zapisovač môže byť spustený sp-lnením podmienky alebo aj digitálnymi vstupmi. Tieto poruchové deje môžu byť ďalej použité v nadradených systémoch, napríklad k lokalizácii porúch.

Dátový list ENA 470

 

Firmvér pre analyzátory BK-ELCOM má implementované následujúce paralelne bežiace moduly meracích prístrojov:

 •  FFT analyzátor harmonických a medziharmonických 
 •  Monitor výkonov a energií
 •  Osciloskop a Vektorskop
 •  Monitor napätí podľa STN EN 50160 a merač blikania  (flicker)
 •  Monitor rýchlych dejov (transient recorder) zachytenie napäťových a prúdových sínusoviek po  splnení podmienky, dĺžka záznamu až 64 sekúnd,  pretrigger až 2 sekundy
 •  Monitor digitálnych vstupov (digital transient recorder) 
 •  Monitor poruchových dejov (disturbance recorder)  zachytenie polperiodových hodnôt pri splnení  podmienky, dĺžka záznamu až 10 minút, pretrigger  až 1 minúta
 •  Analyzátor signálu HDO (telegramy)
 •  Analyzátor súmerných zložiek siete
 •  Analyzátor skratovej impedancie siete
 •  Monitor alarmov
 •  Monitor polperiodových RMS extrémov U a I
 •  PMU – meranie fázorov napätia a prúdu (s chybou TVE Total Vector Error menšou ako 0,5 %), frekvencie,  počíta súsledné zložky napätí a prúdov a dokáže  taktiež vypočítať činný a jalový výkon v časovej oblasti  (cez všetky harmonické)
 •  Fázorové údaje zasiela nadradenému systému protokolom podľa IEEE C37.118-2005
 •  Detekcia a zápis poruchových dejov – zachytenie priebehu napätí a prúdov z ochranárskych transformátorov v prípade splnenia podmienky alebo zmeny stavu digitálneho vstupu

ENA SCADA - CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektrickej energie (PQ). Softvér môže komunikovať so stovkami za-riadení a môže taktiež podporovať meracie prístroje PQ tretích strán.

ENA-SCADA -  CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

Máte záujem o doplnkové informácie o produktoch či o cenovú ponuku? Neváhajte kontaktovať nášho riaditeľa divízie merania a energetiky.

Ing. Dušan Korgo

riaditeľ divízie merania a energetiky    

Tel.:     +421 2 49108107 

E-mail: d.korgo(at)schrack.sk

Ďalšia ponuka elektromerov v eshope

Mohlo by Vás zaujímať

Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441
Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441

Analyzátor kvality elektriny triedy A až pre štyri 3-fázové systémy. Firmvér prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa ...

Analyzátor sietí ENA8000
Analyzátor sietí ENA8000

Ide o špičkový prenosný analyzátor elektriny triedy A, ktorý môže pracovať aj ako PMU. Jedna z významných vlastností je aj rozšírené meranie.

ENA - NXG BUDÚCNOSŤ MERANIA
ENA - NXG BUDÚCNOSŤ MERANIA

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektriny (PQ). Tento centrálny softvér môže komunikovať so stovkami meracích prístrojov ...