Schrack Technik s.r.o.
 • Skrine a elektrické rozvádzače s požiarnou odolnosťou

  Elektrické rozvádzače a ich skrine môžu byť vyrobené a dodávané s rôznou požiarnou klasifikáciou alebo odolnosťou. Podľa takejto kategorizácie je možná ich aplikácia a zabudovanie do stavby pre rôzne účely. V praxi sa stretávame s týmito označeniami požiarnej odolnosti:

  EI DP1 Sm – EW DP1 Sm – PR (trieda podľa STN 92 0206: 2015)

Naše riešenia rozvádzačov s požiarnou klasifikáciou

Skrine Modul 2000

Nástenné aj zápustné rámy stavebnicového systému vieme dodávať upravené s požiarnou odolnosťou EW60 (nástenné aj zápustné), EI30 (zápustné) a EI45 (nástenné)

Prehľad jednotlivých rozvádzačov zo série Modul 2000 nájdete aj v eshope Schrack Technik.

Prejsť do eshopu

Modul 2000 EI DP1 Sm

Elektrický rozvádzač je možné umiestniť aj v CHÚC alebo ČCHÚC, pokiaľ skriňa rozvádzača spĺňa požiadavku na požiarnu odolnosť EI v čase ≥ 30 minút a dvere skrine rozvádzača sú tesné proti prieniku dymu s kritériom Sm.

APLIKÁCIA / POUŽITIE

 • Ako požiarne uzávery v požiarnych stenách a stropoch ústiacich do čiastočne chránených a chránených únikových ciest musia vykazovať požiarnu odolnosť EI (t) a odolnosť proti prieniku dymu Sm

URČENIE

 • Ochrana únikovej cesty pred nežiadúcim zadymením alebo tepelným vplyvom na vlastnosť únikovej cesty, do steny ktorej je zabudovaný

DOSTUPNÉ VARIANTY / ROZMERY

Zápustný rám typ U (EI30 DP1 Sm)

 • 1U07/12/16/18/21/24
 • 2U07/12/16/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 3U12/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 4U12/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 5U24/28/33/39/42/45

Nástenný rám typ A (EI45 DP1 Sm)

 • 1A07/12/16/18/21/24/ 28
 • 2A07/12//18/21/24/28/33/39/42/45
 • 3A12/18/21/24/28/33/39/42/45
 • 4A12/18/21/28/33/39/42/45

Skúšané autorizovanou osobou č. AO216 - Pavus a.s. ČR a č.SK01 Fires a.s.

Viac informácií v dátovom liste

Elektrický rozvádzač je možné umiestniť do steny alebo na stenu medzi dve únikové cesty, ak vykazuje požiarnu klasifikáciu EW (t).

APLIKÁCIA / POUŽITIE

 • Do steny alebo na stenu medzi dve únikové cesty

DODANIE 

 • Ohľadne dodania rámov s takouto úpravou sa informujte na našich pobočkách

Elektrický rozvádzač podľa STN 92 1101-2 zabezpečujúci trvalú dodávku elektrickej energie, ktorý spĺňa požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari podľa STN 92 0206. Triedy PR60 / PR90 / PR120 .

Elektrické rozvádzače nízkeho napätia určené na rozvod elektrickej energie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a v priestoroch s vysokou koncentráciou osôb a zariadení, ako nemocnice, hotely, metro, letiská, elektrárne, rafinérie a pod. Pre konštrukciu elektrických rozvádzačov nízkeho napätia boli použité výhradne materiály s maximálnou tepelnou izolačnou schopnosťou. Sú určené do vnútorného a suchého prostredia. Tieto rozvádzače je dovolené montovať a postaviť na nosné konštrukcie minimálne s rovnakou triedou požiarnej odolnosti ako je doba funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov.

APLIKÁCIA / POUŽITIE

Hlavný elektrický rozvádzač alebo podružný elektrický rozvádzač podľa STN 92 1101-2 zabezpečujúci trvalú dodávku elektrickej energie, ktorý spĺňa požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari podľa STN 92 0206 nemusí byť umiestnený v samostatnom požiarnom úseku alebo v požiarnom úseku bez požiarneho rizika.

Ak napája trasy káblov s rôznymi požiadavkami na funkčnú odolnosť, musí spĺňať najvyššiu požiadavku na čas funkčnej odolnosti trasy

Pre zariadenia CBS (centrálny batériový systém pre núdzové osvetlenie )  a záložné zdroje UPS.

URČENIE

Pre zabudovanie elektrických rozvádzačov s prístrojmi určenými pre dodávku elektrickej energie pri požiari, zabezpečujúce funkčnosť zariadení potrebný pri evakuácii osôb a pri ochrane majetku.

