Schrack Technik s.r.o.

Oxid uhoľnatý (CO) je neviditeľný plyn bez zápachu, ktorý nedráždi dýchacie cesty, a preto si ho zvyčajne ani nevšimneme. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní materiálov obsahujúcich uhlík a nachádza sa vo výfukových plynoch áut. CO sa viaže na červené krvinky namiesto kyslíka a spôsobuje príznaky otravy, ktoré môžu dokonca viesť k smrti.

Schrack Technik ponúka alarmy CO, varovné štítky, snímače CO a ďalšie príslušenstvo na monitorovanie koncentrácie CO v garážach, aby sa predišlo nebezpečenstvu CO.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Kompletné predmontované rozvádzače CO vrátane systému núdzového napájania 4 až 21 snímačov CO
  • Energeticky úsporné LED výstražné značky dostupné na sklade
  • Kalibrovateľné snímače CO
  • Individuálne plánovanie systémov CO skúsenými inžiniermi
  • Možnosť uvedenia do prevádzky a údržby servisnými technikmi Schrack

Prehľad produktov v eshope