Ďalšie témy

AFDD – Prístroj detegujúci poruchový elektrický oblúk

OCHRANA ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE V DOMÁCNOSTIACH PRED VZNIKOM POŽIARU

Prístroje detegujúce poruchu s oblúkom LISA  ( AFDD – arc fault detection device)

Veľmi zaujímavým a inovatívnym produktom je skupina prístrojov s názvom Prístroje detegujúce poruchu s oblúkom. Tieto ochranné prístroj sú vyrábané podľa STN EN 626 06 z roku 2014, ktorá definuje nové prístroje, tzv. AFDD, ktoré sú určené k obmedzeniu nebezpečia vzniku a šírenia plamene v koncových obvodoch pevnej inštalácie v dôsledku vplyvu prúdu poruchového oblúka, ktoré predstavujú nebezpečenstvo vyvolania vzplanutia a šírenia plameňa za určitých podmienok, pokiaľ horenie oblúka pretrváva.

Prístroj AFDD odhalí poruchový elektrický oblúk a odpojí elektrický obvod od napätia. Vďaka prevedeniu ako prúdový chránič s ističom nezávislý na sieťovom napätí, spája do jedného pristroja nadprúdovú a skratovú ochranu, ochranu proti chybovému prúdu a protipožiarnu ochranu.

Je vybavený štandardnými signalizačnými a bezpečnostnými prvkami ako ističe/chrániče.

 

Výhody tohto ochranného pristroja ho predurčujú pre použitie:

 • v objektoch s komplikovanou evakuáciou ako napr. materské školy, nemocnice alebo domovy dôchodcov,
 • v budovách so zvýšeným nebezpečím požiaru ako napr. hospodárske budovy alebo stolárstva,
 • v budovách z horľavých materiálov, napr. drevostavby, podkrovne nadstavby,
 • do budov s cennými predmetmi, napr. múzeá, knižnice.
 • Protipožiarna ochrana prostredníctvom prístroja detegujúceho poruchu s oblúkom (angl. Arc fault detection device) AFDD.
 • Odhalí poruchový elektrický oblúk a odpojí elektrický okruh.
 • Vďaka prevedeniu ako prúdový chránič s ističom nezávislý na sieťovom napätí, spája do jedného prístroja nadprúdovú a skratovú ochranu, ochranu proti chybovému prúdu a protipožiarnu ochranu.
 • Vysoká bezpečnosť vďaka signalizácii polohy kontaktov a spôsobu vypnutia.
 • Rýchle a jednoduché zapojenie pomocou strmeňových a hlavičkových svoriek.
 • Prístroj detegujúci poruchu s oblúkom podľa IEC 62606 / EN 62606.
 • Rozpoznáva a vypína poruchový elektrický oblúk v elektrických obvodoch.
 • Kombinovaný prístroj s vlastnosťami prúdového chrániča a ističa.
 • Dvojpólový, obidva póly s istením.
 • Voliteľné umiestnenie N-pólu, vľavo alebo vpravo Signalizácia stavu kontaktov červená-zelená.
 • Signalizácia reakcie: prúdový chránič, istič, časť AFDD.
 • Trvalá kontrola stavu.
 • Kontrola prepätia a prevádzkovej teploty.
 • Strmeňové svorky s ochranou proti zlému pripojeniu pod svorku.
 • Signalizácia LED pri detekcii oblúka.
 • Skúšobný interval 6 mesiacov.

Poruchy v elektrickej inštalácii:

AFDD elektronicky kontroluje, či v príslušnom prúdovom okruhu nedošlo k požiaru káblov a v prípade nutnosti tento prúdový okruh vypne.

Pokiaľ dôjde k chybe medzi fázou a ochranným vodičom, rozpozná to prúdový chránič, kombinovaný chránič s ističom a AFDD a prúdový okruh odpoja.

Vysvetlivky:

FI – prúdový chránič

LS/FI – prúdový chránič s nadprúdovou ochranou

LS – istič

AFDD - Prístroj detegujúci poruchový elektrický oblúk

Chybu medzi fázou a nulovým vodičom môže odhaliť istič, kombinovaný chránič s ističom a AFDD.

Pokiaľ však došlo k sériovej chybe (požiar kábla), tak ju nerozpozná ani chránič FI ani istič, ale iba prístroj detegujúci poruchu s oblúkom AFDD.

K dispozícii pre Vás!

Naša nová Brožúra AFDD je Vám k dispozícii na všetkých pobočkách Schrack Technik STORE. Môžete si ho ale prelistovať aj v pohodlí Vášho domova či kancelárie a to v tlačenej, ako aj v interaktívnej verzii. Doručíme Vám ho samozrejme ZDARMA. 

Stiahnuť katalóg v PDF

Prelistovať online

Možnosť objednať katalóg v eshope čoskoro!