Schrack Technik s.r.o.
  • Technické údaje fotovoltických striedačov

    Fotovoltický striedač je hneď druhou najdôležitejšou súčasťou fotovoltickej elektrárne. Prácu s fotovoltikou elektrikárovi značne uľahčí aj to, ak sa vie orientovať v technických parametroch striedača. Vedeli ste napríklad, aký je rozdiel medzi minimálnym a štartovacím napätím striedača?

Rozsah vstupného napätia a maximálne napätie

Striedače sú navrhnuté aby pracovali v istom napäťovom rozsahu, ktoré je uvádzané v dátových listoch ku striedačom. V dátovom liste je taktiež uvedené aj maximálne povolené vstupné napätie. Obe hodnoty je potrebné vziať do úvahy pri návrhu zapojenia panelov do stringov tak, že napätie z panelov nesmie presahovať max. napäťovú hodnotu a taktiež by sa malo pohybovať v udávanom rozsahu aj pri rôznych teplotách kvôli zaisteniu správneho fungovania striedača.

Zapínacie napätie striedača (Start-Up voltage)

Ďalším hlavným parametrom je zapínacie napätie striedača. Jedná sa o najnižšie napätie, ktoré je potrebné k tomu, aby sa striedač zapol. Každý striedač má nižšiu hodnotu minimálneho vstupného napätia, ktoré ale striedač nezapne.

Aký je rozdiel medzi minimálnym vstupným napätím a štartovacím napätím?

Elektronika vnútri striedača potrebuje pre zapnutie vyššie napätie (štartovacie), ako náhle je striedač zapnutý, vie pracovať aj s nižším napätím (minimálne).

Striedač a účinnosť

Od striedačov sa očakáva čo najvyššia účinnosť pri zmene jednosmerného prúdu na striedavý. Tento proces sa ale nezaobíde bez strát, dnešné striedače dokážu zmeniť DC na AC s účinnosťou nad 95%.

Striedač a MPPT (maximum power point tracker)

Väčšina moderných striedačov má zabudované MPP trackery pre zaistenie maximálneho výnosu z fotovoltického poľa. Každý MPPT má vlastné štartovacie napätie, rozsah menovitého napätia, maximálne napätie a maximálny vstupný prúd. Na MPPT je možné pripojiť niekoľko stringov (bežne sa udáva počet DC vstupov na MPPT), je potrebné ale dbať na skôr spomínané parametre.

Striedač a okolité podmienky

Nie všetky striedače sú vhodné do exteriérového prostredia. Je potrebné dbať na min. a max. teplotu okolia, UV odolnosť, krytie atď. Všetky údaje je potrebné si overiť v dátovom liste striedača.

Striedač a verejná sieť

Väčšina fotovoltických aplikácií je pripojená na verejnú distribučnú sieť, kvôli tomu sa očakáva, že striedač generuje vysoko kvalitnú elektrinu. Od striedačov sa vyžaduje veľmi nízke vyššie harmonické a očakáva sa že majú aktívnu detekciu straty sieťového napätia.

Ostrovná prevádzka znamená, že striedač pokračuje v generovaní elektriny aj po výpadku verejnej siete. Kvôli bezpečnosti je táto funkcionalita štandardne vypnutá a očakáva sa, že striedač po strate sieťového napätia okamžite vypne.

Zdroj: https://www.e-education.psu.edu/ae868/node/905

 

Mohlo by Vás zaujímať

Fotovoltické ostrovné systémy
Fotovoltické ostrovné systémy

Obnoviteľné zdroje energie a ich udržateľnosť sú dôležitými témami aj u nás!

Nabíjacie stanice i-CHARGE CION
Nabíjacie stanice i-CHARGE CION

Nabíjacie stanice od spoločnosti Schrack Technik vyznačujúce sa kompaktným a priaznivým dizajnom v rôznych verziách.

Verejné nabíjanie elektromobilov
Verejné nabíjanie elektromobilov

Vďaka zvyšujúcemu dopytu po verejne dostupných nabíjacích staniciach sa začínajú prevádzkovať zatiaľ menšie nabíjacie parkoviská, na ktorých je možné ...