Schrack Technik s.r.o.
  • KNX - Smart Home

    Prístroje s logom KNX sú zárukou kvality, kompatibility a najširších možností systémových riešení, od ovládania svetiel, tieniacich systémov, klimatizácií a ovládánie prístupových systémov.

Čo si predstaviť pod pojmom KNX?

KNX je najrozšírenejší a najuniverzálnejší systém inteligentného ovládania nielen rodinných domov, ale i veľkých komerčných či priemyselných budov. Prístroje s logom KNX sú zárukou kvality, kompatibility a najširších možností systémových riešení, od ovládania svetiel, tieniacich systémov, klimatizácií, až po ovládánie prístupových systémov.

Topologie systémovej inštalácie štandardu KNX je veľmi jednoduchá a jej základ tvoria zbernice, cez ktorú spolu komunikujú všetky prístroje, zariadenia a ovládacie prvky. Pre najjednodušie riadenie, napríklad žalúzií alebo osvetlenia, môžu byť použité klasické nástenné ovládače či vizualizačné tablá s LCD panelom. Nielen pre ovládánie komplexnejšieho riešenia užívatelia ocení napríklad možnosť využitia chytrých mobilných telefónov a tabletov.

Všetky ovládané prvky, ktorými je domácnosť vybavená (svetlá, žalúzie, vykurovanie, klimatizácia,…) sú riadené pomocou tzv. akčných členov. Tieto akčné členy sú zabudované v rozvádzačoch a na základe pokynov užívateľa riadia jednotlivé časti vybavenia bytu. Vďaka tomu má uživateľ veľa možností nastavenia. Napríklad môže jedným tlačidlom rozsvietiť svetlá, stiahnuť žalúzie a zapnúť vykurovanie (ovládanie scén). Všetko je možné riadiť z akéhokoľvek miesta v dome. Záleží len na užívateľovi, akú konkrétnu funkciu priradí ktorému tlačidlu.

Celý systém je takzv. decentralizovaný, tzn., že jednotlivé akčné členy pracujú nezávisle na sebe a nepotrebujú centrálnu riadiacu jednotku. To prináša veľkú výhodu v prípade poruchy. Porucha se týka len zasiahnutej časti a nezpôsobí kolaps celého sytému.

Často zmieňované vyššie obstarávacie náklady oproti štandardnej elektroinštalácií sú vykompenzované následnými úsporami za prevádzku celého objektu. Keďže všetky prístroje pre ovládanie jednotlivých zariadení spoločne komunikujú, sú schopné pracovať v súčinnosti a tým efektívne využívať energiu.

V závislosti na komplexnosti celého systému sa úspory na energiách pohybujú rádovo v desiatkach percent. Výhodou je tiež jednoduché rozšírenie u existujúcej systémovej inštalácie bez zásadných stavebných úprav.

Aplikácia produktov KNX

Inteligentné riadenie domácnosti umožňuje úsporu prevádzkových nákladov, zvýšenie energetickej účinnosti, zaišťuje väčšiu bezpečnost a taktiež zvyšuje komfort.

Bezpečnosť: Systém KNX zaišťuje bezpečnosť a umožňuje napr. stlačením tlačidla rozsvietiť celý dom. Detektory pohybu a okenné senzory je možné použiť pre viac funkcií v systéme, napr. na poplach, alebo na riadenie vykurovania. Dvere môžu byť monitorované kamerami aj na vašom chytrom telefóne / tablete, kam sú posielané výstražné varovania.

Osvetlenie

So systémom KNX môžete používať úsporné svetelné scény alebo ovládať osvetlenie snímačov pohybu, prítomnosti alebo čidlá jasu.SpotrebičeZabudli ste vypnúť varnú dosku? Neodpojená žehlička? S riešením KNX môžu byť vybrané elektrické okruhy odpojené od siete pri odchode z domu.

