Schrack Technik s.r.o.
  • Alternatívne energie

    Fotovoltické systémy našej spoločnosti Vám pomôžu stať sa viac nezávislými na cenách elektrickej energie na veľa rokov! Investície do tejto formy obnoviteľných zdrojov Vám prinesú ďalší stupeň komfortného bývania.

Viac informácií o produktoch alternatívnej energie

Fotovoltické ostrovné systémy
Fotovoltické ostrovné systémy

Obnoviteľné zdroje energie a ich udržateľnosť sú dôležitými témami aj u nás!

Technické údaje fotovoltických striedačov
Technické údaje FV striedačov

Technické údaje fotovoltických striedačov

Fotovoltický panel PVM44150
Fotovoltický panel PVM44150

Fotovoltický panel PVM44150 je panel vyrobený z monokryštalických článkov. Články sú usporiadané po 18 kusoch do 6 stringov, ktoré sú medzi sebou ...