Schrack Technik s.r.o.

Zvodiče bleskového prúdu a prepätia

Pri určovaní triedy ochrany pre budovy považujeme za smerodajné definície najnovšej STN EN IEC 62305 (Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy) a preto v praxi predpokladáme teoreticky maximálny bleskový prúd 200kA, ktorý sa pri zásahu objektu rozdelí do 3 častí ochrany pred bleskom: uzemňovacieho systému, vonkajších vodivých častí, súbežných vedení.

 

Triedy ochrany pred bleskom sú definované 3. V triede 1 vychádzame z bleskového impulzného prúdu 200 kA vlny 10/350 µs, ktorý sa pri zásahu do objektu rozdelí na 2 rovnaké časti (50:50), čiže 100kA preteká bleskozvodom a 100 kA sa rozdelí do vodičov sústavy. V sieti TNC sa tento prúd rozdelí do 4 vodičov rovnomerne po 25 kA a v sieti TNS do 5 vodičov po 20kA. Do tejto triedy zaraďujeme na príklad stavby pre petrochemický priemysel (Ex), sklady pohonných látok a podobne. Pre takéto objekty sú potrebné  zvodiče s bleskovým impulzným prúdom Iimp 25 kA alebo aspoň 20 kA na jeden pól sústavy.

 

V triede 2 uvažujeme s maximálnou hodnotou impulzného bleskového prúdu 150kA vlny 10/350 µs, čo nám pri rovnakej úvahe dáva výsledok 19kA pre sústavu TNC a 15kA pre sústavu TNS. Do triedy dva radíme nemocnice, sklady, požiarne signalizačné zariadenia, majáky a ďalšie podobné objekty a stavby.

 

V triede III a IV sa tiež všetko počíta rovnako, ale už uvažujeme s impulzným bleskovým prúdom len 100kA. Na jeden pól prepäťovej ochrany to vychádza potom na hodnotu Iimp 12,5 kA resp. 10 kA. Do tejto kategórie patrí asi 90% všetkých budov ako domy, domovy s rôznym účelom použitia, administratívne budovy, bežné priemyselné zariadenia a prevádzky.

COMBTEC 12,5kA 10/350 µs

Technické údaje

Uc (AC) 320V 255V
Uo (AC)±10% 230V 230V
Imax (8/20) 50kA 100kA
Isccr   50kA -
Ipe (2+0) / (3+0), (4+0) <550μA / <55 μA -
Ipe (1+1), (3+1) <5μA <5μA
Ifi   - 100A

Na základe uvedených prísnejších požiadaviek sme inovovali naše varistorové zvodiče, tak že pre typ Combtec sa rozmery napriek prísnejším podmienkam nezmenili. Varistory so schopnosťou prepustiť väčšiu energiu ako doteraz sa zmestili do pólu so šírkou 18mm.  Vylepšením vlastností zvodičov je signalizácia stavu varistora pre každý pól zvodiča.

COMBTEC 12,5kA 10/350 µs

  • Zapojenie

Do skupiny zvodičov série Combtec pribudli jednofázové so zapojením 1+1 pre sústavu TT a so zapojením 2+0 pre sústavu TNS.

PROTEC 25kA / 19kA 10/350 µs

Technické údaje

Uc (AC) 320V 255V
Uo (AC)±10% 230V 230V
Imax (8/20) 100kA 100kA
Isccr   50kA -
Ipe (3+0), (4+0) <550μA / <55 μA -
Ipe (3+1) <5μA <5μA
Ifi   - 100A

Pre splnenie nových prísnejších požiadaviek pre zvodiče bleskového prúdu Protec bolo nevyhnutné použiť výkonnejšie varistory, ktoré sa do šírky 18 alebo 27mm na pól už nezmestili.  Preto majú nové zvodiče podľa nových štandardov pre triedu I a II šírku až 36mm na pól a sú aj výrazne ťažie ako ich predchodcovia. Napríklad najpoužívanejší zvodič pre sieť TNS má až 8 modulov čo je šírka 144 mm a hmotnosť až 1,12 kg!

Schéma zapojenia pre PROTEC 25kA / 19kA 10/350 µs

V ponuke máme tak ako doteraz varianty pre sústavu TNS, TNC, TT s pomocným kontaktom alebo aj bez neho.