Diaľkové ovládanie

Môžete zapnúť, ovládať rôzne zariadenia len jedným stlačením tlačidla. Vďaka zbernici KNX môžete prostredníctvom chytrého telefónu/tabletu na diaľku ovládať garážové dvere, spínače osvetlenia, zavlažovacie záhrady, atď.

Klimatizácia/vykurovanie

Obývané alebo technické miestnosti môžete individuálne nastaviť na rôzne teploty podľa požiadaviek. To vytvára ideálnu vnútornú klímu v závislosti na konkrétnom použití a tým sa znižujú náklady na vykurovanie.

Audio/Video

Pomocou zbernice systému KNX je možné zapínať/vypínať hudbu na akomkoľvek mieste v dome.

Žalúzie a tieniace prostriedky

Žalúzie, rolety a markízy môžete riadiť pomocou diaľkového ovládania alebo chytrého telefónu/tabletu kdekoľvek v domácnosti. Rovnako je možné aj automatické riadenie roletových systémov v závislosti na vetre, daždi, alebo pomocou senzoru jasu udržovať svetelné podmienky v miestnostiach.

Úspora energie

Ak je otvorené okno, vykurovanie je automaticky regulované tak, aby sa zabránilo zbytočným stratám energie.

Odpočty meračov

So systémem KNX môžete získať údaje o spotrebe v reálnom čase.

KNX/Ethernet

So štandardom KNXnet/IP sa posielajú údaje cez Ethernetú sieť (LAN). I s pomocou existujúcej siete, infraštruktúry a technológie je možné prenášať KNX údaje na veľké vzdialenosti. Za pomoci KNXnet/IP je možné jednoducho spojiť línie medzi budovami či jednotlivými poschodiami.

 Zdroj: www.schrack.cz

Sieť KNX

Sieť KNX® ponúka rozhranie pre veľa ďalších technológií, ako sú Ethernet (LAN), USB, BACnet, ovládanie osvetlenia s DALI, atď. V sieti KNX je preto jednoduchá výmena informácií a údajov.

Ďalšie KNX produkty od Schrack Technik

KNX binárne vstupy

viac produktov

KNX spínací aktor

viac produktov

KNX aktor stmievač

viac produktov

KNX snímač pohybu / prítomnosti

viac produktov

KNX aktor žalúzií

viac produktov

KNX aktor kúrenia

viac produktov kúrenia

KNX ETS3, ETS4, ETS5 - programové údaje pre projektovanie a uvedenie inštalácie KNX do prevádzky

V eshope u KNX produktov nájdete v záložke "na stiahnutie" zodpovedajúce programové údaje KNX ETS3, ETS4, ETS5 k stiahnutiu, rovnako aj ďalšie montážne návody, návody k obsluhe a aplikačné programy.  

Všetky komponenty KNX

Taktiež tu nájdete jednotlivé verzie softwaru KNX (ETS3, ETS4)

KNX produktová databanka ETS3

KNX produktová databanka ETS4

KNX Senzory

Snímače v systéme KNX sú najčastejšie tlačidlové panely s 1 až 4 pármi tlačidiel, slúžiacimi napr. k ovládaniu žalúzií alebo k ovládaniu intenzity osvetlenia. Ich súčasťou môžu byť i teplotné čidlá. Pre automatickú reguláciu osvetlenia sú k dispozícii senzory jasu, čidlá prítomnosti a pohybu. K meraniu a monitorovaniu vonkajších klimatických podmienok slúži meteostanica s integrovanou zbernicovou svorkou. Tieto senzory zpracovávajú prijaté informácie a príkazy, pričom údaje odošlú prislúchajúcim akčným členom.

KNX meteostanice

KNX Akčné členy

Akčné členy prijímajú údaje od senzorov a im určené informácie prevedú na akciu vypnutia osvetlenia, zníženia teploty, atď. Akčný člen je teda riadiaca jednotka pre príslušný spotrebič (svetla, vykurovania, žalúzie, atď.).