Snímače pohybu a prítomnosti

Úlohou snímačov prítomnosti a pohybu je okrem zvýšenia komfortu aj zníženie nákladov na elektrickú energiu.

Zvyšovanie úspor a komfortu

Prvým nápadom, ako túto myšlienku reálne implementovať do elektrickej inštalácie bolo použitie schodiskového spínača. Rozvojom tejto myšlienky, ktorá sa časom zmenila na požiadavku, sa rozšírilo portfólio takýchto elektrických komponentov, medzi ktoré patria aj snímače prítomnosti/ pohybu. Vrcholom riešenia týchto požiadaviek je použitie kompletnej inteligentnej inštalácie napr. štandard KNX. Za každým z týchto produktov a systémov je myšlienka, že všetka dostupná energia, bude použitá len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Či už sa to týka regulácie kúrenia, klimatizácie, osvetlenia, alebo inej energeticky náročnej činnosti, každé toto riešenie prispieva k energetickej účinnosti a trvalo udržateľných energetickým úsporám.

Typy snímačov a ich rozdiely:

PIR snímač

 

 

Vysokofrekvenčný snímač - HF

Porovnanie PIR a HF

Snímače pohybu a prítomnosti

Rozdiely medzi snímačmi pohybu a prítomnosti

 • Väčšia citlivosť snímania osôb u snímačov prítomnosti, dokážu zachytiť oveľa menší pohyb napr. pohyb ruky na pracovnom stole.
 • Snímače prítomnosti obsahujú inteligentnú samoučenlivé funkcie, uvedené nižšie v článku. 
 • Snímače prítomnosti si sledujú úroveň osvetlenia v pravidelných intervaloch a dokážu plynule riadiť výstup.
 • Snímače prítomnosti je možné zapájať do skupín MASTER - SLAVE alebo MASTER - MASTER. 
 • Snímače prítomnosti dokážeme stmievať a spínať pomocou nástenných vypínačov na diaľku.
 • Riadenie 2 svetelných obvodov u niektorých typov snímačov prítomnosti.
 • Snímače prítomnosti dokážu rozoznávať úroveň denného a zmiešaného osvetlenia.
 • Niektoré snímače prítomnosti obsahujú tzv. bezpotenciálový HVAC kontakt pre riadenie ventilácie, klimatizácie a ohrev.

Hlavný rozdiel medzi snímačmi prítomnosti a pohybu:

Snímač pohybu skontroluje úroveň osvetlenia len pri vstupe prvej osoby do miestnosti. V tomto prípade snímač vyhodnotí situáciu, a v prípade, že je v miestnosti nedostatočná úroveň osvetlenia, svietidlo sa rozsvieti. Toto svietidlo zostane svietiť nepretržite, bez ohľadu na zmenu úrovne osvetlenia, avšak stále si sleduje prítomnosť osôb. Ďalšie meranie úrovne osvetlenia v miestosti prebehne až po tzv. reštarte snímača pohybu. Ten prebehne v momente, keď osoba na určitý čas opustí miestnosť a po chvíli sa vráti späť (pričom nastavené hodnoty zostávajú zachované). Vtedy snímač nasníma novú úroveň osvetlenia a vyhodnotí, či je potrebné svietidlá zapnúť alebo vypnúť.

Snímač prítomnosti kontroluje úroveň osvetlenia v pravidelných časových intervaloch, bez nutnosti opustiť miestnosť, čím dokáže snímač prítomnosti ovládať osvetlenie plynulejšie a úspornejšie.  

Prehľad niekoľkých snímačov

Séria thePREMA

Všetky stropné prítomnostné snímače thePREMA P/S sú vybavené špeciálnym relé s wolfrámovým predstihovým kontaktom. Tieto prvky sa využívajú na to, aby sa  zabránilo opotrebeniu a zničeniu kontaktu relé a svetelného zdroja. Čím sa predlžuje životnosť svietidla. Všetky tieto prevedenia snímajú štvorcovú oblasť.

Verzie snímačov prítomnosti S/P 360 - 101 sú vybavené doplňujúcim HVAC kontaktom.

Prevedenia S360 - 100 zápustné,  S360 - 101 zápustné,

                 S360 - SLAVE zápustné,  P360 - 101 zápustné,

                 P360 - SLAVE zápustné,  P360 - 101 zápustné,

                S360 - DALI zápustné,  S360 - KNX zápustné

                P360 -  KNX zápustné

Série snímačov prítomnosti thePREMA viac informácií 

Séria theLUXA

Všetky nástenné pohybové snímače the Luxa S sú vybavené krížovým spínaním pri prechode nulou. Všetky nástenné pohybové snímače theLuxa P sú vybavené špeciálnym relé s wolfrámovým predstihovým kontaktom. Tieto prvky sa využívajú na to, aby sa  zabránilo opotrebeniu a zničeniu kontaktu relé a svetelného zdroja. Čím sa predlžuje životnosť svetelného zdroja. 

Prevedenia S150, S180, S360, P220,P300

série snímačov pohybu theLuxa viac informácií

 

 

Séria theMOVA

Všetky stropné pohybové snímače theMOVA P sú vybavené špeciálnym relé s wolfrámovým predstihovým kontaktom. Tieto prvky sa využívajú na to, aby sa  zabránilo opotrebeniu a zničeniu kontaktu relé a svetelného zdroja. Čím sa predlžuje životnosť svietidla. 

