Schrack Technik s.r.o.

Schrack Technik ponúka široký sortiment produktov na uzemnenie a ochranu pred bleskom, od vodičov až po ekvipotenciálne pospájanie.
Systémy ochrany pred bleskom a uzemnenia musia spĺňať dve základné požiadavky: 1) odviesť bleskový prúd do zeme, 2.) minimalizovať potenciálne rozdiely. Tu nájdete najdôležitejšie produkty a informácie pre plánovanie a inštaláciu uzemňovacích systémov.

Hlavné výhody a vlastnosti produktu

  • Drôty a pásy
  • Uzemňovacie hroty - a zemné tyče
  • Uzemňovacie príslušenstvo
  • Spojovacie svorky
  • Prijímacia jednotka systému SAT

Prehľad produktov v eshope

Ďalšie podrobnosti o produkte

Návrh a realizácia vonkajšej ochrany pred bleskom musí byť naplánovaná a inštalovaná v súlade s ÖVE/ONORM EN 62305. Samozrejme, uzemňovací materiál je v tomto ohľade nevyhnutný a musí byť zahrnutý do plánovania.