Schrack Technik s.r.o.

Predaj elektromobilov a hybridných automobilov typu Plug-in Hybrid (PHEV) postupne narastá a aj na našich cestách môžeme čoraz častejšie stretnúť vozidlá s bledozelenou poznávacou značkou. Je preto veľmi pravdepodobné, že aj požiadavka na parkovacie miesta s nabíjacou stanicou pre EV bude čoraz častejšia.  Pre nabíjanie AC nabíjacou stanicou je typické niekoľkohodinové nabíjanie, preto sú tieto typy staníc očakávané hlavne na parkoviskách a v garážach nákupných stredísk a galérií, pri kancelárskych budovách a v ich parkovacích domoch alebo pri hoteloch a penziónoch.

Rýchlosť nabíjanie je priamo závislá od výkonu nabíjacej stanici.

  • Nabitie 40kWh batérie z 20% na 100% pomocou 11kW nabíjacej stanice zaberie cca 3 hodiny a 15 minút.
  • Nabitie 40kWh batérie z 20% na 100% pomocou 22kW nabíjacej stanice zaberie cca 1 hodinu aj 40 minút.

Čas do maximálneho nabitia batérie závisí od viacerých činiteľov ako napríklad celková kapacita batérie, nabíjací modul vozidla, úroveň vybitia batérie a podobne.

Spoplatnenie nabíjacích cyklov

Vďaka zvyšujúcemu dopytu po verejne dostupných nabíjacích staniciach sa začínajú prevádzkovať zatiaľ menšie nabíjacie parkoviská alebo sa vybuduje len niekoľko parkovacích miest, na ktorých je možné auto na niekoľko hodín odstaviť a nabiť. Pre prevádzku takéhoto parkoviska, alebo aj samostatne stojacej verejnej nabíjacej stanice je potrebné mať zabezpečené spoľahlivé riešenie pre správu, nastavenie, diaľkové ovládanie nabíjacích staníc a tiež spoplatnenie nabíjacích cyklov. Tieto softvérové riešenia takzvané „back-end“ systémy zabezpečujú správu všetkých udalostí a stavov na pozadí nabíjacej stanice.

Riešenie verejného nabíjania od Schrack Technik

Naše základné riešenie je postavené na hardvéri nabíjacích staníc Schrack i-Charge Cion a spolieha sa na softvérové aplikácie od nášho softvérového partnera Unicorn a.s. (ChargeUp). Pomocou prispôsobeného dohľadového a zúčtovacieho programu ponúkame kompletné, moderné a užívateľsky jednoduché a prehľadné prostredie pre správu verejných (ONLINE) AC nabíjacích staníc.

Back-end systém môže byť vybavený štandardnými funkciami ale aj niekoľkými voliteľnými. Ovládanie a monitoring v reálnom čase, evidenciu platieb a prevádzky, ovládanie a nastavenie cien alebo napríklad zverejnenie stanice v  navigácii Sygic môže prevádzkovateľ zriadiť a využívať podľa svojich potrieb.

Systém myslí aj na koncovému užívateľa a umožňuje pohodlne nájsť stanicu na mape, nabiť batériu vo vozidle a následne rýchlo a prehľadne  zaplatiť. Aplikácia ChargeUp ESP má veľa užitočných funkcií ktorými sú: vyhľadanie a rezervácia nabíjacej stanice, sledovanie nabíjania v reálnom čase, zúčtovanie nabíjania a vydanie elektronického dokladu o zaplatení.

Čo je ChargeUP?

Softvérové riešenie ChargeUp sa skladá z dvoch samostatných modulov, back-endového riadiaceho systému pre evidenciu a vzdialenú správu nabíjacích staníc (ChargeUp CPO) a z aplikácie pre vodiča elektromobilu (ChargeUp ESP). Prepojením týchto modulov má klient v rukách bezproblémový nástroj a všetky svoje stanice pod kontrolu.  

Systém je určený pre prevádzkovateľov nabíjacích staníc, pre súkromné firmy, obce a mestá a pre ostatných, ktorí poskytujú elektromobilistom možnosť nabíjania,  platby a správou investícií do E-Mobility.

Čo je potrebné pre spustenie nabíjacej stanice?

  • Elektrické pripojenie.

Napájací kábel 5x4mm2 (3-fázové napájanie do 22 kW) alebo 3x4mm2 (1-fázové napájanie do 11kW).

Istenie káblového vývodu z rozvádzača musí byť uskutočnené 4-pólovým prúdovým chráničom typ A (pre 22kW) spolu s ističom C32A alebo kombinovaným prúdovým chráničom s nadprúdovou ochranou C32A typ A (pre 22kW).

