Schrack Technik s.r.o.

Divízia merania

Portfólio divízie merania tvorí široký sortiment elektromerov pre domácnosti, priemysel, polyfunkčné objekty, fotovoltiku a obnoviteľné zdroje, železničnú trakciu a elektromobilitu ako aj na iné špeciálne účely. Ponúka moderné inteligentné elektronické elektromery a pokročilé meracie a komunikačné systémy pre automatizovaný zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych, výkonových a kvalitatívnych parametrov dodávanej a odoberanej elektrickej energie. Pracovníci z divízie merania a energetiky sa venujú oblastiam ako meranie elektrických veličín a ich analýze, zberu a prenosu údajov, spracovanie údajov pre rôzne použitia, využitie meracej techniky pre riadenie procesov a iné. Viac informácií na www.lzqj.sk

Všetky kontakty divízie merania

Elektromery
Elektromery

Sortiment elektromerov je komplexný a pokrýva väčšinu požiadaviek praxe ...

Jednofázový  inteligentný elektromer HXE110
Jednofázový inteligentný elektromer HXE110

HXE110 jedno fázový inteligentný elektromer je navrhnutý na meranie spotreby a výroby činnej elektrickej energie, spotreby a výroby jalovej ...

Trojfázový inteligentný elektromer HXE310
Trojfázový inteligentný elektromer HXE310

HXE310 je inteligentný trojfázový priamy elektromer. Umožňuje sledovanie všetkých základných faktorov energetickej siete, ako sú napätie, prúd, ...

Analyzátor sietí ENA8000
Analyzátor sietí ENA8000

Ide o špičkový prenosný analyzátor elektriny triedy A, ktorý môže pracovať aj ako PMU. Jedna z významných vlastností je aj rozšírené meranie.

Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441
Analyzátor kvality elektriny triedy A - ENA441

Analyzátor kvality elektriny triedy A až pre štyri 3-fázové systémy. Firmvér prístroja počíta parametre kvality elektriny podľa EN50160 a spĺňa ...

Analyzátor kvality elektriny - ENA 470
Analyzátor kvality elektriny - ENA 470

Multifunkčný prístroj ENA470 sa skladá z priemyselného PC v kompaktnej skrinke a externej jednotky úpravy signálu BK-SCM-01A vrátane prijímača GPS.

ENA - NXG BUDÚCNOSŤ MERANIA
ENA - NXG BUDÚCNOSŤ MERANIA

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektriny (PQ). Tento centrálny softvér môže komunikovať so stovkami meracích prístrojov ...

ENA–SCADA
ENA – SCADA

ENA-SCADA je distribuovaný systém pre analyzátory kvality elektrickej energie (PQ). Softvér môže komunikovať so stovkami zariadení a môže podporovať ...