Schrack Technik s.r.o.

Fotovoltické systémy

Fotovoltické panely

V súčasnosti sa používajú dva typy fotovoltických panelov: monokryštalické a polykryštalické.

Monokryštalické panely obsahujú články, ktoré sú vyrezané z jediného kryštalického kremíkového ingotu. Zloženie týchto buniek je čistejšie, pretože každý článok je vyrobený z jedného kusu kremíka. Najefektívnejšie sú pri priamom slnečnom žiarení (90° uhol dopadu, bez oblakov).

Polykryštalické panely sú vyrobené zo zmiešaných viacerých kusov kremíka. Menšie kúsky kremíka sa formujú a upravujú tak, aby vytvorili fotovoltický článok. Vďaka zloženiu z viacerých kusov kremíka tieto panely na rozdiel od monokryštalických dokážu lepšie zachytiť aj rozptýlené svetlo (pod mrakom).

Optimalizácia výkonu panelov – Tigo

Pri plánovaní fotovoltickej elektrárne je potrebné sa vyhnúť zatieneniu panelov. Je to z toho dôvodu, že zatienenie jedného panelu zníži výkon celého stringu (do série zapojených panelov). Vďaka použitiu optimalizačných modulov Tigo sa zatienené panely zo stringu odpoja a tým pádom neovplyvňujú výkon ostatných panelov. Vďaka tejto technológii je možné panely používať aj na miesta, kde sa počas dňa pohybuje tieň (vedľa komínov, antén, výduchov a pod.). Naviac je možné vďaka modulom sledovať výkon jednotlivých panelov cez mobil/PC.

Čiastočné vybavenie modulmi Tigo

Ak máte panely v tieni a chcete zabrániť zníženiu výkonu Vašej elektrárne, pripojte TS4-A-O (Tigo modul) na panely, ktoré sú tieňom ovplyvnené. Týmto spôsobom zabránite poklesu výkonu celého stringu pri zatienení jeho časti (niekoľko panelov).

Kompletné vybavenie modulmi Tigo

Pri použití Tigo modulov s každým fotovoltickým panelom a komunikačným rozhraním CCA (univerzálny zápis dát s WLAN anténou a napájacím zdrojom), nie len optimalizujete svoj systém pri prípadnom ztienení, ale máte možnosť ho aj monitorovať a diaľkovo vypnúť vďaka bezpečnostnej funkcii shutdown. Funkcia shutdown odpojí od seba jednotlivé panely v stringu a tým sa dosiahne zníženie napätia na bezpečnú úroveň.

Optimalizácia modulmi Tigo je kompatibilná so všetkými poprednými výrobcami fotovoltických striedačov, medzi ktoré patria aj nami ponúkané striedače značky Fronius a Kostal. Vďaka použitiu tohto systému sa maximalizuje efektívnosť systému, jeho spoľahlivosť, flexibilita a hlavne energetický výnos. 

Ako postupovať pri návrhu fotovoltického systému

Systém je potrebné správne nadimenzovať podľa spotreby domácnosti. Priemerný rodinný dom spotrebuje približne 1,1MWh na osobu. V závislosti od miesta inštalácie a orientácie dokáže 1kWp elektráreň vyprodukovať približne 1,1MWh za rok. Z toho vyplýva, že elektráreň s výkonom 3kWp stačí na pokrytie energie pre trojčlennú domácnosť.

Fotovoltická elektráreň vyrába elektrickú energiu počas dňa, preto je ideálne čo najviac energie spotrebovať práve počas jej najvyššej produkcie (nabíjanie auta, kúrenie panelmi, zohrievanie vody, klimatizovanie). Vďaka inteligentným ovládacím systémom alebo napr. KNX, je možné nastaviť spotrebiče tak, aby pracovali cez deň a využívali tak vyrábanú elektrinu (práčky, sušičky, umývačky riadu).

Fotovoltické striedače

V našom sortimente nájdete striedače vhodné pre hybridnú prevádzku. To znamená, že je možné na ne pripojiť batériovú súpravu pre optimalizáciu vlastnej spotreby (využívanie elektriny primárne z batérií pred sieťou) alebo na zabezpečenie núdzového napájania v prípade výpadku siete.

Elektrická energia, ktorá sa nespotrebuje sa primárne ukladá do batérií (v prípade nabitých batérií sa dodáva do siete) a počas spotreby väčšej, ako dokáže fotovoltická elektráreň v danom okamihu vyrábať sa elektrina čerpá primárne z batérií.

