Schrack Technik s.r.o.
  • Poistkové systémy

    Poistka je jedna z najzákladnejších a najpoužívanejších elektrických súčiastok

    V dnešnej dobe sa používa sa viacero poistkových systémov

    Pozrite si riešenie od Schrack Technik

Valcové poistky

Tavná poistka je elektrická súčiastka, ktorej úlohou je chrániť elektrický obvod pred prúdom vyšším ako je nominálny prúd (tzv. nadprúd) alebo pred skratom. Poistka predstavuje zámerné vytvorenie najslabšieho miesta v obvode. Pri preťažení sa pretaví tavný element v poistke, čím sa obvod preruší.

U nás sa najčastejšie používajú valcové poistky v normovaných veľkostiach 8 x 31 mm, 10 x 38 mm, 14 x 51 mm a 22 x 58 mm. Prvá hodnota udáva priemer, druhá výšku poistky. Pre fotovoltické zariadenia sa zvyčajne používajú valcové poistky veľkosti 10 x 38 mm. V sortimente nájdete poistky s menovitým prúdom od 0,5A až do 125A v normovaných veľkostiach.

Valcové poistky v eshope

Prvé písmeno označuje oblasť vypnutia poistky:

g - ochrana v celom rozsahu: Tieto poistky pokrývajú nielen ochranu pred skratom, ale reagujú aj pri menšom nadprúde po stanovenom čase.

a - ochrana v časti rozsahu: Tieto poistky pokrývajú iba jednu čiastočnú oblasť závisiacu od použitia, napr. ako ochrana pred skratom v motorových obvodoch.

Druhé písmeno označuje charakteristiku poistky:

G - ochrana káblov a vedení

R - ochrana polovodičov

M - ochrana spínaných zariadení a motorov

PV - ochrana fotovoltických zariadení

Prvé písmeno označuje oblasť vypnutia poistky:

g - ochrana v celom rozsahu: Tieto poistky pokrývajú nielen ochranu pred skratom, ale reagujú aj pri menšom nadprúde po stanovenom čase.

a - ochrana v časti rozsahu: Tieto poistky pokrývajú iba jednu čiastočnú oblasť závisiacu od použitia, napr. ako ochrana pred skratom v motorových obvodoch.

Druhé písmeno označuje charakteristiku poistky:

G - ochrana káblov a vedení

R - ochrana polovodičov

M - ochrana spínaných zariadení a motorov

PV - ochrana fotovoltických zariadení

Označenie

Použitie

gG

Poistka pre celú oblasť použitia, najmä ochrana káblov a vedení

aM

Poistka pre časť oblasti použitia na skratovú ochranu motorových elektrických obvodov

gR

Poistka pre celú oblasť použitia na ochranu polovodičových zariadení a obvodov (rýchlejšia ako gS)

sS

Poistka pre celú oblasť použitia na ochranu polovodičových zariadení a obvodov, na zvýšené využitie výkonu

aR

Poistka pre časť oblasti použitia na skratovú ochranu polovodičových

zariadení a obvodov

gTr

Poistka pre celú oblasť použitia na ochranu transformátorov,

určované podľa zdanlivého výkonu transformátora (kVA) namiesto

menovitého prúdu (A)

 

Všetky poistky so starým označením gL, gT, gF, gI, gII je možné nahradiť novou gG

gG - pre celú oblasť použitia, najmä ochrana káblov a vedení
aM - pre časť oblasti použitia na skratovú ochranu motorových elektrických obvodov
gR - pre celú oblasť použitia na ochranu polovodičových zariadení a obvodov (rýchlejšia ako gS)
sS - pre celú oblasť použitia na ochranu polovodičových zariadení a obvodov, na zvýšené využitie výkonu
aR - pre časť oblasti použitia na skratovú ochranu polovodičovýchzariadení a obvodov
gTr - pre celú oblasť použitia na ochranu transformátorov,určované podľa zdanlivého výkonu transformátora (kVA) namiestomenovitého prúdu (A)

