Schrack Technik s.r.o.

Zvyšujeme rýchlosť komunikácie 6a

Kategória 6a

Vďaka technickým inováciam a zlepšeniam použitých materiálov, je spoločnosť Schrack Technik schopná ponúknuť plnohodnotné riešenia komponentov kategórie 6A 10 GB/s 500 MHz podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 110801 AMD 2(2010-04). Aby bolo možné obstáť vysokým nárokom, ktoré sú kladené na komponenty v novej norme, bolo nutné vyvinúť úplne nové technicko-výrobné riešenie, ktoré poskytne stabilitu prenosových parametrov po celej dĺžke frekvenčného pásma kategórie 6A (500 MHz). Naše úsilie bolo potvrdené a podčiarknuté úspešnou certifikáciou v nezávislom testovacom laboratóriu GHMT v Nemecku. Rozdiely medzi požiadavkami komponentov kategórie 6A podľa medzinárodnej a americkej normy, si môžete prečítať nižšie. Sú tu porovnané parametre permanentného kanálu triedy EA podľa ISO/IEC 11801AMD 2 a americkej EIA/TIA 568 kategórie 6A. Veľká pozornosť bola venovaná aj plnohodnotnému tieneniu celého modulu, vrátane zemniaceho kontaktu a možnosti zemnenia celého modulu. Samotné tienenie a opletenie káblu je vyvedené na pružinové oko. To zaisťuje plnohodnotné tienenie modulu - 360°. V hornej časti modulu je priestor pre privedenie káblového kontaktu a napojenie celého systému na spoločný zemniaci bod. Možnosť opätovnej inštalácie modulu je samozrejmosťou. Zároveň sme modul obohatili o protiprachovú krytku, ktorá bráni vniku nečistôt pri nepoužívaní modulu (zásuvky).

V zmysle normy:

V Európe platná norma EN 50173 sa zvyčajne odvozduje od medzinárodnej ISO/IEC 11801. Americká norma je v tomto smere viac benevolentná, práve s ohľadom na tradičné riešenia netienenej kabeláže. ISO/IEC 11801 vyžaduje splnenie náročnejších hraničních hodnôt, ktoré musia splňovať jednotlivé komponenty. Z tohto dôvodu sa nedá jednoduchšie porovnávať kvalitu komponentov, resp. certifikátov podľa európskych, medzinárodných a amerických noriem.