Aby bolo možné dom napájať aj v prípade výpadku siete, je potrebné využívať striedače  s funkciou núdzového napájania.

Inteligentné elektromery

Inteligentné elektromery sa používajú na sledovanie smeru toku (odber/dodávka) elektriny z verejnej siete a do verejnej siete. Vďaka týmto prístrojom je možné svoju spotrebu optimalizovať. Elektromer je nevyhnutný v prípade, že chce zákazník riadiť spotrebiče na základe výroby zo svojej fotovoltickej elektrárne a taktiež v prípade hybridných systémov, kde elektromer v spolupráci so striedačom aktivuje nabíjanie batérií.

Ochrana verejnej distribučnej siete

Pre zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného prevádzkovania distribučných sústav sa ich prevádzkovateľ a prevádzkovateľ fotovoltickej elektrárne dohodnú na systéme chránenia, vypínacích časoch, selektivite a citlivosti ochrán. Opatrenie na ochranu vlastnej výrobne (napr. skratovou ochranu, ochranu proti preťaženiu, ochranu pred nebezpečným dotykom) je potrebné uskutočniť napr. podľa STN 33 3051. U zariadení schopných ostrovnej prevádzky je treba zaistiť ochranu aj pri ostrovnej prevádzke. Prístroj pre ochranu siete má zabrániť nežiaducemu napájaniu (s neprípustným napätím alebo frekvenciou) časti siete oddelenej od ostatnej napájacej siete z vlastnej výrobne, rovnako ako napájanie porúch v tejto sieti.

Ochrana siete URNA

Ochranný prvok pri výpadku siete je od dodávateľov elektrickej energie vyžadovaný pri tepelných, veterných ale aj fotovoltických elektrárňach.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo poruchy v distribučnej sieti sa súkromné elektrárne musia okamžite od siete odpojiť, aby sa zabránilo nežiaducemu napájaniu siete.

Bez okamžitého odpojenia od siete sa vystavuje nebezpečenstvu pracovný personál ale aj spotrebiče, ktoré by mohli byť vystavené neprípustnému napätiu a frekvencii.

Prepäťová ochrana

Aby boli fotovoltické systémy dlhodobo funkčné, je potrebné ich chrániť pred atmosfetickými a indukovanými prepätiami. Potenciálne nebezpečenstvo pre fotovoltické systémy nepredstavujú len priame údery bleskom, ale aj nepriame údery bleskom. Aby sa predišlo zlyhaniu a poruche systému, implementujú sa za panely ochrany proti bleskovému prúdu a prepätiu.

Kabeláž pre fotovoltiku a systém konektorov MC4

  • Vyrobené podľa normy STN EN 50618
  • Odolné proti UV žiareniu, ozónu, hydrolýze
  • Odolnosť proti vysokým teplotám a nepriaznivému počasiu
  • Dlhá životnosť, viac ako 25 rokov pri teplote do 90 °C
  • Kompatibilné s všetkými bežnými typmi konektorov
  • Ľahká manipulácia pri montáži

Montážne systémy

Nie menej dôležitou súčasťou fotovoltického systému je montážna konštrukcia. Táto musí byť navrhnutá na mieru pre každú strechu podľa množstva panelov, ich usporiadania, typu škridle a pod. Je potrebné dbať aj na silu vetra a množstvo snehu v lokalite projektu a podľa toho použiť vhodné montážne lišty.

  • Rýchla a jednoduchá montáž: ušetríte čas vďaka  jednoduchej manipulácii
  • Odolné komponenty: minimalizujú náklady na údržbu a zabezpečia životnosť systému
  • Modulárny dizajn: rôzne kombinácie pokryjú požiadavky takmer každého projektu

Mohlo by Vás zaujímať

Nabíjacie stanice i-CHARGE CION
Nabíjacie stanice i-CHARGE CION

Nabíjacie stanice od spoločnosti Schrack Technik vyznačujúce sa kompaktným a priaznivým dizajnom v rôznych verziách.

Mobilná nabíjacia stanica ICCB NRGkick
Mobilná nabíjacia stanica ICCB NRGkick

Každý majiteľ elektromobilu by mal mať svoju nabíjaciu stanicu. Nie vždy je možné mať pre auto wallbox vo svojej garáži alebo na svojom parkovacom ...

Fotovoltické ostrovné systémy
Fotovoltické ostrovné systémy

Obnoviteľné zdroje energie a ich udržateľnosť sú dôležitými témami aj u nás!