Schrack Technik s.r.o.

Ponúkame široký výber elektromerov s rôznymi typmi komunikácie.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Striedavé a trojfázové elektromery
  • Priame a nepriame elektromery
  • Uchovávanie dát, bez napájacieho napätia vo FLASH EEPROM
  • Voliteľné M-Bus alebo Modbus

Prehľad produktov v eshope

Ďalšie podrobnosti o produkte

Najdôležitejšou súčasťou elektrickej siete na jej výstupe, sú samozrejme ochranné zariadenia ako ističe, prúdové chrániče a prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou. Pre jednoduchú a bezpečnú inštaláciu k ochranným prístrojom ponúkame aj prepojovacie lišty a ďalšie príslušenstvo.

  • Vhodné pre fakturačné účely
  • Elektromer s osvedčením o typovej skúške ES podľa smernice 2014/32/EÚ, predtým 2004/22/ES (MID = Measuring Instrument Directive)
  • MGDIZ a MGRZK: podsvietený LCD displej
  • MGDIZ: meranie okamžitých hodnôt
  • Kompaktný dizajn