Schrack Technik s.r.o.
 • Zbernicové systémy

  Postavenie rozvádzača pomocou zbernicového systému šetrí priestor aj čas

  Nájdete u nás kompletný sortiment od zberníc až po adaptéry pre prístroje

Zbernicový systém (ZS) je modulárny spôsob napájania elektrických prístrojov, v ktorom sa namiesto toho, aby sa ku každému prístroju prišlo s káblovým vodičom, prístroj sa nasadí na adaptér tvorený z medenej alebo hliníkovej zbernice.

Tento spôsob rozvodu energie je veľmi bežný ako v priemysle, automatizácii tak aj vo verejnom použití.

Zbernicové systémy sú vyrábané v súlade s normou STN EN 61439-1:2012.

Zbernicové systémy v eshope

Zloženie a typy zbernicových systémov

Základné komponenty pre vytvorenie zbernicového systému sú zbernicové držiaky, pripojovací modul (privedenie napätia na zbernicu) a samozrejme medené alebo hliníkové zbernice. Ďalej sa na zberňu pripájajú napríklad: poistkové odpínače, rôzne adaptéry (napr. pre ističe), svorky pre vývod vodičov, stýkače, rôzne kryty a ochrany pred dotykom a iné prístroje.

Tento spôsob napájania sa dá rozdeliť podľa vzájomných vzdialenosti medzi stredmi jednotlivých zberníc a max. menovitého prúdu, ktorý môže na systéme byť prítomný podľa medzinárodných a lokálnych noriem a štandardov. Najčastejšie rozdelenie ZS je:

 • 40mm zbernicový systém (menovitý prúd do 300-400A)
 • 60mm zbernicový systém (menovitý prúd do 800-2500A)
 • 100mm zbernicový systém (menovitý prúd do 1250A)
 • 185mm zbernicový systém (menovitý prúd do 2500A)

Výhody

 • Vysoká miera bezpečnosti vďaka ochrane pred dotykom
 • Úspora priestoru vnútri rozvádzača vďaka absencii káblových prepojov
 • Úspora času vďaka jednoduchej montáži
 • Jednoduché hľadanie problémov v prípade poruchy
 • Montáž 2-, 3-, 4- a 5-pólových rozvádzačov v jednej konštrukcii

Nevýhody

 • Pri malom počet prístrojov sa finančne viac oplatí tradičná kabeláž
 • ZS dokáže zložiť len skúsený elektrikár s dostatočnou znalosťou
 • Prístroje ako malé ističe a výkonové ističe je potrebné montovať cez prístrojové adaptéry
 • Pre systémy s vyšším menovitým prúdom ako 800A je potrebné použiť špeciálny typ zberníc (TT a TTT)

Komponenty zbernicového systému

Mohlo by Vás zaujímať

Poistkové systémy
Poistkové systémy

Tavná poistka je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny prúd (tzv. nadprúd) alebo pred ...

Poistkové odpínače pre valcové poistky
Odpínače pre valcové poistky

Neoddeliteľnou súčasťou poistkových systémov sú poistkové odpínače. Jedná sa o prístroj, do ktorého sa vkladá poistková vložka a následne sa s ním ...

Poistkové odpínače Arrow Blue
Poistkové odpínače Arrow Blue

Séria poistkových odpínačov Arrow Blue sa vyznačuje vysokou bezpečnosťou obsluhy. Obsahujú integrovanú ochranu pred dotykom.