*Všetky poistky so starým označením gL, gT, gF, gI, gII je možné nahradiť novou gG

Nožové poistkové vložky NH

Nožové poistky majú väčšie, hranaté telo a výstupné kontakty pripomínajúce čepeľ.  Bežne sa používajú v inštaláciách s väčšími prúdmi ako valcové a D poistky kvôli ich vyššej skratovej odolnosti. Sú používané v priemysle aj vo verejných inštaláciách na ochranu káblov a vodičov a zariadení a motorov v kombinácii s poistkovými odpínačmi, ktoré sú montované na montážny panel alebo na zbernicový systém. Dajú sa taktiež použiť s poistkovými spodkami.

Tieto poistkové vložky bezpečne prerušia nedovolené nadprúdy alebo aj menovité vypínacie prúdy.  Delia sa na viacero veľkostí (000 až 4a) s rozsahom menovitého prúdu od 4A až do 1250A. Naše poistky veľkosti 000 (C00) do 100 A majú konštrukčnú šírku len 2 cm. Vďaka zníženému prevádzkovému napätiu z 500 V na 400 V sa vyznačujú aj nižším prechodovým odporom, čo má vplyv na ich stratový výkon. Nízke hodnoty stratových výkonov spôsobujú menšiu mieru zahrievania a tak šetria aj elektrickou energiou. U nás nájdete tie najpoužívanejšie poistkové vložky od veľkosti 000, 4A až po veľkosť 4, 800A.

Nožové poistkové vložky NH v eshope

Poistky D-Diazed a D0-Neozed

Poistkové vložky D (Diazed) sa používajú hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. Jedná sa o keramické poistky s tvarom fľaše a kovovými kontaktnými plochami pre poistkové odpínače. U nás sú dostupné vo veľkostiach EZII a EZIII v menovitých prúdoch od 2A až po 63A. Existujú aj veľkosti EZ1, EZIV a EZV, tieto sa používajú však veľmi zriedkavo. Veľkosti EZI a EZV nespĺňajú medzinárodnú normu IEC 60269.

Poistkové vložky D0 (Neozed) sú podobného charakteru ako poistky D (Diazed), ale majú menšie, cylindrické telo. Dostupné u nás sú tiež v dvoch veľkostiach D01 a D02 s rozsahom menovitého prúdu od 2A do 63A. Tiež existuje veľkosť D03, táto sa používa veľmi zriedkavo, nakoľko s vyššími prúdmi (63A <) sa preukázali byť spoľahlivejšie nožové poistky NH. Poistky D tiež nemôžu byť použité v inštaláciách, kde sa vyskytuje skratový prúd vyšší ako 50kA, v takomto prípade sa tiež používajú poistky NH.

Bežné použitie týchto vložiek je v kombinácii s poistkovými odpínačmi na panel, na zbernicový systém a aj na montážnu lištu. Takisto sa používajú v kombinácii s poistkovými spodkami.

Poistky D0-Neozed v eshope

Poistky D-Diazed v eshope

Mohlo by Vás zaujímať

Poistkové odpínače Arrow Blue
Poistkové odpínače Arrow Blue

Séria poistkových odpínačov Arrow Blue sa vyznačuje vysokou bezpečnosťou obsluhy. Obsahujú integrovanú ochranu pred dotykom.

Poistkové odpínače pre valcové poistky
Poistkové odpínače pre valcové poistky

Neoddeliteľnou súčasťou poistkových systémov sú poistkové odpínače. Jedná sa o prístroj, do ktorého sa vkladá poistková vložka a následne sa s ním ...

Zbernicové systémy
Zbernicové systémy

Zbernicový systém (ZS) je modulárny spôsob napájania elektrických prístrojov, v ktorom sa namiesto toho, aby sa ku každému prístroju prišlo s káblovým ...