Schrack Technik s.r.o.
  • Riešenia vnútorných konštrukcií Modulu 2000

    Pre skrine Modul 2000 je možné použiť aj atypické riešenia vnútorných konštrukcií ako: zbernicový systém 60mm pomocou perforovaných líšt, delená konštrukcia Modulu 2000, integrovanie káblových kanálov do vložky.

Zbernicový systém 60mm pre Modul 2000

Spôsob montáže 60mm zbernicového systému do vložky Modulu 2000 pomocou perforovaných montážnych líšt (sú potrebné samorezné skrutky M6). Vďaka predpripraveným komponentom je montáž zbernicového systému rýchlejšia, jednoduchšia a tým pádom šetrí čas aj peniaze.

  • Pre vložky so šírkou 2 až 5 elektromerov
  • Oceľový kryt s výrezom (plastový kryt výrezu)
  • Predpripravené perforované montážne lišty
  • Možnosť montáže montážnej lišty

Montážny návod na stiahnutie

Delené kryty pre Modul 2000

Pomocou riešenia delených krytov pre Modul 2000 je možné vložiť elektromerovú vaňu do väčšieho rozvádzaču bez zbytočného plytvania priestoru. Ako príklad môžeme použiť Modul 2000 so šírkou 3 elektromerov, použijeme len jednu elektromerovú vaňu a na zostávajúcu šírku osadíme montážne lišty (viď. obrázok).

Pre montáž krytu a elektromerových vaní je potrebná postrannica, respektíve špeciálny pár postranníc IL546015-G, ktorý je uchytený pomocou montážnej lišty typu SHC, závitových podložiek a montážneho nastaviteľného uholníku. (IL080.06-F, IG714043--, IL900253-F)

Pre vybudovanie tohto riešenia je potrebné pre jednu stranu vložky použiť bežné kryty (IL05...), lišty alebo elektromerové vane a druhú stranu vložky doplniť špeciálnymi krytmi (IL55...) a montážnymi lištami (iná šírka ako pri bežných komponentoch).

Tieto špeciálne kryty sú dostupné v oceľovom prevedení v šírkach:

  • 200mm a 417mm: pre rozvádzač šírky 5
  • 220mm a 437mm: pre rozvádzač šírky 4
  • 220mm a 426mm: pre rozvádzač šírky 3

Kryty pre delený Modul 2000 v eshope

Ďalším využitím delených krytov je separovanie napríklad silových, ovládacích a meracích obvodov pomocou súprav s uholníkom. Jedná sa o súpravy pozostávajúce z dvoch oceľových krytov a montážneho uholníku, ktorý sa nasunie do montážnej SHC lišty a poskytuje potrebný montážny základ pre kryty.

Dostupné sú súpravy aj samostatné kryty pre šírku rozvádzaču 2 až 5 elektromerov.

Súpravy delených krytov v eshope

Káblové kanály pre Modul 2000

Efektívne riešenie vloženia káblových kanálov priamo do vložky Modulu 2000 vertikálne aj horizontálne. Pomocou špeciálnych montážnych uholníkov je možné vytvoriť priestor pre vloženie 40mm alebo 60mm káblového kanálu. Tieto montážne uholníky, vyrobené z galvanizovanej ocele, sú perforované pre uchytenie montážnych líšt. Montážnu lištu je možné uchytiť v dvoch hĺbkach pre prístroje alebo svorky.

Káblové kanály montované vertikálne je možné kryť pomocou špeciálnych krytov IL053..., ktoré sú navrhnuté pre prekrytie kanálu (viď obrázok).

Uholníky pre káblové kanály v eshope

Rozvádzače pre priemysel a energetiku
Rozvádzače pre priemysel a energetiku

Široký výber rozvádzačových skríň a rozvodníc pre priemysel a energetiku od Schrack Technik

Priemyselné radové skrine AC
Priemyselné radové skrine AC

Samostatne stojacie skrine vyrobené z unikátneho oceľového profilu a oceľových plechov vhodné pre priemyselné aplikácie.

Modul 2000 3S – trojstupňový zápustný rozvádzačový systém
Modul 2000 3S – trojstupňový zápustný rozvádzačový systém

Modulárny stavebnicový systém oceľoplechových rozvádzačov stabilnej konštrukcie