Určené na rozvod elektrickej energie v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a v priestoroch s vysokou koncentráciou osôb a zariadení, ako nemocnice, hotely, metro, letiská, elektrárne, rafinérie a pod. Pre konštrukciu elektrických rozvádzačov nízkeho napätia boli použité výhradne materiály s maximálnou tepelnou izolačnou schopnosťou. Sú určené do vnútorného a suchého prostredia. Tieto rozvádzače je dovolené montovať a postaviť na nosné konštrukcie minimálne s rovnakou triedou požiarnej odolnosti ako je doba funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov.

DOSTUPNÉ VARIANTY / ROZMERY

Skrine FOP (FOPN) sa vyrábajú predovšetkým na mieru pre konkrétne použitie a zabudovanie elektrických rozvádzačov alebo konštrukcií (napr. Modul 2000 alebo Modul 160 alebo WST).

Výška 400 - 2100mm, šírka 300 – 1000 mm, hĺbka 250 – 800 mm

Pre bližšie informácie nás kontaktujte, aby sme mohli spoločne nájsť zmysluplné riešenie pre Vašu potrebu.

Skúšané autorizovanou osobou č. SK04 - TSÚS n.o. a č.SK01 - Fires a.s.

Viac informácií v dátovom liste

Čo sa píše v normách a ktoré sú dôležité?

Problematika požiarnych vlastností elektrických rozvádzačov je obsiahnutá hlavne v troch základných technických normách, ktoré súvisia požiarnou bezpečnosťou a s trvalou dodávkou elektrickej energie pri požiari.

STN 92 0206: 2015
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.
STN 92 1101-2: 2013 + Z1: 2016
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače.
STN 92 1101-4:2014 + Z1: 2016

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

STN 92 0203: 2013
Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari definuje pre rozvádzače niekoľko dôležitých požiadaviek, ktoré je potrebné pri projektovaní a realizovaní nových stavieb zohľadniť. Elektrické rozvádzače vyrobené podľa STN 92 1101-2 určené pre trvalú dodávku elektrickej energie, ktoré spĺňajú požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari podľa STN 92 0206, nemusia byť umiestnené v samostatnom požiarnom úseku alebo v požiarnom úseku bez požiarneho rizika. Ak skriňa rozvádzača túto požiadavku nespĺňa, tak musí byť umiestnená v samostatnom požiarnom úseku alebo v úseku bez rizika požiaru.

STN 92 0206: 2015
Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.

V tomto dokumente sú určené skúšobné metódy a požiadavky na dosiahnutie zachovania funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia v podmienkach požiaru na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie a dokument tiež stanovuje klasifikáciu funkčnej odolnosti rozvádzačov a podmienky aplikácie výsledkov skúšok na zabudovanie do stavby

Osvedčenie požiarnej konštrukcie

Požiadavka na osvedčovanie požiarnych konštrukcií vyplýva z vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritéria pre použitie v podmienkach požiaru, a preto aj rozvádzač nn je požiarnou konštrukciou. Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou.

Osvedčenie rozvádzača nn musí obsahovať: doklad o parametroch výrobku (SK vyhlásenie o parametroch), zoznam rozvádzačov nn, pre ktoré je osvedčenie vystavené, kópie technických listov, katalógových listov alebo návodov na montáž, názov požiarnej konštrukcie, symboly kritérií a číselnú hodnotu funkčnej odolnosti alebo požiarnej odolnosti a kópie iných dokumentov (napríklad doklad o povinnej odbornej kvalifikácii na montáž).

FORMULÁR PRE VYSTAVENIE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (VOP)

a žiadosť o zaslanie návodu pre zabudovanie skrine Modulu 2000 EI alebo skrine FOP

Ak ste od nás automaticky nedostali VoP, tak Vás prosím vyplnenie nasledujúcich údajov a ich odoslanie na spracovanie. Do 1-2 pracovných dní Vám bude na zadaný email zaslaný naskenovaný dokument VoP.

 

 

Mohlo by Vás zaujímať

Modul 2000 3S – trojstupňový zápustný rozvádzačový systém
Modul 2000 3S

Modulárny stavebnicový systém oceľoplechových rozvádzačov stabilnej konštrukcie

Priemyselné radové skrine AC
Priemyselné radové skrine AC

Samostatne stojacie skrine vyrobené z unikátneho oceľového profilu a oceľových plechov vhodné pre priemyselné aplikácie.

Softvér Schrack Design
Schrack Design

Software od Schrack Technik pre bezpečný návrh rozvádzačov podľa STN EN 61439. Stiahite si ho ZDARMA!