Verzie snímačov pohybu S360 - 101 sú vybavené doplňujúcim HVAC kontaktom.

Prevedenia S360 - 100 zápustné,  S360 - 100 prisadené,

                 S360 - 101 zápustné,  S360 - 101 prisadené,

                 P360 - 100 zápustné,

série snímačov pohybu theMova  viac informácií

 

 

Séria theRONDA

Všetky stropné prítomnostné snímače theRONDA sú vybavené špeciálnym relé s wolfrámovým predstihovým kontaktom. Tieto prvky sa využívajú na to, aby sa  zabránilo opotrebeniu a zničeniu kontaktu relé a svetelného zdroja. Čím sa predlžuje životnosť svietidla.

Verzie snímačov prítomnosti S/P 360 - 101 sú vybavené doplňujúcim HVAC kontaktom.

Prevedenia S360 - 101 zápustné,  S360 - 101 prisadené,

                 S360 - 100 zápustné,  S360 - 100 prisadené,

                 P360 - 100 zápustné,  P360 - 101 zápustné,

                 P360 - slave zápustné, P360 - KNX zápustné,

Série snímačov prítomnosti theRonda viac informácií

 

 

Séria Compact passage

Všetky stropné prítomnostné snímače Compact passage sú vybavené bezpotenciálovým HVAC kontaktom, ktorý je ovládaný výlučne pohybom. Vďaka asymetrickému snímaniu oblasti sú ideálne pre umiestnenie na chodby a schodiská. Obsahuje funkciu "monitoring", ktorá umožní obmedziť citlivosť snímania na pohybujúce sa osoby, tým sa zabezpečí vyššsia úspora energie. 

Prevedenia: Compact passage - čierne, biele a strieborné

Série snímačov prítomnosti Séria Compact passage viac informácií

Požiadavky na umiestnenie snímačov:

 • Priama viditeľnosť osôb

 • Sediaca aj stojaca osoba musí byť výlučne v snímanej oblasti
 • Steny a okná môžu narušiť snímanú oblasť
 • Absencia tepelných zdrojov v snímanej oblasti (žiarovky, halogénky, ventilácia, klíma)
 • Vyvarovať sa tieneniu objektov (závesné svietidlá, dekorácie, potrubia, závesy)
 • Zabezpečiť rovnomerné rozmiestnenie snímačov po celej snímanej miestnosti so zreteľom na výšku umiestnenia

Adaptívne riadenie snímačov

Samoučenlivé riadenie vypínania s oneskorením

Samoučenlivé spínanie s oneskorením zabezpečuje maximálne úspory s najvyšším komfortom používania. Spínanie sa prispôsobí špecifickým situáciám a zabráni sa nežiadúcemu, nepotrebnému spínaniu.

  Čas vypnutia sa priebežne optimalizuje, pričom sa dá tvrdiť, že sa automaticky prispôsobuje rôznym podmienkam v miestnosti.

  V miestach s častým pohybom (napr. chodby) sa svietidlá vypínajú v čo najrýchlejšom čase, v snahe obmedziť zbytočné plytvanie energie. Na druhej strane, v kanceláriách, kde je  minimálny, alebo obmedzený pohyb sa oneskorenie vypnutia predlžuje, aby sa tak zabránilo častému spínaniu.

Samoučenlivé riadenie citlivosti snímania osôb

Úlohou snímačov prítomnosti je zaznamenať aj najjemnejší pohyb osôb a v rovnakom čase potláčať vplyv tepelných zdrojov.

  S touto situáciou sa snímače prítomnosti vyrovnávajú tak, že sa vybavujú samoučenlivým riadením citlivosti. Ak je v miestnosti osoba, snímače snímajú oblasť citlivejšie pre zaznamenanie aj najjemnejšieho pohybu. Na druhej strane, ak je miestnosť neobývaná, snímač prítomnosti obmedzí citlivosť snímania osôb. 

Snímanie hladiny jasu (osvetlenia) 

Snímače prítomnosti sú vybavené snímačom hladiny osvetlenia, ktorý je trvalo aktívny. Je schopný vypínať, alebo zapínať svetlo kedykoľvek v čase, v závislosti od úrovne denného osvetlenia a prítomnosti osôb v miestnosti. Snímače prítomnosti môžu vykonávať dva spôsoby meraní hladiny osvetlenia. Meranie skutočnej hladiny denného osvetlenia potláča vplyv umelého osvetlenia pomocou filtrou a meria tak úroveň denného osvetlenia v infračervenej oblasti.

Meranie hladiny zmiešaného osvetlenia počíta súčet denného a umelého osvetlenia a automaticky určuje hladinu celkového osvetlenia v miestnosti. Týmto spôsobom sú obe merania schopné určiť
podiel denného svetla v miestnosti aj za prítomnosti umelého osvetlenia.

K dispozícii pre Vás!

Náš nový Katalóg Snímačov pohybu a prítomnosti je Vám k dispozícii na všetkých pobočkách Schrack Technik STORE. Môžete si ho ale prelistovať aj v pohodlí Vášho domova či kancelárie a to v tlačenej, ako aj v interaktívnej verzii. Doručíme Vám ho samozrejme ZDARMA. 

Stiahnuť katalóg v PDF

Možnosť objednať katalóg v eshope čoskoro!