Schrack Technik s.r.o.
 • ENA - SCADA Centrála PQ analyzátorov

  je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektrickej energie (PQ). Softvér môže komunikovať so stovkami zariadení a môže podporovať aj meracie prístroje PQ tretích strán.

Základné informácie

 • Automatické čítanie dát v reálnom čase a historických dát zo všetkých analyzátorov súčastne
 • Zobrazovanie údajov v reálnom čase a historických údajov viac klientom v lokálnej sieti vo viacerých vizualizačných paneloch vrátane tabuliek, grafov, schéma zapojenia, profilov napätie / frekvencia, vektorov, harmonických, digitálnych indikátorov, máp , historických trendov a tabuliek, výpočtu spotreby energie a profilov energiou atď.
 • Zobrazenie mapy rozvodní / oblastí zobrazujúci skutočné napätie / kmitočet na rozvodni alebo oblasti, vrátane grafického varovanie pre aktuálnu úroveň napätia
 • Umožniť klientom konfigurovať merače pre detekciu udalostí
 • Odosielanie správ a oznámení (SMS, e- mail)
 • Ukladanie historických dát do databázy SQL
 • Automaticky generovať a odosielať reporty a PDF súbory udalostí
 • Poskytuje systém automatického dohľadu pre všetky súčasti systému
 • Udržuje užívateľské úrovne / práva na prístup k rôznym dátam / konfiguráciám
 • Kompletné on-line aj historické údaje
 • Vyhodnotenie kvality podľa EN50160
 • Dohľadový systém, energia, reporty
 • On-premise riešenia alebo cloudové služby

ENA SCADA - CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektrickej energie (PQ). Softvér môže komunikovať so stovkami za-riadení a môže taktiež podporovať meracie prístroje PQ tretích strán.

ENA-SCADA -  CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

Máte záujem o doplnkové informácie o produktoch či o cenovú ponuku? Neváhajte kontaktovať nášho riaditeľa divízie merania a energetiky.

Ing. Dušan Korgo

riaditeľ divízie merania a energetiky    

Tel.:     +421 2 49108107 

E-mail: d.korgo(at)schrack.sk

Ďalšia ponuka elektromerov v eshope

Mohlo by Vás zaujímať

Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441
Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441

Analyzátor kvality elektriny triedy A až pre štyri 3-fázové systémy. Firmvér prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa ...

Analyzátor sietí ENA8000
Analyzátor sietí ENA8000

Ide o špičkový prenosný analyzátor elektriny triedy A, ktorý môže pracovať aj ako PMU. Jedna z významných vlastností je aj rozšírené meranie.

Elektromery
Elektromery

Sortiment elektromerov je komplexný a pokrýva väčšinu požiadaviek praxe ...