  • Prístup na internet.

Pre tento účel je potrebné z Vašej strany zaobstarať si dátovú (min. 2Gb) SIM kartu so statickou IP adresou, ktorá bude vložená do nabíjacej stanice (pre bližšie informácie o parametroch SIM karty nás kontaktujte.)

  • Služba prvého zapnutia a nastavenia.

Dostanete ju v rámci dodania nabíjacej stanice v zmysle s nami dohodnutých podmienok.

Termín je potrebné dohodnúť vopred aspoň 10 pracovných dní vopred.

Po uvedení nabíjacej stanice do prevádzky ju môžete plnohodnotne nabíjať a mať svoje nabíjacie body pod kontrolou.

Aký elektromer sa má použiť pre zúčtovanie nabíjacieho cyklu?

Elektromery pre zúčtovanie nabíjania používateľovi sú štandardne zabudované do nabíjacej stanice.

V nabíjacej stanici musí byť v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z. o inteligentných meracích systémoch elektromer s meraním kvalitatívnych parametrov.

Takýmto elektromerom je napríklad typ Schrack MGRZK465 s komunikačným rozhraním a certifikátom MID.

Pokiaľ sa nabíjacia stanica prevádzkuje na súkromnom pozemku alebo ho prevádzkuje vlastník pozemku, tak nie sú potrebné žiadne dodatočné povolenia na prevádzku, ale len za predpokladu zachovania rezervovanej kapacity pripojovacieho bodu. Vo všeobecnosti však odporúčame kontaktovať miestu distribučnú spoločnosť a overiť si situáciu.

V prípade prekročenia aktuálnej kapacity alebo zriadenia nového odberného miesta pre nabíjacie body je potrebné kontaktovať distribučnú spoločnosť.

Potrebujem pre predaj elektriny povolenie?

Novela zákona o energetike z 15. Mája 2018 dopĺňa vyhlášku 251/2012 Z.z. paragraf 4 o odsek 5: „Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel.“. Vďaka tejto vyhláške sa berie predaj elektriny cez nabíjacie stanice ako služba a nie je potrebné byť pre to subjektom predaja elektriny. Samozrejme je potrebné mať založenú živnosť alebo firmu s príslušným predmetom podnikania (Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel).

Ceny a zmluvné podmienky?

Ceny za uvedenie do prevádzky, technickú podporu a poplatky súvisiace s prevádzkou systému sú zhrnuté v cenovej ponuke a sú súčasťou zmluvy, ktorá je posledným ale najrelevantnejším bodom pre štart vzájomnej spolupráce. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Kto sú naši klienti?

*Použité ikonty sú vlastníctvom a ich autorom je Freepik.

Pre koho sú určené naše nabíjacie stanice CION?

Naše riešenie je optimálne, ak je Vaším cieľom profit z nabíjania elektromobilov. Nájdete u nás nabíjacie stanice vhodné pre všetkých (mestá, hotely, reštaurácie, nákupné centrá, kancelárske komplexy, čerpacie stanice, domácnosti, alebo firmy s elektromobilmi).

Schrack – starostlivosť na úrovni pre všetkých

Uvažujete o zakúpení a inštalácii? Nechcete sa zaťažovať jej ovládaním a službami pre majiteľov elektromobilov? Chceli by ste ponúkať služby len vybranej skupine vodičov? Nabíjanie zdarma alebo za poplatky? Pre nás je to jednoduché.

Nabíjaciu stanicu s Vami spustíme do prevádzky. Jej diaľkovú správu môžete buď nechať na nás, alebo ju prevziať do vlastných rúk. S uzatvorením zmluvy ohľadom účtovania platieb za nabíjacie cykly a vyplácania zisku Vám pomôžeme.

Klientské programy pre nabíjacie stanice Schrack CION

Kontaktný formulár

Údaje

 

 

Mohlo by Vás zaujímať

Budúcnosť dopravy je v elektromobilite
Budúcnosť dopravy je v elektromobilite

Elektromobilita na Slovensku naberá v posledných rokoch na sile. Vedúca spoločnosť v distribúcii štandardných a inovatívnych

Nabíjacie stanice i-CHARGE CION
Nabíjacie stanice i-CHARGE CION

Nabíjacie stanice od spoločnosti Schrack Technik vyznačujúce sa kompaktným a priaznivým dizajnom v rôznych verziách.

Fotovoltické ostrovné systémy
Fotovoltické ostrovné systémy

Obnoviteľné zdroje energie a ich udržateľnosť sú dôležitými témami aj u nás!