Schrack Technik s.r.o.
 • Špičkový prenosný analyzátor ENA8000 elektriny

ENA8000

Ide o špičkový prenosný analyzátor elektriny triedy A, ktorý môže pracovať aj ako PMU. Jedna z významných vlastností je aj rozšírené meranie harmonických, kedy okrem štandardných harmonických prístroj poskytuje spektra U a I s krokom 200Hz (0-9kHz) a súčasne aj s krokom 2kHz (0-68kHz). Prechodné deje prístroj zaznamenáva s rýchlosťou 124 000 vzoriek za sekundu na kanál.

Kvalita bez kompromisov podľa STN EN 61000-4-30 ed.3

 • Plná funkcionalita firmware prístrojov ENA
 • Analyzátor triedy A podľa 61000-4-30 ed.3
 • Jednotka merania Fazor (PMU)
 • Napäťové vstupy meriace až 1 kV, presnosť lepšia ako 0.05%, odolnosť 6 kV
 • Široká škála prúdových senzorov s vysokou presnosťou
 • Prepätie CAT IV / 300 V
 • Transienty 124 kSa / s pre každý kanál
 • Pokročilá analýza harmonických - 200Hz spektrum (0-9 kHz), 2kHz spektrum (0-68 kHz)
 • Batéria Li-on 100 Wh (minimálne 2-3 hodiny prevádzky)
 • GPS, Wi-Fi, výkonný procesor, veľké úložisko (stovky GB)
 • Vysoko svietivý LCD
 • Doplnkové analógové a digitálne vstupy, RS485, CAN

Funkcionalita

Firmware prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa požiadavky na vyhodnotenie podľa normy IEC 61000-4-30 Triedy A a ďalších (61000-4-7, 61000-4-15).

Hlavné meracie parametre sú:

 • U, I, P, Q, S, frekvencie, THD U, THD I, účinník, energia - AP, AQ, AS, ąpinu, APout, všetky veličiny po fázach aj celkovo
 • Harmonické - U, I, P, Q, do 50. harmonické, U a I tiež ako 200Hz spektrum (0-9 kHz) a 2kHz spektrum (0-68 kHz)
 • Symetrické komponenty - rozklad trojfázovej sústavy na pozitívne, negatívne a nulovú zložku
 • Rýchlosť ukladania už od 200 ms
 • Kvalita napätia podľa EN50160, IEC 61000-4 -30 (U, frekvencia, THD U, flicker, asymetria, harmonické)
 • Napäťové udalosti podľa EN50160, IEC 61000-4-30 (prepätie, podpätie, prerušenie), telegramy HDO
 • Prístroj je ovládaný aplikáciou ENA-Touch, dáta prehliadané v nástroji ENA - Report
 • Osciloskopické záznamy (Transient) - prístroj uloží osciloskopické záznam v prípade splnenia podmienky
 • Záznam je spustený, keď zvolené veličiny (U, I, P, Q, S, frekvencia, PF, atď.) prekročia nastavené limity
 • Osciloskopický záznam je tvorený priebehom napätia a prúdu s frekvenciou snímania 9600/19200/57600 za sekundu, dĺžka záznamu je až 60 sekúnd, s pre-triggerom až 1,2 sekundy
 • Pomalé deje (disturbancie) - prístroj uloží pol-periodové efektívnej hodnoty radu veličín v prípade splnenia podmienky
 • Záznam je spustený, keď zvolené veličiny (U, I, P, Q, S, frekvencia, PF, atď.) prekročia nastavené limity
 • Záznam je tvorený pol-periodovými hodnotami napätia, prúdu, frekvencie, výkonu atď. (Rýchlosť vzorkovania je 100 vzoriek za sekundu), dĺžka záznamu je až 15 minút, s pre-triggerom až 30 sekúnd
 • Prístroj je ovládaný aplikáciou ENA-Touch, dáta prehliadané v nástroji ENA-Report

Všetky informácie ENA 8000

Parametre

Napäťové vstupy
Počet 4
Rozsah 500 V RMS (meranie do 1000 V RMS)
Presnost 0,05 %
Izolačná pevnosť 6 kV
Impedance 3,8 MΩ
Prúdové vstupy
Počet 4
Senzory Kliešte, Rogowského cievky
Rozsah Podľa senzorov, štandardne 5 A pro kliešte, 3 000 A pro Rogowského cievky
Presnost Kliešte 0,1 %, Rogowského cievky 0,5 %
Hardware
Displej 10 palcov, 800 cd, dotykový
Úložisko 128 GB
Rozhranie USB, Ethernet, Wi–Fi
A/D prevod 24–bit sigma–delta
Vzorkovanie 9 600 Sa/s, 19 200 Sa/s, 57 600 Sa/s, 124 000 Sa/s
Napájenie 100 V AC – 240 V AC
Batéria 2 hodiny, 100 Wh
Trieda CAT IV 300 V
Ďalšie
Voliteľné rozširujúce rozhranie GPS, CAN RS-485, Analogové vstupy

Nový Report

Nová verzia nástroja pre prehliadanie dát teraz umožňuje kombinovať do grafov prakticky neobmedzený počet meraní a veličín, umožňuje porovnávať spektra z rôznych meraní a rôznych časov, umožňuje zobraziť tranzienty v rámci bežných časových veličín, umožňuje zobraziť udalosti z viacerých meraní súčasne a prináša celú radu ďalších vylepšení a zobrazení. Zároveň je tento nový nástroj plne kompatibilný aj so staršími dátami z predchádzajúcich prístrojov.

 

 

ENA SCADA - CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektrickej energie (PQ). Softvér môže komunikovať so stovkami za-riadení a môže taktiež podporovať meracie prístroje PQ tretích strán.

ENA-SCADA -  CENTRÁLA PQ ANALYZÁTOROV

Mohlo by Vás zaujímať

Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441
Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441

Analyzátor kvality elektriny triedy A až pre štyri 3-fázové systémy. Firmvér prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa ...

Analyzátor kvality elektriny - ENA 470
Analyzátor kvality elektriny - ENA 470

Multifunkčný prístroj ENA470 sa skladá z priemyselného PC v kompaktnej skrinke a externej jednotky úpravy signálu BK-SCM-01A vrátane prijímača GPS.

ENA - NXG BUDÚCNOSŤ MERANIA
ENA - NXG BUDÚCNOSŤ MERANIA

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektriny (PQ). Tento centrálny softvér môže komunikovať so stovkami meracích prístrojov ...